LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

czwartek, 6.10.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIZAPYTANIE: ' plany zagospodarowania '
SZUKAJ:  
WYNIKI WYSZUKIWANIA w aktualnosciach LOMIANKI.INFO

2015-09-08 | NEWSY LOKALNE - ŁOMIANKI.INFO
Wiceburmistrz Rusiecki o S7
Brak drogi S7 dla naszego miasta i gminy powoduje olbrzymie utrudnienia w zarządzaniu gminą i generuje olbrzymie straty finansowe......2014-01-22 | NEWSY LOKALNE - ŁOMIANKI.INFO
Spotkanie w sprawie Studium
15 stycznia 2014 roku odbyło się spotkanie Burmistrza, dyrektora KPN oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Łomianki Razem......2013-09-09 | NEWSY LOKALNE - ŁOMIANKI.INFO
Wnioski po konsultacjach ws. Studium
Od 19 czerwca do 31 lipca 2013 r. mieszkańcy gminy Łomianki zgodnie z zarządzeniem burmistrza mogli wyrazić swoją opinię w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łomianek....2013-07-13 | NEWSY LOKALNE - ŁOMIANKI.INFO
Którędy S7 - pytanie powraca... // VIDEO
Podczas spotkania informacyjnego przedstawiciele inwestora i projektanta przedstawili warianty przebiegu planowanej trasy S-7. Powrócił temat tzw. trasy po wale......2013-06-29 | Miesięcznik LOMIANKI.INFO
Vademecum urbanistyki
Miejscowe plany zagospodarowanie przestrzennego (tzw. PZP) to dokumenty tworzone dla poszczególnych części gminy......2013-06-23 | NEWSY LOKALNE - ŁOMIANKI.INFO
Zgłoś swoje uwagi do Studium Zagospodarowania
Burmistrz zarządzeniem z dnia 4 czerwca 2013 roku uruchamia proces przeprowadzenia konsultacji społecznych, których celem jest zebranie informacji......2012-04-21 | NEWSY LOKALNE - ŁOMIANKI.INFO
Mieszkańcy wyrazili swój protest // VIDEO
Burmistrzu bądź z nami - nie z deweloperami, Nic o nas bez nas, Chcemy handlować nie głodować - głosiły m.in. hasła manifestujących 20 kwietnia na ulicy Warszawskiej......2012-04-05 | NEWSY LOKALNE - ŁOMIANKI.INFO
Burmistrz w sprawie Osiedla Prochownia
Podobnie jak Państwo, z niepokojem obserwuję ekspansję budownictwa wielorodzinnego na terenie naszej Gminy Łomianki, która zintensyfikowała się w ciągu kilku ostatnich......2011-02-28 | Miesięcznik LOMIANKI.INFO
Sołectwo Łomianki-Chopina
"Jakże odpychająca ta George Sand! Czy to aby na pewno kobieta? Skłonny jestem w to wątpić." miał powiedzieć Fryderyk Chopin po pierwszym spotkaniu z George Sand w 1836 roku......2011-01-22 | Miesięcznik LOMIANKI.INFO
Razem czy osobno?
Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową - to pierwsze ale i najważniejsze zdanie z encyklopedii samorządowca czyli ustawy o samorządzie gminnym......ZOBACZ WIĘCEJ WYNIKÓW WYSZUKIWANIA


WYNIKI WYSZUKIWANIA w MOJE.LOMIANKI.INFO


2019-01-18 | MOJE.ŁOMIANKI.INFO
„Bloki” na Chopina...
Temat, niewątpliwie trudny. W osiedlu Chopina rozpoczęła się właśnie budowa zespołu budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego. Wbrew woli mieszkańców i wbrew intencjom urzędujących władz.

Informacje dla mieszkańców
17. stycznia w ICDS odby...2018-06-08 | MOJE.ŁOMIANKI.INFO
Absolutorium. Oskary nie dla Burmistrza!
Absolutorium dla burmistrza jest niczym statuetka Oskara. Jest zwieńczeniem jego całorocznej pracy. To ocena m.in. za gospodarność, racjonalność, uczciwość, sumienność, rzetelność i przedsiębiorczość.

GOSPODARNOŚĆ i SUMIENNOŚĆ

W c...2017-06-15 | MOJE.ŁOMIANKI.INFO
Stanowisko w sprawie absolutorium
"Stanowisko Klubu Radnych Niezależnych w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Łomianek absolutorium"


Szanowni Państwo,
"Ocena działań Burmistrza w zakresie stopnia realizacji budżetu z uwzględnieniem GOSPODARNOŚCI i CE...2014-01-20 | MOJE.ŁOMIANKI.INFO
Deweloperzy rządzą Łomiankami !!!
1 spotkanie Stowarzyszenia Łomianki Razem, przedstawicieli KPN oraz Burmistrza w kwestii opracowania nowych planów przestrzennych.

W dniu 15-01-2014 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego na prośbę Stowarzyszenia Łomianki...2013-11-21 | MOJE.ŁOMIANKI.INFO
Radni, a planowanie przetrzenne
ODPOWIEDŹ NA PISMO RADNYCH OPUBLIKOWANE W ŁOMIANKI INFO 8/2013 LISTOPAD

Prosimy aby w ramach toczącej się wojny pomiędzy Burmistrzem i Radą Gminy i przerzucaniem wzajemnie odpowiedzialności za niewywiązywanie się z obowiązków, nie obrażać mieszka...2013-07-21 | MOJE.ŁOMIANKI.INFO
„Konsultacje” w wykonaniu burmistrza...
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli wprowadzoną pod obrady uchwałę dotyczącą zorganizowania w terminie od 20 września do 30 listopada dodatkowych konsultacji społecznych dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenn...2013-07-12 | MOJE.ŁOMIANKI.INFO
List otwarty radnej Elżbiety Podolskiej
SCALENIE - POLITYKA PRZESTRZENNA CZY BLOKOWANIE TERENÓW

List otwarty radnej Elżbiety Podolskiej

Uchwałą z 2006 roku Rada Miejska miasta i gminy Łomianki przyjęła Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy...2013-06-29 | MOJE.ŁOMIANKI.INFO
Konsultacje w sprawie Studium
Konsultacje w sprawie zmiany bardzo ważnego dokumentu - konstytucji przstrzennej gminy przebiegły bez zaintersowania mediów. Nie napisały o tym ani lomianki.pl ani lomianki.info.
Jeśli temat nie jest frapujący to może się okazać, że skutki będą i to bardzo.
...2013-06-21 | MOJE.ŁOMIANKI.INFO
www.wspolnaprzestrzen.org
List otwarty do Władz i Mieszkańców Miasta i Gminy Łomianki
Szanowni Państwo,
z rosnącym niepokojem obserwujemy rozwój przestrzenny naszego miasta i gminy, który cechuje chaos i brak troski o to co wspólne. Równie dużymi obawami napawa nas sposób w jaki dy...ZOBACZ WIĘCEJ WYNIKÓW WYSZUKIWANIA

KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT