LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

pi±tek, 30.9.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIZAPYTANIE: ' absolutorium '
NOWE WYSZUKIWANIE:  

2022-07-13 | NEWSY LOKALNE - ŁOMIANKI.INFO
Rada Miejska oceniła burmistrz Łomianek
Rada Miejska nie udzieliła burmistrz Małgorzacie Żebrowskiej-Piotrak wotum zaufania za rok 2021. W sprawie udzielanie absolutorium oraz sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu radni nie podjęli uchwał....2021-08-04 | NEWSY LOKALNE - ŁOMIANKI.INFO
Uchwała absolutoryjna nieważna
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) zdecydowało – uchwała absolutoryjna przyjęta przez Radę Miejsk± w Łomiankach jest NIEWAŻNA......2021-07-02 | NEWSY LOKALNE - ŁOMIANKI.INFO
Sesja "absolutoryjna"
Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej radni procedowali uchwały m.in. w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Łomianek wotum zaufania za rok 2020; zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łomianki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łomianki; udzielenia Burm...2020-02-01 | NEWSY LOKALNE - ŁOMIANKI.INFO
Budżet Gminy Łomianki 2020
14 stycznia 2020 r. Rada Miejska w Łomiankach uchwaliła Uchwałę Budżetow± Gminy Łomianki na rok 2020 oraz uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2020-2030. O opinie na ww. temat poprosili¶my burmistrz Małgorzatę Żebrowsk±-Piotrak oraz ...2018-06-28 | NEWSY LOKALNE - ŁOMIANKI.INFO
Jak po sznurku... // VIDEO
Absolutorium dla burmistrza zgodnie z arytmetyk± polityczn± (12 głosów: ZA, 7 głosów: PRZECIW) zostało przyjęte. Podniesienie r±k radnych mieszkańcy komentowali......2017-07-01 | NEWSY LOKALNE - ŁOMIANKI.INFO
Absulutorium dla Burmistrza - jaka jest prawda?
Ku zaskoczeniu wszystkich radni burmistrza – zaraz po rozpoczęciu obradowania nad absulotorium niemal doprowadzili do paraliżu i przerwania obraz rady......2013-07-03 | NEWSY LOKALNE - ŁOMIANKI.INFO
46. Sesja Rady Miejskiej // VIDEO
27 czerwca 2013 odbyła się 46. Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji......2012-07-07 | NEWSY LOKALNE - ŁOMIANKI.INFO
XXVIII Sesja Rady Miejskiej // VIDEO
28 czerwca 2012 roku odbyła się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji......2011-07-11 | NEWSY LOKALNE - ŁOMIANKI.INFO
IX Sesja Rady Miejskiej - VIDEO
28 czerwca 2011 roku odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji......2010-04-20 | NEWSY LOKALNE - ŁOMIANKI.INFO
LI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach
LI Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach wyznaczona została na 30 kwietnia 2010 roku. W porz±dku obrad - podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Łomianek z tytułu wykonania......2010-03-16 | NEWSY LOKALNE - ŁOMIANKI.INFO
Posiedzenia komisji RM Łomianki
UM Łomianki informuje o terminach i tematach posiedzeń komisji RM Łomianki - Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Komisji Technicznej......2008-05-21 | NEWSY LOKALNE - ŁOMIANKI.INFO
XXIII Sesja Rady Miejskiej
25 kwietnia odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Sesja szczególna, gdyż głównym punktem porz±dku obrad było udzielenie burmistrzowi absolutorium z tytułu......2006-11-02 | NEWSY LOKALNE - ŁOMIANKI.INFO
Ocena działalno¶ci burmistrza Ł. Sokołowskiego - 1998-2006
Gospodarka finansowa, Przyczyny załamania się budżetu Łomianek, Inwestycje, Inetegracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe (ICDS), Zagrożenie powodziowe, Droga ekspresowa S-7, Referendum......2006-09-08 | NEWSY LOKALNE - ŁOMIANKI.INFO
Wyszli¶my na prost±!
Panie Prezesie, w ostatnim czasie narosło sporo mitów wokół KS Łomianki, wiele osób rozpowszechniało nieprawdziwe informacje o sytuacji w klubie, tymczasem klub istnieje od 1993 roku i chyba nie ma się tak Ľle? - Wywiad z Prezesem Klubu Sportowego Łomianki Grzegorzem Pa...[1]KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT