LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

wtorek, 29.11.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIRPO Adam Bodnar żąda wyjaśnień!
2018-01-16, 00:29

KOMENTARZE: 2

W skierowanym do Tadeusza Krysteckiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomiankach piśmie, Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wzywa przewodniczącego do zaprzestania łamania prawa, w szczególności do działań mających na celu wdrożenie standardów wynikających z KPON (Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych).

Art. 29 KPON gwarantuje osobom z niepełnosprawnościami prawa publiczne oraz możliwości korzystania z nich na zasadzie równości z innymi osobami. W tym celu organy i instytucje publiczne zobowiązane są m.in. do zapewnienia, że osoby niepełnosprawne będą mogły efektywnie i w pełni uczestniczyć w życiu politycznym i publicznym, na zasadzie równości. Gwarantem tego jest ochrona prawa osób niepełnosprawnych do efektywnego sprawowania urzędu, na który zostali wybrani, pełnienia funkcji publicznych oraz ułatwienie korzystania ze wspomagających technologii.

Dodatkowo art. 2 KPON wskazuje na zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Zakaz ten bardzo precyzyjnie sformułowany został również w art. 32 Konstytucji RP, zgodnie z którym nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, w tym m.in ze względu na niepełnosprawność.

O wyjaśnienia wystąpił również w piśmie do przewodniczącego Adam Lipiński, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania.

Nie bez powodu oba dokumenty, które zostały skierowane do p. Krysteckiego pozostają w dość kategorycznym tonie... Warto bowiem przypomnieć stanowisko w tej kwestii urzędujących łomiankowskich władz. Burmistrz Tomasz Dąbrowski - mi to nie przeszkadza, no bo ja tu działam po swojemu. Zastępca burmistrza ds. społecznych Piotr Rusiecki - to sprawa polityczna. Przewodniczący RM Tadeusz Krystecki - niepełnosprawna jeździ po mieście na wózku, a nie może dwa metry podjechać?

Zastępcy burmistrza p. Rusieckiemu odpowiem tak. Z załączonej korespondencji jasno wynika, że głos sprzeciwu w tej haniebnej sprawie nie posiada żadnych barw politycznych. Tak po prostu Szanowny Panie stanowi prawo!

Wierzę, że rozsądek weźmie górę i na najbliższej sesji mikrofon radnej Marioli Niecikowskiej zostanie przywrócony.

Więcej o sprawie w artykule - Sesja budżetowa RM okryta wstydem!

Marcin ETIENNE

Załączone dokumenty:

Rzecznik Praw Obywatelskich.pdf
Kancelaria Prezesa RM.pdfTadeusz Krystecki - Każdy ma możliwość wypowiedzenia się bez zbędnych komentarzy...


Piotr Rusiecki, zastępca burmistrza ds. społecznych chowa mikrofon...


Tomasz Dąbrowski, Burmistrz Łomianek - mi to nie przeszkadza (...) - fot. lomianki.pl

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW MOJE.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.
NIEZALOGOWANY: #zdegustowany IP: 77.87.79.*
2018-01-29, 20:51    
Nie podejrzewam aby Pan Krystecki czy Burmistrz Rusiecki a tym bardziej Dąbrowski mieli coś na ten temat do powiedzenia. Przecież każdy kto obserwuje tych panów wie, że nie jest dla nich żaden problem.
NIEZALOGOWANY: #... IP: 31.0.68.*
2018-02-06, 17:08    
Co musiałoby się zdarzyć aby zaczęło to burmistrzowi Dąbrowskiemu przeszkadzać w siedzeniu na wygodnym stołeczku?
DODAWANIE NOWYCH KOMENTARZY CZASOWO NIEDOSTĘPNE
Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT