LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

poniedziałek, 15.8.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGI

KOMENTARZE: 0


Załączone dokumenty:
Rezygnacja z funkcji Wiceprzewodniczącej Zarządu Osiedla Łomianki Stare, oraz z członkostwa w Zarządzie Osiedla.pdf
Prządek obrad 55. Sesji Rady Miejskiej.pdf
Oświadczenie Rady Miejskiej w Łomiankach.pdf
Rezygnacja Wiesława Pszczółkowskiego.pdf
Regulamin GPSZOK.pdf
Regulamin GPSZOK.pdf
Regulamin GPSZOK.pdf
2014_01_10_1389309238.pdf
Porządek obrad 57. Sesji RM.pdf
Apel Komisji Społecznej.pdf
Protokół z kontroli .pdf
2014_03_07_1394208833.pdf
Radosna Szkoła - opis programu.pdf
Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej - skład komisji.pdf
Uchwała radnych Rady Miejskiej.pdf
Projekty szkoły w Dąbrowie prezentowane podczas spotkania.pdf
Projekty szkoły w Dąbrowie prezentowane podczas spotkania (3 MB).pdf
Gazetka klubowa KS ŁOMIANKI.pdf
Numery, granice obwodów głosowania i siedziby komisji wyborczych.pdf
Zarządzenie Nr RAG.0050.60.2014 z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego.pdf
2014_06_02_1401708485.pdf
2014_06_07_1402147508.pdf
Regulamin utrzymania czystości w Gminie Łomianki po zmianach.pdf
Koncepcja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (10 mb).pdf
Gazeta Piknikowa 2014.pdf
Śmieci: harmonogram na wrzesień 2014.pdf
Oświadczenie w sprawie przebiegu północnego wylotu trasy S7 z Warszawy.pdf
Zarządzenie Nr RAG.0050.121.2014.pdf
Oświadczenie W. Pszczółkowskiego ws. współpracy z Radą Miejską.pdf
Uchwała Nr LX / 334 / 2014 z dnia 20 marca 2014 roku.pdf
Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.pdf
PETYCJA w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach - uchwała nr X/74/2015 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego.pdf
Konsultacje społeczne dotyczące kodeksu krajobrazowego Łomianek - WYNIK.pdf
Wykaz dróg, chodników, parkingów i przystanków zgłoszonych do zimowego utrzymania.pdf
Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łomianki, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r..pdf
Prezentacja - I strefa biletowa.pdf
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Północny wylot z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie, Etap II – budowa drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kieł.pdf
2018_08_30_1535583655.pdf
test test.pdf
Program Mieszkańców Łomianek - wybory samorządowe 2018.pdf
Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych.pdf
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania.pdf
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania - zmiana.pdf
Uchwała Nr XIX/158/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na .pdf
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Adam Salwowskiego.pdf
Oświadczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Adam Salwowskiego.pdf
Listu intencyjny.pdf
Stratyfikacja dochodowa mieszkańców miast. Załącznik 4: Bazy danych dla miast w zakresie wybranych cech w 2018 r. ...Stratyfikacja dochodowa mieszkańców miast - przychody.pdf
Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Warszawskiego Zachodniego zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach oraz nieodpłatnego przejęcia od Powiatu Warszawskiego Zachodniego nier.pdf
Raport o stanie Gminy Łomianki za rok 2020 - Projekt - data publikacji - 31.05.2021.pdf
Uchwała nr 25.220.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.pdf
Projekt: Uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Łomiankach.pdf
Projekt. Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2022.pdf
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do Rady Młodzieżowej w Łomiankach w kadencji 2021-2023.pdf
Raport o stanie Gminy Łomianki za rok 2021.pdf

KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT