LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 19.8.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIXIX sesja Rady Miejskiej
2007-11-29

KOMENTARZE: 0

4 grudnia 2007 roku (wtorek), o godzinie 16.00 w auli widowiskowej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego, przy ul. Staszica 2 w Łomiankach odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:
- odpowiedzi na skargę wniesioną przez inicjatora referendum do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Uchwałę Nr XVI / 88 / 2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 września 2007 r. w sprawie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum w sprawie ustalenia przebiegu nowych dróg jak również przebudowy już istniejących na terenie Gminy Łomianki,
- nieodpłatnego przekazania gruntu w użyczenie,
- wyrażenia zgody na użyczenie gminnej nieruchomości gruntowej oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia ( działki o nr: 20,21,22,23/7 i 23/9),
- wyrażenia zgody na wieloletnie użyczenie gminnej nieruchomości oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia,
- zmiany Uchwały Nr XI / 68 / 2007 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 31 maja 2007 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu,
- podpisania z Powiatem Warszawskim Zachodnim Porozumienia dotyczącego funkcjonowania na terenie Gminy Łomianki Liceum Ogólnokształcącego oraz udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
- przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego pod nazwą "Kampinos" oraz zmian do Statutu,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadowej Południe,
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok,
- określenia wysokości stawek opłaty targowej, określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności opłaty targowej oraz określenia inkasenta do poboru opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- wyrażenia zgody na przekazanie Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z. o.o. majątku ruchomego o wartości zakupu 2 615 165,19 zł i do wartości po umorzeniu 2 433 391,31 zł.,
- zatwierdzenia taryf za wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi wraz z odprowadzeniem ścieków z nieruchomości z terenu miasta i gminy Łomianki oraz taryf za ścieki dowożone taborem asenizacyjnym przez podmioty gospodarcze spoza gminy Łomianki,
- zmiany Uchwały Nr XLIII / 296 / 2006 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 11 lipca 2006 r. dotyczącej zaciągnięcia zobowiązań finansowych w latach 2006-2007 na wykonanie zadań inwestycyjnych,
- zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki na rok 2007.

IV. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania zadań między Sesjami.

V. Interpelacje i wolne wnioski.

VI. Zamknięcie obrad Sesji.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT