LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 19.8.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIJak zdobyć pieniądze na założenie własnej firmy?
2007-03-28

KOMENTARZE: 0

Jeśli jesteś bezrobotny, jeśli chcesz pracować na swoim – możesz złożyć wniosek o dotację do Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu przy ul. Grodziskiej 15 (tel. 725 41 44 w. 105).

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dotację
- wiek powyżej 25 lat,
- pozostawać w ewidencji osób bezrobotnych nie dłużej niż 24 miesiące,
- złożyć plan ekonomiczno-finansowy wskazujący na powodzenie planowanej działalności, wypracowanie zysku pozwalającego na zaspokojenie potrzeb życiowych składającego wniosek i ewentualnie jego rodziny,
- uzyskać zgodę współmałżonka na przyjęcie dotacji,
- zobowiązać się, że podejmowana działalność będzie prowadzona nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy,
- nie podejmować w tym czasie pracy zarobkowej,
- odbyć szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej organizowane przez PUP.

Niedotrzymanie tych warunków spowoduje konieczność zwrotu całej sumy wraz z odsetkami ustawowymi. Dotacji nie może otrzymać osoba karana w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku, jak również osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed rejestracją w Urzędzie Pracy.

Jaka może być wysokość dotacji
Kwota dotacji nie może przekroczyć pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale - na dzień dzisiejszy wynosi ok. 13.000 zł. Środki dotacji udzielane są wyłącznie na zakup maszyn, urządzeń oraz wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia działalności.
Zabezpieczeniem dotacji będzie złożenie przez bezrobotnego aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji – do załatwienia od ręki u notariusza dyżurującego w Urzędzie Pracy. (Urząd może też ustalić inny rodzaj zabezpieczenia).
Udzielenie dotacji wymaga zawarcia na piśmie stosownej umowy między Starostą Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w imieniu którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Błoniu, a wnioskodawcą.

Wniosek stanowi integralną część tej umowy. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być udzielane na:
- Udziały (finansowe i rzeczowe) we wszystkich typach spółek
- Wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy, remontów i zakup nieruchomości
- Koszty reklamy i promocji firmy
- Opłaty administracyjne i skarbowe
- Prowadzenie handlu obwoźnego i przez internet
- Zakup samochodów
- Zakup towarów do handlu
- Rodzaj działalności, którą wnioskodawca prowadził przed zarejestrowaniem się w Urzędzie Pracy, jeżeli od zaprzestania tej działalności upłynął okres krótszy niż 24 miesiące - chyba, że zaprzestanie działalności było spowodowane klęską żywiołową.
- Rodzaj działalności prowadzonej pod tym samym adresem (jaki występuje we wniosku o dotację) przez osobę spokrewnioną w I stopniu pokrewieństwa, jeżeli od zaprzestania tej działalności upłynął okres krótszy niż 6 miesięcy.
- Świadczenia usług pośrednictwa
- Przetwórstwo rolno-spożywcze, owocowo-warzywne, mięsne, rybne, produkcja lub handel art. alkoholowymi i innymi używkami
- Prowadzenie firmy transportowej (przewozy towarów lub osób)

Opr. B.D.
Gazeta Łomiankowska nr 6/2007

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT