LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

¶roda, 27.1.2021


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGISportowe Łomianki
2007-03-28

KOMENTARZE: 0

Redakcja miesięcznika Nasze Łomianki pragnie zainicjować publiczn± dyskusję na temat sportu w mie¶cie i gminie Łomianki. Uważamy temat za niezwykle istotny dla integracji mieszkańców, ich bezpieczeństwa, a także promocji naszego miasta.

W gminie Łomianki mieszka już ponad 20 tysięcy mieszkańców. Reprezentuj± oni różne zawody. Maj± również swoje zainteresowania. Postanowili¶my przyjrzeć się zatem, czy i jak zadania z zakresu sportu wobec mieszkańców s± realizowane przez władze lokalne?

Sprawami sportu w MiG Łomianki zajmował się dotychczas referat O¶wiaty Sportu i Turystyki. Zadania referatu w tym zakresie zawarte były w paragrafie 31 pkt. 2 i 3 regulaminu organizacyjnego. Jest ich wyszczególnionych 18. Kierownikiem referatu w poprzedniej ekipie był pan Mariusz Borowiec. Zgodnie z nowym schematem organizacyjnym i nowym regulaminem, referat od 1 lutego podlega zastępcy burmistrza do spraw społecznych, pani Jolancie Niegrzybowskiej. Mamy nadzieję, że pani burmistrz wniesie wiele nowego do jego pracy.

Postanowili¶my sprawdzić, czego może dowiedzieć się mieszkaniec Łomianek na przykład o bazie sportowej. Strona www. lomianki.pl podaje informacje tylko o Integracyjnym Centrum Dydaktyczno-Sportowym. Na temat innych obiektów nie ma nic.

W Łomiankach działa podobno 8 klubów sportowych. Sprawdzili¶my w Starostwie Powiatowym. Tam maj± zarejestrowanych 13 klubów z terenu Łomianek. Z tego co nam wiadomo, w Łomiankach działaj± również inne organizacje zajmuj±ce się sportem, nigdzie nie zarejestrowane. Na czym więc polegała dotychczasowa koordynacja działań w wykonaniu referatu? Jak były realizowane przez referat inne zadania? Czy będzie szansa na poprawę istniej±cego stanu?

Uważamy, że już teraz wszyscy powinni¶my zacz±ć my¶leć nad budow± nowej bazy sportowej pod potrzeby rozrastaj±cego się miasta. Musimy rozpocz±ć także debatę nad Ľródłami pozyskania funduszy na rozwój sportu.

W Łomiankach mieszka wiele osób zwi±zanych zawodowo ze sportem. Mieszka tu również wielu działaczy różnych dyscyplin sportu. Ten ogromny potencjał trzeba koniecznie wykorzystać. Ludzie sportu z Łomianek na pewno nie odmówi± pomocy. Wspólnymi siłami możemy osi±gn±ć naprawdę wiele.

Redakcja czeka na Państwa propozycje. Wszystkie głosy w dyskusji na tematy sportowe opublikujemy na naszych łamach.

Józef Wierzbicki
Nasze Łomianki - nr. 3(67)2007

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. B±dĽ pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jeste¶ "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałe¶ się z regulaminem


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT