LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

wtorek, 29.11.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGI



I Sesja Rady Młodzieżowa w Łomiankach
2022-01-24

KOMENTARZE: 0

Dziś - 24 stycznia 2022 roku - odbyła się I Sesja Rady Młodzieżowej w Łomiankach kadencji 2021-2023. Nowe radne i nowi radni złożyli ślubowanie, wybrali przewodniczącego, przewodniczącą oraz sekretarza.

W kadencji 2021-2023 łomiankowską młodzież będą reprezentować: Juliusz Gauza, Zuzanna Głuch, Antonina Janowska, Ada Kornatowska, Antoni Moraczewski, Aleksandra Nitychoruk, Pola Piotrowska, Jakub Puchalski, Wiktoria Suska, Natalia Tomaszuk oraz Jan Wenda.

W głosowaniu tajnym przewodniczącym Rady Młodzieżowej został wybrany Jakub Puchalski, wiceprzewodniczącą Natalia Tomaszuk natomiast sekretarzem Jan Wenda.

W posiedzeniu uczestniczyli: przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Pszczółkowska, która poprowadziła obrady do momentu wyboru przewodniczącego Rady Młodzieżowej oraz burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak i wiceburmistrz Witold Gawda. Obrady obserwowali radni "dorosłej" Rady Miejskiej – Agnieszka Gawron-Smater i Marcin Etienne.

Zgodnie z zapisami Statutu Rady Młodzieżowej w Łomiankach celem działania Rady jest: upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży; integracja środowisk młodzieżowych na terenie Gminy; reprezentowanie młodzieży mieszkającej na terenie Gminy; organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym; podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Gminy.
Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez: przedstawianie organom Gminy propozycji i opinii w zakresie ustalenia priorytetowych zadań i prac uchwałodawczych dotyczących młodzieży; zgłaszanie wniosków do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących młodzieży; nawiązywanie współpracy z samorządowymi organizacjami młodzieżowymi; inicjowanie i promowanie działań w szczególności o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym.

redakcja@lomianki.info
foto: mm.


Załączone dokumenty:
STATUT RADY MŁODZIEŻOWE W ŁOMIANKACH.pdf
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do Rady Młodzieżowej w Łomiankach w kadencji 2021-2023.pdf


[C] www.lomianki.info


[C] www.lomianki.info


[C] www.lomianki.info


[C] www.lomianki.info


[C] www.lomianki.info


[C] www.lomianki.info


[C] www.lomianki.info


[C] www.lomianki.info






KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

DODAWANIE NOWYCH KOMENTARZY CZASOWO NIEDOSTĘPNE
Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT