LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

poniedziałek, 24.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIWybierz projekt do realizacji!
2021-09-01

KOMENTARZE: 0

Głosowanie na projekty zgłoszone do Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego 2022 potrwa od 1 do 7 września 2021 r.

Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec może wskazać dowolną ilość projektów pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy puli środków, tj. 1 mln zł.
Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec Łomianek, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat.

Głosowanie odbędzie się:
a) za pomocą formularza online zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomiankach www.lomianki.pl,
b) poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i wrzucenie go do urny dostępnej w:
- siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115,
- siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Staszica 2,
- Centrum Kultury ul. Wiejska 12A.

Za nieważny uznaje się głos w przypadku:
- braku możliwości identyfikacji wybranego projektu,
- oddania głosu na dowolną ilość projektów przekraczających pulę środków, tj. 1 mln zł.
- brak podania adresu zamieszkania lub podania niepoprawnego adresu zamieszkania.

_________________________

Przed głosowaniem warto wcześniej przejrzeć listę projektów i zastanowić się, które z nich są najbardziej interesujące.

1. Bioróżnorodność w Łomiankach- budki lęgowe dla ptaków
Koszt: 500 zł
Głównym celem projektu jest przywrócenie miejsc gniazdowania ptaków, utraconych w wyniku termomodernizacji, zasłanianiu otworów w budynkach lub wycinki dziuplastych drzew. Aby zrekompensować w pewnym stopniu takie działania, projekt zakłada powieszenie 30 budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków.

2. "Dźwięki Europy" - koncert plenerowy
Koszt: 14 000 zł
"Dźwięki Europy" to projekt koncertu plenerowego, a zarazem tytuł Suity Koncertowej skomponowanej przez kompozytora, aranżera i dyrygenta - Bernarda Chmielarza (mieszkańca Gminy). Utwór wykonywany jest przez pianistę i 8 instrumentalistów, i składa się z kilkunastu krótkich, dowcipnych części - muzycznych wizytówek, o tytułach nazw krajów europejskich.

3. Rewitalizacja budynku świetlicy-klubu przy ul. Akacjowej 20a w Dąbrowie Leśnej
Koszt: 90 000 zł
Odnawiamy Dąbrowę - przy nowym placu zabaw nowa, wyremontowana świetlica miejska dla wszystkich mieszkańców!

4. Jodowa Tężnia Solankowa w Dąbrowie przy ul. Łyżwiarskiej
Koszt: 235 000 zł
Korzystając z doświadczenia Tężni Solankowych w Ciechocinku czy Konstancinie-Jeziorna oraz idąc śladem Legionowa i Pragi Północ. Chcemy by taki obiekt powstał na Łomiankach. Proponowana lokalizacja to Dąbrowa w okolicy ul Łyżwiarskiej. Wybudowana Mini Tężnia będzie służyć mieszkańcom Łomianek jako miejsce wypoczynku i relaksu, a przede wszystkim pozytywnie wpłynie na samopoczucie i zdrowie.

5. Łompartowy Skatepark
Koszt: 799 500 zł
W Łomiankach brakuje miejsc dla młodzieży. Budowa przy jeziorku Pawłowskim skateparku ma na celu zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni, poprawienie oraz zapewnienie dogodnych warunków rekreacyjno – wypoczynkowych dla młodzieży z całej gminy. Młodzież w wolnym czasie zamiast korzystać z komputera będzie miała możliwość uprawiania nietuzinkowego sportu, aktywnie spędzać wolny czas.

6. Publiczny dostęp do AED (automatycznych defibrylatorów zewnętrznych) w Gminie Łomianki
Koszt: 70 000 zł
Projekt ma na celu: - zwiększenie dostępności do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) - propagowanie pierwszej pomocy i użycia urządzeń AED - zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gminy Łomianki - zwiększanie świadomości mieszkańców odnośnie konieczności udzielania pierwszej pomocy i podejmowania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych przez świadków zdarzenia.

7. Łomianki "Podaj dalej"
Koszt: 100 000 zł
"Podaj dalej" to punkt wymiany rzeczy używanych, gdzie każdy mógłby oddać niewielkie przedmioty (książki, zabawki, akcesoria ogrodowe, dekoracyjne itd.), które są w dobrym stanie, jak również wziąć coś stamtąd, dając rzeczom „drugie życie”. W drugiej części pawilonu „Podaj dalej” znalazłaby się warsztatownia, przeznaczona dla mieszkańców do majsterkowania i naprawy domowych sprzętów.

8. Ławki i stoliki do gier przy placu zabaw przy ul. Fabrycznej
Koszt: 13 500 zł
Na placu zabaw przy ul. Fabrycznej znajdują się łącznie 3 ławki bez oparć. Rodzice dzieci nie mają gdzie się podziać. Dostawmy na terenie placu zabaw i jego okolicy miejsca do siedzenia, czytania, drzemania lub grania w planszówki.

9. "Dziecko w spektrum autyzmu" - grupa wsparcia i spotkania psychoedukacyjne dla rodziców, pomoc terapeutyczna dla dzieci z zaburzeniami rozwoju
Koszt: 30 000 zł
Projekt zainicjowany przez Komitet Rodziców w Łomiankach ma na celu stworzenie swoistej grupy wsparcia dla rodziców dzieci z różnego rodzaju trudnościami rozwojowymi, dziadków i opiekunów prawnych oraz psychoedukację rodziców . W ramach projektu założono również edukację w postaci cyklu szkoleń/warsztatów dla dzieci i rodziców.

10. Poprawa akustyki w Domu Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie ul. Parkowa 2 Łomianki
Koszt: 16 000 zł
W Burakowie jest nowoczesny Dom Spotkań Sąsiedzkich. Duża sala w tym budynku nie spełnia jednak norm akustycznych. Jest w niej bardzo głośno, trudno usłyszeć, co kto mówi, nawet przy małej liczbie uczestników zajęć. Zwykle ludzie wychodzą stamtąd z bólem głowy i postulują, aby tam się nie spotykać. Potencjał dużej sali jest więc niewykorzystany i dlatego potrzebna jest poprawa akustyki.

11. Ścieżka sensoryczna w Burakowie - na zdrowie!
Koszt: 33 000 zł
Projekt dotyczy budowy ścieżki sensorycznej przy Domu Spotkań Sąsiedzkich w Burakowie. Ścieżka sensoryczna służy do rozwoju i wzmacniania wrażeń płynących z receptorów dotykowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ciała oraz ducha dzieci i dorosłych. Ścieżka powstanie na pustym placu przy budynku miejskim i będzie wykonana z naturalnych materiałów. Będzie to miejsce zdrowego wypoczynku.

12. 600-lecie Burakowa. Obchody jubileuszu w 2022 roku
Koszt: 38 000 zł
Projekt o charakterze edukacyjnym, społecznym i kulturalnym. W 2022 roku Buraków będzie obchodzić swoje 600-lecie. Mieszkańcy chcą uczcić tę rocznicę poprzez wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Będzie to ważny bodziec do rozwoju lokalnego i integracji społeczności. Będzie to też wyjątkowa okazja, by przypomnieć historię osiedla i wzmacniać tożsamość lokalną.

13. Warsztaty w stylu zero waste
Koszt: 10 000 zł
Warsztaty w duchu zero waste, promujące ponowne wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku, poprzez ich naprawę. 1. Stolarka – naprawa mebli i tapicerowanie. 2. Krawiectwo - samodzielna naprawa zepsutej odzieży oraz nauka obsługi maszyny do szycia. 3. Naprawa sprzętów elektrycznych - diagnoza problemu niedziałania sprzętu i prosta naprawa. 4. Przeróbki – farbowanie, dekorowanie odzieży i butów.

14. I etap realizacji Parku Artystów z elementami placu zabaw oraz siłowni plenerowej przy ul. Zachodniej w Dąbrowie
Koszt: 224 150 zł
Dzieci potrzebują miejsca gdzie by mogły się spotkać, pobawić, mieć kontakt z rówieśnikami. Starsi mieszkańcy lepiej zadbają o kondycję korzystając z siłowni. Dąbrowie Rajskiej i Zachodniej potrzebny jest plac zabaw, potrzebna jest siłownia plenerowa. Stwórzmy te miejsca dla obu osiedli w jedynym na razie możliwym miejscu - przy ulicy Zachodniej!!!

15. Poidełko miejskie dla ludzi i zwierząt.
Koszt: 48 000 zł
Poidełko miejskie dla ludzi i zwierząt, dobrane wyglądem do istniejącej stacji naprawy rowerów, wyposażone w dwa krany na różnych wysokościach, jeden umieszczony w dolnej części przeznaczony dla zwierząt

16. Budowa pomnika bohaterskiej Załogi Samolotu B-17G w Dziekanowie Leśnym.
Koszt: 105 000 zł
Projekt będzie zakładać przeprowadzenie konkursu na projekt pomnika, dzieła rzeźbiarskiego, posągu, kamienia pamiątkowego, obelisku dla upamiętnienia bohaterskiej załogi samolotu B-17G.

17. Przeprowadzenie nasadzeń roślinności zimozielonej, która ma zdolności absorbujące zanieczyszczenia z powietrza w sołectwach Dziekanów Leśny i Sadowa
Koszt: 260 000 zł
Zanieczyszczenie powietrza jest ogromnym problemem, z którym boryka się ogromna rzesza jednostek samorządowych w Polsce. Smog zimą występuje dużo częściej niż latem, a wpływ mają również niekorzystne czynniki pogodowe w tym okresie (duża liczba dni bezwietrznych) oraz niska aktywność roślin w oczyszczaniu powietrza.

18. Przebudowa studzienek deszczowych na terenie Osiedla Trylogia.
Koszt: 800 000 zł
Projekt zakłada przebudowę studzienek deszczowych służących do odprowadzania wód opadowych poprzez zastosowanie osadników o większej pojemności, co skutecznie poprawi ilość odprowadzanej wody z jezdni i zapobiegnie powstawaniu zastoisk. Dodatkowo projekt przewiduje montaż kanałów deszczowych (korytek) i studzienek deszczowych wzdłuż jezdni na części ul. Gościńcowej (położonej na obszarze osiedla)

19. Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Osiedla Trylogia
Koszt: 125 400 zł
Projekt zakłada budowę systemu monitoringu wizyjnego na terenie osiedla Trylogia (I etap). Projektowany system monitoringu na terenie osiedla Trylogia będzie skutecznym narzędziem prewencyjnym i jego celem jest zapobieganie aktom wandalizmu, naruszaniu porządku publicznego, popełnianiu wykroczeń i przestępstw.

20. "Motylówka"
Koszt: 30 000 zł
„Motylówka” to pomysł na stworzenie enklawy motyli, na dodanie naszej gminie barw i zapachu kwiatów. Polega na nasadzeniu roślin wabiących motyle – będących pożywieniem zarówno dla postaci dorosłych, jak i gąsienic.

21. Pięćset nowych drzew – Zielone Płuca Łomianek
Koszt: 600 000 zł
Projekt wpisuje się w realizację „ Programu Zielone Łomianki „ i powstającego Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu.Ma za zadanie powiększyć i uzupełnić drzewostan miasta poprzez nowe nasadzenia.

22. Wykonanie monitoringu we wsi Sadowa
Koszt: 28 800 zł
Proponujemy budowę 4 masztów wraz z instalacją i podłączeniem do systemu monitoringu miejskiego w Łomiankach.

23. Zajęcia tematyczne i warsztaty dla dzieci i seniorów
Koszt: 9 500 zł
Przedmiotem projektu jest organizacja czasu wolnego dzieciom i seniorom w okresach wakacyjno-feryjnych, którzy ze względu na swoja sytuacje finansową i zdrowotną muszą spędzać ten czas w miejscu zamieszkania.

24. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drogach gminnych w Łomiankach Centralnych poprzez zastosowanie luster drogowych i progów zwalniających
Koszt: 51 500 zł
Projekt zakłada montaż 4 szt. luster drogowych -U18a okrągłych o średnicy 90 cm, dla dwóch kierunków. Równocześnie projekt zakłada budowę 5 progów zwalniających i oznakowania pionowego na ul. Działkowej i Maciejowickiej.

25. Zagospodarowanie działki ewid. nr 276 (obok sklepu LIDL) z przeznaczeniem na skwer miejski, z funkcjami umożliwiającymi organizację wystaw plenerowych
Koszt: 313 500 zł
Projekt zakłada by działkę 276 przeznaczyć na skwer miejski, specjalnie przystosowany do organizowania wystaw plenerowych. Mowa tu o wyposażeniu tego miejsca w stelaże ekspozycyjne umożliwiające prezentowanie prac na wolnym powietrzu. Całość powinna stać się częścią skweru miejskiego, z umiejętnie dobraną zielenią urządzoną oraz minimalistyczną infrastrukturą w postaci tzw. małej architektury.

ZOBACZ LISTĘ PROJEKTÓW ŁOMIANKOWSKIEGO MECHANIZMU PARTYCYPACYJNEGO 2022 WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYMI OPISAMI

_________________________

30 sierpnia w ICDS odbyło się spotkanie podczas, którego autorzy projektów opowiadali mieszkańcom o swoich pomysłach i zachęcali do głosowanie na nie. Zapraszamy do obejrzenia filmu z prezentacji.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT