LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

wtorek, 6.12.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIUchwała absolutoryjna nieważna
2021-08-04

KOMENTARZE: 2

Jak informuje UM Łomianki...

W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej (XLI sesja) radni głosowali nad zatwierdzeniem/ niezatwierdzeniem sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2020 r. i udzieleniem/nieudzieleniem burmistrzowi Łomianek absolutorium. Radni podjęli uchwały mimo wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową przeszkód (RIO w uchwale stwierdziła, że komisja rewizyjna nie dokonała rozstrzygnięcia w sprawie udzielenia lub nieudzielenia burmistrzowi absolutorium, nie można zatem nad nim procedować). Radca prawny wyjaśnił w trakcie sesji radnym, że podjęcie uchwał w tym zakresie z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością skutkować będzie stwierdzeniem ich nieważności.
20 lipca 2021 r. Kolegium RIO orzekło nieważność obu podjętych uchwał, stwierdzając, że były podjęte z rażącym naruszeniem prawa. Kolegium RIO odniosło się w uzasadnieniu nie tylko do rażących błędów proceduralnych, lecz także do naruszenia prawa w kwestiach merytorycznych: „Absolutorium jest instytucją kontroli pracy organu wykonawczego [burmistrza – red.] o ograniczonym przedmiotowo zakresie i nie może być wykorzystywane przez organ stanowiący [Radę Miejską – red.] do oceny całokształtu działalności organu wykonawczego. Dokonując oceny wykonania budżetu, rada powinna czynić to w sposób kompleksowy, odnosząc się do całości wykonania planu finansowego, jakim jest budżet, nie koncentrować się na kwestiach z nim niezwiązanych”. (…) „Nieudzielenie absolutorium z przyczyn innych niż dotyczące wykonania budżetu stanowi istotne naruszenie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym”.
Warto podkreślić, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Łomianki za 2020 r. Łomianki znalazły się także na trzecim miejscu wśród 642 gmin miejsko-wiejskich w rankingu finansowym samorządu terytorialnego za 2020 r. Ranking na podstawie dokumentów finansowych gmin ocenia gospodarność finansową włodarzy. Stwierdzenie nieważności oznacza w praktyce, że radni nie podjęli skutecznie uchwał: za przyjęciem/nieprzyjęciem sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz udzielenia/ nieudzielenia burmistrzowi Łomianek absolutorium za 2020 r. Procedury nie można powtórzyć.


Załączone dokumenty:
Uchwała nr 25.220.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.pdf
Uchwała nr 25.221.2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.pdf


KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.
NIEZALOGOWANY: #Radni do dymisji IP: 104.244.72.*
2021-08-04, 14:19    
Radni wiedzieli, że podjęcie uchwały będzie niezgodne z prawem. Prawnik im to powtarzał kilka razy. Przewodnicząca Pszczółkowska też apelowała by przełożyć te uchwały do czasu aż zostaną naprawione błędy Komisji Rewizyjnej.
Wystarczy zobaczyć zapis sesji.

Moim zdaniem radni głosujący za tym by podejmować te uchwały , a zwłaszcza głupio uparty Naftyński , powinni złożyć mandaty i dać szanse radnym, którzy wejdą na ich miejsce. Może ich następcy będą potrafili reprezentować nas zgognie z prawem.
NIEZALOGOWANY: #Burmistrz do dymisji IP: 188.146.100.*
2021-08-06, 23:35    
Wygląda na to, że Burmistrz MZP straciła zaufanie również większości radnych że swojego własnego ugrupowania. Burmistrz pokłócona niemalże ze wszystkimi powinna podać się do dymisji.
DODAWANIE NOWYCH KOMENTARZY CZASOWO NIEDOSTĘPNE
Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT