LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

wtorek, 26.1.2021


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIGminny Program Gromadzenia Wody
2020-07-29

KOMENTARZE: 0

Urząd Miejski w Łomiankach rozpoczyna pilotażowy projekt z zakresu małej retencji. W tej edycji nabór wniosków potrwa do końca sierpnia br. Wnioskodawca może uzyskać do 1000 zł dofinansowania.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łomiankach uchwalona została Uchwała nr XXVI/224/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Łomianki w ramach Gminnego Programu Gromadzenia Wody.

Składanie wniosków
Uchwała wejdzie w życie w ciągu 14 dni od opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Oznacza to, że prawdopodobnie w pierwszym tygodniu sierpnia będą mogli Państwo składać wnioski o wsparcie finansowe swoich przedsięwzięć z zakresu małej retencji.
Nabór wniosków o udział w programie potrwa przez cały sierpień. Jeśli ktoś nie zdąży skorzystać z dofinansowania w tym roku, będzie mógł złożyć wniosek już od stycznia 2021 r.
UWAGA! Rozpoczęcie realizacji inwestycji nie może nastąpić przed zawarciem umowy z gminą o udzielenie dotacji celowej.

Dotacje celowe udzielane są na:
- zakup i montaż przydomowego, naziemnego zbiornika na deszczówkę i wody roztopowe,
- budowę przydomowego ogrodu deszczowego.

Program skierowany jest do:
- osób fizycznych, również tych, które prowadzą działalność gospodarczą,
- osób prawnych,
- wspólnot mieszkaniowych,
- jednostek sektora finansów publicznych będącymi gminnymi osobami prawnymi.

Wnioskodawca może uzyskać 80% kosztów zakupu, montażu lub budowy nowej infrastruktury z zakresu małej retencji określonej w programie, jednak dotacja nie może przekroczyć 1000 zł.

____________________

INSTRUKCJA GMINNEGO PROGRAMU GROMADZENIA WODY

Krok 1. Sporządzenie dokumentacji
1. Wniosek o udzielenie dotacji celowej.
2. Opis przedsięwzięcia określający jej zakres rzeczowo-finansowy oraz stan istniejący (dokumentacja fotograficzna, opis techniczny inwestycji, wnioskowana kwota dotacji).
3. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.
4. Oświadczenie dotyczące podatku od towarów i usług – jeśli dotyczy.
5. Wszystkie zaświadczenia i informacje dotyczące pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – dotyczy przedsiębiorców.
6. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy – jeśli dotyczy.

Krok 2. Złożenie dokumentów w urzędzie
1. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej mija 31 sierpnia roku, w którym ma być realizowana inwestycja.
2. Miejsce składania wniosków o udzielenie dotacji celowej: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki.
3. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Łomiankach pod nr. tel. 22 76 86 224/225.

Krok 3. Weryfikacja dokumentacji
1. Weryfikacja wniosku o udzielenie dotacji oraz ewentualne poprawki.
2. Zaproszenie na podpisanie umowy o udzielenie dotacji.

Krok 4. Realizacja inwestycji
1. Realizacja inwestycji.
2. Zapłata za przeprowadzone prace, dostawy.

Krok 5. Rozliczenie dotacji
1. Złożenie wniosku o rozliczenie dotacji z pełną dokumentacją rozliczeniową:
- wniosek o rozliczenie dotacji,
- kopia protokołu odbioru wykonanej inwestycji – jeśli dotyczy,
- oryginał faktury lub rachunku wykonawcy lub dostawcy inwestycji,
- dokumentacja fotograficzna.
2. Ewentualne poprawki wniosku o rozliczenie dotacji.
3. Wizyta pracownika Urzędu Miejskiego w Łomiankach w miejscu realizacji inwestycji.

Krok 6. Zakończenie realizacji zadania
1. Akceptacja rozliczenia przez burmistrz Łomianek.
2. Przekazanie dotacji celowej na wskazany rachunek bankowy.
3. Rozpoczęcie okresu trwałości inwestycji - pięć lat od dnia akceptacji rozliczenia dotacji celowej.

____________________

Dokumentację i formularze znajdziesz na BIP Łomianki: www.bip.lomianki.pl, zakładka Prawo lokalne – uchwały Rady Miejskiej oraz w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, ul. Warszawska 71, pok. 5, nr tel. 22 76 86 225.

źródło: UM Łomianki


Załączone dokumenty:
Uchwała Nr XXVI/224/2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki w ramach Gminnego Programu Gromadzenia Wody.pdf


[C] www.lomianki.info


KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT