LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

wtorek, 26.1.2021


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIZieleń jest ważna
2020-07-01

KOMENTARZE: 0

W ubiegłym roku Burmistrz Łomianek powołała Komisję Dialogu Społecznego do spraw Zieleni i Ochrony Przyrody. Jej celem jest proponowanie i opiniowanie działań związanych z ochroną środowiska oraz poprawą stanu zieleni w Gminie.

W skład działającej społecznie Komisji Dialogu Społecznego wchodzą mieszkańcy Łomianek, przedstawiciele organizacji społecznych, radni i urzędnicy. Spotkania członków Komisji są jawne, każdy może przyjść, przedstawić swój pomysł lub zaangażować się do planowanych przez KDS działań.

Członkowie KDS przekonują, że zieleń nie jest tylko dodatkiem zdobiącym teren wokół nas. Jest nieodzownym elementem budującym zrównoważoną, przyjazną ludziom i zwierzętom przestrzeń. Szczególnie w czasach gwałtownych i narastających zmian pogodowych, przedłużających się okresów suszy i ulewnych opadów deszczu. Nie tylko upiększa i podkreśla granice działek, ale filtruje powietrze, zapewnia cień, redukuje podmuchy wiatru, obniża temperaturę powietrza i magazynuje wodę. Ma też pozytywny wpływ na zdrowie ludzi i odgrywa zasadniczą rolę w zachowaniu różnorodności biologicznej.

Dlatego KDS od kilku miesięcy przygotowuje i przekazuje urzędnikom propozycje rozwiązań, które docelowo mają wspierać zazielenianie miasta i wpływać na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Do tej pory KDS opracował Program kształtowania zieleni i ochrony przyrody „Zielone Łomianki”, który w styczniu 2020 r. został przyjęty przez Radę Miejską do realizacji. Program wskazuje typy działań i określa harmonogram ich realizacji. Ma on m.in. wpływać na sposób prowadzenia inwestycji gminnych oraz nadawać kierunki w zakresie ochrony przyrody na terenie Gminy Łomianki.

KDS namawia do inwentaryzacji terenów zielonych, wskazywania obszarów cennych przyrodniczo w celu otoczenia ich specjalną opieką, powiększania zielonych zasobów gminy, w tym ciągów zieleni, miniparków, łąk kwietnych, tworzenia i uzupełnianie zieleni przyulicznej wzdłuż głównych ulic Łomianek. Proponuje również rewitalizację Strugi Dziekanowskiej oraz utworzenie we współpracy z GDDKiA pasów wysokiej zieleni ochronnej wzdłuż planowanego na terenie Łomianek przebiegu trasy ekspresowej S7, a także stworzenie wieloletniego planu zadrzewiania gminy przy udziale mieszkańców, m.in. poprzez akcje społeczne typu „Wskaż, gdzie posadzić drzewo i urządzić łąkę kwietną”. KDS zwraca też uwagę na konieczność edukacji w zakresie m.in. zachowań proekologicznych.

Członkowie KDS przygotowują obecnie broszurę zachęcającą mieszkańców do tworzenia ogrodów naturalnych, w których przeważać będą rodzime gatunki roślin, przyjazne dla ptaków i owadów.

Sylwia Maksim-Wójcicka

[C] www.lomianki.info


KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT