LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

sobota, 25.3.2023


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIŻEBROWSKA-PIOTRAK MAŁGORZATA
2018-10-19

KOMENTARZE: 0

Małgorzata Żebrowska-Piotrak - Kandydatka na Burmistrza Łomianek,
kandydatka na radną Rady Miejskiej w Łomiankach
KWW Mieszkańcy Łomianek, 44 lat
________________________

Kandydatka na Burmistrza Łomianek
Kandydatka na Radną Rady Miejskiej w Łomiankach


Komitet wyborczy: KWW Mieszkańcy Łomianek

Wiek: 44 lat
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: redaktor

Kontakt dla wyborców:
m.zebrowska.piotrak@gmail.com
www.mieszkancylomianek.pl

Podstawowe informacje o kandydacie.
Z Łomiankami jestem związana od 2007 roku, mieszkam w Łomiankach Dolnych, w sołectwie Łomianki Chopina.
Mam wykształcenie wyższe - studia magisterskie 5-letnie na Uniwersytecie Warszawskim, filologia polska. Od ponad 20 lat moja działalność zawodowa jest związana z koordynacją prac w zakresie wydawania publikacji prasowych i książkowych. Jestem odpowiedzialna za różne projekty i współpracę z ludźmi z różnych działów, ostatnio najczęściej jako redaktorka.
Połączyłam pracę zarobkową z wychowywaniem dzieci, dzięki czemu umiem prowadzić wiele projektów naraz, pracować w zespole, a także w trudnych warunkach i pod presją czasu. Potrafię negocjować, jestem odpowiedzialna, dostrzegam potrzeby innych i reaguję na nie.
Od lat angażuję się w działalność społeczną i samorządową - jako członek i przewodnicząca rad rodziców, jako członek rady sołeckiej czy jako radna Rady Miejskiej w Łomiankach (od 2014 r.).
Jestem też liderką Stowarzyszenia Mieszkańcy Łomianek, w którym działają ludzie o przeróżnych poglądach i mają różne pomysły. Moje zdolności negocjacyjne oraz empatia doprowadziły do tego, że świetnie się uzupełniamy i mimo różnic potrafimy razem pracować dla dobra Łomianek, naszej małej ojczyzny. Moja kandydatura jest odpowiedzią na wiele słów zachęty ze strony osób, które miałam możliwość poznać dzięki wspomnianej działalności.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Łomianki są bardzo zróżnicowane. Warto dopilnować zrównoważonego rozwoju gminy jako całości. Ważne, by nie zabrakło szkół i przedszkoli czy żłobków, by Łomianki nie były tylko "sypialnią". Powoli zaczyna się dostrzegać potrzebę nie tylko skanalizowania gminy, ale właśnie stworzenia przyjemnych miejsc do życia, przeznaczonych dla mieszkańców i turystów. Nie można też zapominać, że jesteśmy sąsiadami Warszawy - każda możliwość przyciągnięcia przedsiębiorców warta jest przeanalizowania.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
1. Komunikacja zbiorowa z Warszawą (buspas lub pojazd szynowy), skomunikowanie lokalne osiedli i sołectw.
2. Wodociągi i kanalizacja to podstawowa sprawa, nie traktujmy tego jako coś innowacyjnego.
3. Drogi utwardzone, bez toksycznego odpadu.
4. Podniesienie i utrzymanie poziomu edukacji w liceum. Gminę stać na to, by liceum było szanowaną w powiecie szkołą.

3. Kim według Pani / Pana jest samorządowiec? Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec - osoba, która pracuje/pełni funkcję w samorządzie. A samorząd to nie tylko radni albo urząd, lecz wszyscy obywatele, którzy tworzą z mocy prawa wspólnotę i decydują o realizacji zadań wynikających z potrzeb tej wspólnoty. Samorząd jest formą organizacji mieszkańców danego obszaru, mających wspólne interesy i potrzeby. A dobry samorządowiec potrafi doprowadzić do konsensusu oraz do tego, by nawet najtrudniejsze decyzje zapadały z poszanowaniem drugiej strony.

4. Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
1. Ludzie - przez lata poznałam w Łomiankach fantastycznych sąsiadów bliższych i dalszych :) Dzięki wzajemnemu wsparciu możliwe są też oddolne inicjatywy.
2. Bliskość natury i jednocześnie Warszawy. Lokalna małomiasteczkowość, która kusi kolejnych mieszkańców, może promować nasze miasto na zewnątrz. Jeśli tylko odpowiednio pokierujemy naszą rozpoznawalność, popularność miejscowości będzie miała inny wymiar. Stańmy się marką.

5. Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
1. Brak lokalnych centrów, by można było wspierać oddolne inicjatywy.
2. Dojazd do Warszawy - oby badania uzupełniające okazały się korzystne dla Łomianek i oby jak najszybciej powstał buspas lub transport szynowy.
3. Bezpieczeństwo związane z wałami przeciwpowodziowymi. Istnieje ogromna potrzeba ich modernizacji.
4. Smog. Temat rzeka, szczególnie zimą.

6. Co zamierza Pani / Pan zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego?
Moim okręgiem wyborczym jest cała gmina.
Oczywiście najważniejszy jest dojazd do Warszawy bez korków. Uruchomienie jeszcze bardziej dopasowanego do potrzeb mieszkańców transportu zbiorowego - i do Warszawy, i lokalnego. Odbudowanie pozytywnych relacji między mieszkańcami a burmistrzem i urzędnikami miejskimi. Dużo więcej spraw jest zawartych w programie wyborczym KWW Mieszkańcy Łomianek na stronie www.mieszkancylomianek.pl - zapraszam do lektury!

Ponadto:
KWW Mieszkańcy Łomianek to zróżnicowana grupa społeczników, którym zależy na zrównoważonym rozwoju gminy. Którzy mimo różnic - wypracowują wspólne rozwiązania. Na tym polega działanie we wspólnocie. Budujmy Łomianki naszych marzeń - to nasze miejsce na ziemi i warto o nie zadbać.
Więcej o nas na naszej stronie internetowej www.mieszkancylomianek.pl

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

[C] www.lomianki.info


KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

DODAWANIE NOWYCH KOMENTARZY CZASOWO NIEDOSTĘPNE
Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT