LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

środa, 8.7.2020


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIFinanse gminy - podsumowanie
2006-11-07

KOMENTARZE: 0

Możliwości zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców naszej gminy w dużej mierze zależą od finansów, inaczej mówiąc od dochodów budżetu gminy.

Rosnące dochody budżetu gminy
Dochody budżetu gminy Łomianki rosną z roku na rok. Wiąże się to niewątpliwie z rosnącą liczbą mieszkańców, ale też w pewnym stopniu ze wzrostem ich dochodów. Większość dochodów gminy pochodzi z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych. Ponieważ udział ten wędruje z reguły za meldunkiem podatnika, dlatego ważne jest aby osoby nowo zamieszkałe w naszej gminie zameldowały się w niej. Liczbę osób zamieszkałych, lecz niezameldowanych szacuje się na 8 tys.

W roku 2002 dochody budżetu gminy wyniosły 33.953.000 zł, a w roku 2006 planowane są na poziomie 52.592.000 zł, czyli w ciągu 4 lat wzrosły o blisko 20 mln zł (aż o 59%).

Wydatki, w tym wydatki inwestycyjne
W mijającej kadencji proporcjonalnie do dochodów (czyli również o około 59 %) wzrosły wydatki związane z realizacją zadań gminnych. Wydatki gminy ogółem, wzrosły z 34 mln zł w 2002 r. do 53 mln w roku 2006.Wydatki budżetu gminnego są dla porządku podzielone na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne.
Największy udział w wydatkach bieżących mają wydatki na oświatę, zapewnienie możliwości pobierania nauki w szkołach podstawowych i gimnazjalnych należy do podstawowych obowiązków gminy.
Poza wydatkami bieżącymi ponoszone też były wydatki inwestycyjne. Największą inwestycją ostatnich lat wykonaną i oddaną do eksploatacji jest Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe Jana Pawła II.
Inną ogromną inwestycją nieustannie prowadzoną przez naszą gminę jest rozbudowa sieci wodociągów i kanalizacji. Jest ona stale prowadzona, chociaż od bieżącego roku już przez wyspecjalizowaną spółkę gminną – Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. Skutek powołania tej spółki już jest odczuwalny przez osoby, które obecnie mają podłączane posesje do nowo wybudowanej zlewni „Osiedlowa”. Podłączenia są znacznie tańsze a formalności nieporównanie prostsze niż poprzednio. Istnienie spółki wprowadza jednak czasem w zakłopotanie osoby nieprzywykłe do czytania uchwały budżetowej. Otóż na próżno mogą one szukać w budżecie pozycji „wydatki na inwestycję wod-kan”. Pieniądze na ten cel są bowiem zadekretowane w budżecie jako „dopłata do spółek prawa handlowego”. Bywa to powodem nieporozumień w czytaniu zapisów budżetu i źródłem niepotrzebnych, bezpodstawnych obaw o rzekome wstrzymanie tej inwestycji. W rzeczywistości inwestycja ta jest nieustannie prowadzona. Spółka w roku 2006 na cel rozbudowy sieci wod-kan została dofinansowana w wysokości 2,5 mln złotych (czyli tak jak przewidywał uchwalony w grudniu 2005 r. budżet). Zadanie wykonywane jest ze środków gminnych lecz może zostać znacznie przyspieszone w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków budżetu Unijnego.
O wykonanych inwestycjach gminnych informowałem w dwóch poprzednich numerach Gazety.
Dodam, że wykonanie i oddanie do użytku jakiejś wielkiej inwestycji budowlanej nie zawsze musi oznaczać wykonania jej w sensie finansowym. Dzisiaj nie płaci się jednorazowo, żywym pieniądzem przelanym bezpośrednio na konto wykonawcy. Duże inwestycje finansowane są według precyzyjnych zapisów umowy, w której z dokładnością do jednego dnia opisane są tak poszczególne etapy budowy, jak i sposób przepływu pieniędzy na zapłatę, z reguły pozyskiwanych z banku, który jest niejako trzecim kontrahentem umowy. Umowy takie muszą być bardzo precyzyjne, uwzględniać wiele zmiennych czynników. Czasem są bardzo długoterminowe. Podobnie jest w przypadku naszego ICDS-u, który choć już zbudowany i dobrze nam służy, to finansowo będzie realizowany do 2012 roku, wg precyzyjnej tabeli przepływów finansowych ujętej w umowie podpisanej z wykonawcą. Umowa ta jest bardzo dobrze skorelowana z rzeczywistymi możliwościami inwestycyjnymi gminy. Za inwestycję gmina płaci zgodnie z planem. Nawet fakt nieuzyskania dużego dofinansowania, którego się spodziewliśmy z urzędu marszałkowskiego (planowano 9,6 mln zł) nie zachwiał realizacją harmonogramu spłat, chociaż wymagał dużego zwiększenia wydatków inwestycyjnych w latach 2004 i 2005, co widać na wykresie.

Zadłużenie pod kontrolą
Wbrew pojawiającym się bezpodstawnym zarzutom, jakoby sytuacja finansowa gminy była zła, przez całą mijającą kadencję poziom zadłużenia gminy utrzymywany był na dozwolonym poziomie i w żadnym roku nie przekroczył 60% planowanych dochodów. Finanse gminy są tak stabilne, że można było zrealizować decyzję Rady Miejskiej o budowie ICDS, największej w 17-letniej historii gminy Łomianki zrealizowanej inwestycji, utrzymując poziom zadłużenia gminy na bezpiecznym poziomie, zgodnie z przepisami i regułami prowadzenia gospodarki finansowej gmin. Obecnie inwestycja ta spłacona jest w 66,5%.

Warto dodać, że utrzymywanie stabilnego i kontrolowanego poziomu zadłużenia naszej gminy skierowanego na rozwój inwestycji, jest postrzegane przez znawców gospodarki finansowej gmin jako wzorcowe i godne naśladowania. W rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita”, właśnie umiejętne wykorzystywanie przez gminę Łomianki tego instrumentu finansowego oceniono najwyżej.

Łucjan Sokołowski
burmistrz Miasta i Gminy Łomianki

[C] www.lomianki.info


[C] www.lomianki.info


[C] www.lomianki.info


KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT


Helios Travel biuro podróży Łomianki


Szybkie pożyczki Takto Finanse


Pożyczki na raty Ferratum