LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

wtorek, 29.11.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIRadni chcą szerszych konsultacji
2013-09-12

KOMENTARZE: 9

18 lipca 2013 r. podczas 47. Sesji Rady Miejskiej radni zdecydowali o wydłużeniu, a raczej ponownym przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomianki.

Od 20 września do 30 listopada 2013 r. mieszkańcy powinni mieć możliwość przekazania swoich uwag dotyczących Studium.Fragment 47. Sesji Rady Miejskiej


Przypomnijmy, że burmistrz w terminie 19 czerwca - 21 lipca br. przeprowadził już podobne konsultacje. Ich celem było zebranie informacji o oczekiwaniach mieszkańców w sprawie kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i zakresie zmiany Studium.

Radni uznali jednak, że w trakcie wakacji nie każdy mógł mieć szansę na przedstawienie swojej opinii, dlatego zobowiązali burmistrza do ponownego działania. Uchwała przewiduje organizację kilku spotkań w osiedlach i sołectwach. Dodatkowo mieszkańcy powinni mieć możliwość złożenia swoich uwag i propozycji zmian w Studium na piśmie.
Wnioski i uwagi złożone w czerwcu i lipcu powinny być wzięte pod uwagę przez burmistrza i uwzględnione w podsumowaniu, które zostanie udostępnione na stronie internetowej urzędu.

Studium to ważny dokument kreujący politykę przestrzenną Gminy, a zebranie opinii i oczekiwań dotyczących niezbędnych zmian może pomóc w rzetelnym i całościowym zaplanowaniu zakresu prac. Ważne jest więc, aby o konsultacjach dowiedziało się jak najwięcej mieszkańców, a cały proces przebiegał w sposób jak najbardziej przejrzysty.
Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji powinny ukazać się na stronie internetowej urzędu oraz w Gazecie Łomiankowskiej.pl
Do 29 sierpnia wydawało się, że takie będą przyszłe działania. Tymczasem zamiast informacji o uchwale Rady zastępca burmistrza Piotr Rusiecki wydał 26 sierpnia br. obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium wyznaczając mieszkańcom termin do 23 września br. na składanie wniosków.

Czym spowodowany jest pośpiech? Dlaczego w informacji opublikowanej pod koniec sierpnia na urzędowej stronie internetowej nie poinformowano o przedłużeniu konsultacji, a składanie wniosków przez mieszkańców ograniczono do niepełnego miesiąca? Przecież na końcu i tak to Rada uchwala studium, jaki jest więc cel takiej demonstracji?

9 wrześnie 2013 r. do burmistrza Tomasza Dąbrowskiego oraz jego zastępcy Piotra Rusieckiego wysłaliśmy drogą mailową prośbę o odpowiedź na poniże pytania:
1. Dlaczego w informacji zatytułowanej "Quo Vadis Łomianki?", opublikowanej pod koniec sierpnia br. na stronie www.lomianki.pl nie poinformowano mieszkańców o uchwale Rady Miejskiej podjętej na sesji dnia 18 lipca 2013 dotyczącej konsultacji społecznych?
2. W jaki sposób Burmistrz Łomianek zrealizuje zadanie powierzone mu przez Radę Miejską w uchwale dotyczącej przeprowadzenia w dniach 20 września - 30 listopada 2013 r. konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki?
3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie narzuca maksymalnego terminu na składanie wniosków a jedynie termin minimalny (21 dni). Dlaczego więc w obwieszczeniu z dnia 26 sierpnia 2013 r. (opublikowanym 30 sierpnia 2013 r.), wskazano tak krótki termin na składanie wniosków do zmiany Studium?
4. Ile decyzji o warunkach zabudowy w sołectwach Łomianki Dolne i Kępa Kiełpińska wydano w okresie 18.06.2013 r. - 6.09.2013?r.

Mamy nadzieję na odpowiedź, którą opublikujemy niezwłocznie po jej otrzymaniu.


Poniżej zamieszczamy Uchwałę Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki oraz wzór formularza konsultacyjnego zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

redakcja@lomianki.info

[C] www.lomianki.info


[C] www.lomianki.info


KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.
NIEZALOGOWANY: #Dziekanoszczak IP: 83.11.167.*
2013-09-12, 16:18    
O to dobrze, że będzie ciąg dalszy konsultacji, bo na te lipcowe się nie załapałem.
Informacja o nich była słaba. Dopiero tydzień temu się zorientowałem, że były i już jest po wszystkim .

Dobrze, aby faktycznie odbyły się spotkania w każdej z dzielnic osobno. To da szanse na zgłębienie tematu.
NIEZALOGOWANY: #KaaaaaaaK IP: 83.24.135.*
2013-09-16, 00:10    
Po co robić jeszcze raz konsultacje skoro przeprowadził raz już Burmistrz Dąbrowski. Wszyscy zainteresowani się w tej sprawie wypowiedzielimy.

A i tak pewnie wojewoda uchyli uchwałę. Już tam poszło pismo.
NIEZALOGOWANY: #wizjer IP: 194.15.120.*
2013-09-16, 18:35    
Tak to bardzo ciekawe, "Przedłużone konsultacje" tylko radni nie chcieli w uchwale zawrzeć propozycji Radnej Podolskiej że wcześniejsze wnioski też będą uwzględnione w ramach konsultacji

To co zaproponowali radni to PONOWNE KONSULTACJE - ponowne to znaczy unieważniające pierwsze? Czego oczekiwali radni po takiej uchwale?

Wiadomo natomiast że procedura planistyczna ruszyła zgodnie z pojętą uchwałą przez radnych 23 maja. Więc PONOWNE KONSUTACJE SĄ BEZ SENSU... co na to radni ? głupia sprawa...znowu są na przegranej pozycji

NIEZALOGOWANY: #POMOCNY IP: 194.15.120.*
2013-09-16, 18:56    
Do dziekanoszczak

Teraz można składać wnioski do 23.09/ wnioski do pobrania na Łomianki Razem /www.facebook.com/razemlomianki?re=hl
- odrębne dla dziekanowa i lomianek dolnych i kępy kiełpińskiej.

Od jutra podobna będą do pobrania w firmie BUDIMA Warszwaska 77

Ja swoj złożyłem już po raz drugi, ale zgodne z procedurą.

więcej na https://www.facebook.com/razemlomianki?re=hl
NIEZALOGOWANY: #Kaśka IP: 83.24.143.*
2013-09-16, 19:49    
Wizjer jak zwykle kręcisz. Widać to na powyższym filmie bardzo doskonale.

Radni CHCĄ aby wnioski z "konsultacji burmistrza" były brane pod uwagę. Chcą by były równoważne z tymi ogólnołomiankowskimi zaproponowanymi przez radnych.
Upewniała się w tej sprawie radna Ela Podolska.
NIEZALOGOWANY: #Dolny IP: 92.42.86.*
2013-09-30, 16:24    
No i co z tymi konsultacjami? Czyżby Pan Burmistrz znowu nie respektował głosu przedstawicieli mieszkańców?
Konsultacje miały ruszyć 20 września czyli 10 dni temu. Czy ktoś mógłby się tą sprawą zainteresować?
2013-10-02, 15:42    
Z tego co wiem, oficjalna wersja brzmi tak, że Burmistrz nie chce wykonywać uchwały, "co do której toczy się postępowanie w sprawie jej ważności u wojewody". Postępowanie toczy się ponoć z powodu skargi jednego z Łomiankowskich stowarzyszeń.

Prawdą jest, że do wojewody wpłynęło pismo - skarga z prośbą o "przyjrzenie" się prawomocności uchwały RM w sprawie konsultacji, której nadawcą jest jedno z ostatnio powstałych stowarzyszeń. W odpowiedzi na to pismo, wojewoda wysłał do Rady Miejskiej prośbę o ustosunkowanie się do skargi. Na ostatniej sesji Rada to uczyniła.

Żadnego jednak oficjalnego postępowania w sprawie nieważności uchwały nie wszczęto (przynajmniej brak jest informacji o jego wszczęciu), co więcej takiego postępowania już nie będzie (upływ czasu spowodował, że jedyną drogą do obalenia uchwały jest droga sądowo-administracyjna przed WSA).
NIEZALOGOWANY: #Fragles IP: 83.24.138.*
2013-10-22, 19:49    
No i co? Burmistrz znowu olał Radnych i Mieszkańców, a Radni nie mają nawet umiejętności zgłoszenia działań Burmistrza Dąbrowskiego do wyższej instancji?
Co się dzieje w tej gminie?
NIEZALOGOWANY: #asus IP: 193.12.62.*
2013-11-18, 12:01    
I co z tymi konsultacjami? Kiedy będą? Kiedy burmistrz zacznie słuchać głosu mieszkańców?
DODAWANIE NOWYCH KOMENTARZY CZASOWO NIEDOSTĘPNE
Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT