LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

środa, 5.8.2020


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGINowa jakość na Szpitalnej
2011-11-29

KOMENTARZE: 0

Łomianki powinny poważnie rozważyć możliwość dalszej współpracy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Lecznictwa Otwartego i nie tylko życzyć wszystkiego dobrego, ale kontynuować nasz współudział w tworzeniu nowoczesnego wizerunku łomiankowskiej przychodni, co z pewnością przełoży się na jakość oferowanych usług.

26 października 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej przychodni w Łomiankach przy ul. Szpitalnej, należącej do SPZZLO Warszawa-Żoliborz. Budowa rozpoczęła się 30 czerwca 2010 r., a kamień węgielny wmurowano 14 września 2010 r. Dotychczasowe koszty to około 3,5 mln zł, za które wybudowano nowy budynek o pow. ok. 980 m2, wyremontowano piwnice starego budynku, kotłownię, wykonano wszystkie przyłącza na terenie działki, utwardzono i zagospodarowano teren wokół przychodni, wybudowano parking, ogrodzenie. Przychodnia jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych – posiada specjalny podjazd oraz windy.

Przychodnia istnieje tu od 1965 roku. Powstała dzięki inicjatywie przewodniczącego społecznego komitetu budowy mgr. Zdzisława Janiszewskiego i sprzedaży „cegiełek” na budowę ośrodka zdrowia w Łomiankach.

Budynek przychodni, pierwotnie przeznaczony na wiejski ośrodek zdrowia, podlegał dyrekcji w Nowym Dworze Mazowieckim. W 1989 roku Łomianki uzyskały prawa miejskie i przychodnia początkowo podlegała dyrekcji Szpitala Bielańskiego. Przez wiele lat działka i znajdujący się na niej budynek miały nieuregulowaną sytuację prawną. Dopiero w 2007 roku SPZZLO otrzymał prawo do nieodpłatnego korzystania z nieruchomości w Łomiankach i od tego czasu można było realnie myśleć o poprawie jej stanu.

Od tego też czasu we współpracę z Dyrektor SPZZLO Małgorzatą Zaława-Dąbrowską aktywnie zaangażowały się poprzednie władze gminy Łomianki, głównie burmistrz Wiesław Pszczółkowski i wiceburmistrz do spraw społecznych Jolanta Niegrzybowska. Pani Dyrektor kilkakrotnie uczestniczyła też w spotkaniach Komisji Społecznej Rady Miejskiej, podczas których przedstawiała swoje plany. Efektem tych kontaktów była podjęta w kwietniu 2009 r. uchwała Rady Miejskiej w Łomiankach, wyrażająca zgodę na współfi nansowanie inwestycji i przekazująca na ten cel 1 mln zł. W trakcie rozmów z panią Dyrektor członkowie Rady Miejskiej w porozumieniu z ówczesnym burmistrzem deklarowali kontynuację współpracy, w tym dofi nansowanie kolejnego etapu prac, czyli remontu starego budynku.

Nowy budynek przychodni wygląda imponująco, szczególnie poprzez kontrast z sąsiadującą z nim dotychczasową siedzibą przychodni, która – jeśli znajdą się fundusze, będzie remontowana od kwietnia 2012 r.

Z prawnego punktu widzenia przychodnia nie jest własnością gminy Łomianki, ale tak naprawdę jest jednym z najbardziej znanych i charakterystycznych miejsc w Łomiankach, działa na rzecz mieszkańców gminy, jej pacjentami jest około 12-14 tys. mieszkających tu osób. Biorąc pod uwagę z jednej strony trudną sytuację budżetową gminy, ale z drugiej fakt możliwej poprawy pozostałej części budynku przychodni uważam, że powinniśmy poważnie rozpatrzyć możliwość dalszej współpracy z SPZZLO i nie tylko życzyć mu wszystkiego dobrego, ale kontynuować nasz współudział w tworzeniu nowoczesnego wizerunku tej przychodni, co z pewnością przełoży się na jakość oferowanych usług.

Sylwia Maksim Wójcicka
LOMIANKI.INFO - listopad 2011

W wydaniu 8/2011 z 3 listopada, miesięcznika LOMIANKI.INFO, na tytułowej stronie zamieszczono wielki i wzniosły tytuł: „NOWA JAKOŚĆ NA SZPITALNEJ”.

Przez krótką chwilę miałem nadzieję, że zagłębiając się w treść publikacji doszukam się wizji poprawy dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy Łomianki. I to nie jedynie w zakresie już istniejącym, ale rozszerzonym o nowe rodzaje tych świadczeń. Mam na myśli usługi specjalistyczne, np. kardiologiczne, urologiczne, diabetologiczne, itp., których dotychczas u nas brak.

Prawdą jest, że warunki pracy personelu tej przychodni, a także pacjentów korzystających z jej usług, zmieniły się na lepsze. To fakt bezsporny. Jednakże i mnie, i zapewne większości mieszkańców Łomianek, zależy przede wszystkim na zwiększeniu zakresu świadczeń medycznych, finansowanych ze środków NFZ. Obecnie realizacja wszelkich ponadpodstawowych usług zdrowotnych odbywa się w często bardzo odległych placówkach. Jest to szczególnie uciążliwe dla osób starszych i schorowanych. Udostępnienie tych, niestandardowych, specjalistycznych usług tu, w Łomiankach byłoby dla nich ogromnym ułatwieniem. Autorka w swoim artykule podnosi zasługi burmistrzów poprzedniej kadencji. Owe zasługi polegają na wyrażeniu zgody na dofi nansowanie budowy nowej przychodni kwotą 1 mln złotych. To z pewnością informacja ważna, a jednak śmiem sądzić, że nieistotna z punktu widzenia pacjentów. Czy już w 2009 roku, jeszcze przed podpisaniem uchwały o w/w dofi nansowaniu budowy, nie powinno zostać uzgodnione, w porozumieniu pomiędzy Gminą Łomianki, a SPZZLO Warszawa- Żoliborz, przyszłe rozszerzenie zakresu świadczeń zdrowotnych, specjalistycznych?

Dalej, Autorka apeluje o tworzenie nowego wizerunku tej przychodni. Na wizerunek składa się przecież nie tylko stan i wygląd budynku, ale także, a raczej – przede wszystkim – wachlarz i poziom świadczonych usług medycznych. Niestety, zaniedbania choćby w zakresie dostępności do lekarzy pierwszego kontaktu, o specjalistach nie wspominając, ciągną się już od dawna. Władze Gminy poprzednich kadencji nie wykazały nadmiernej inicjatywy i zainteresowania tym tematem. Jak więc dzisiaj, po tylu latach zaniedbań, nagle naprawić ten wizerunek? Oczywiście, władze Gminy nigdy nie miały i nie mają nadal bezpośredniego wpływu na uruchamianie nowych placówek opieki zdrowotnej, ani lekarskich, czy aptecznych dyżurów nocnych, ale poprzez swoje kompetencje ustawowe mogły tworzyć warunki sprzyjające stopniowej poprawie dostępności do świadczeń zdrowotnych zarówno tych podstawowych, jak i specjalistycznych w gminie Łomianki.

Powszechny dzisiaj kryzys finansów publicznych nie napawa optymizmem. Brak perspektywy na poprawę w zakresie usług medycznych i bezpieczeństwa zdrowotnego. Wydaje mi się w związku z tym, że już sam tytuł artykułu: „NOWA JAKOŚĆ NA SZPITALNEJ” jest stanowczo na wyrost i odnosi się wyłącznie do nowej jakości obiektu, a w żadnej mierze do nowych rodzajów świadczonej w nim opieki medycznej.

Ja życzyłbym mieszkańcom Gminy Łomianki, w tym także sobie, żeby ten nowy wizerunek budynku przychodni w realnej perspektywie czasu przełożył się na równie nową i szeroką gamę świadczeń medycznych i na zwiększenie ich dostępności tak, by potrzeby zdrowotne mieszkańców gminy Łomianki były realizowane zgodnie z oczekiwaniem, w ramach środków NFZ i spełniały najwyższe standardy jakości i nowoczesnych procedur.

Tadeusz Kordek
LOMIANKI.INFO - grudzień 2011

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT


Helios Travel biuro podróży Łomianki


Szybkie pożyczki Takto Finanse


Pożyczki na raty Ferratum