LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

sobota, 25.3.2023


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGICzym się zajmuje...
2012-08-26

KOMENTARZE: 2

Funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili działania w zakresie ochrony ładu i porządku publicznego wynikające z przepisów Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych oraz realizowali zadania stałe i zlecone przez władze Urzędu Miejskiego w Łomiankach. Realizując powyższe w 2011 roku funkcjonariusze SM uzyskali następujące wyniki:

1. Zatrzymano na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu 13 sprawców przestępstw, zatrzymano i przekazano Policji 2 nietrzeźwych kierujących samochodami, którzy stwarzali zagrożenie w ruchu drogowym oraz 2 osoby poszukiwane listami gończymi. Strażnicy dokonali zatrzymania 464 sprawców wykroczeń.

2. 98 osób w stanie upojenia alkoholowego odwieziono do miejsca zamieszkania na terenie gminy oraz 2 osoby osadzono w jednostce Policji do wytrzeżwienia.

3. Skierowano 107 wniosków o ukaranie do Sądu.

4. Funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli ogółem 644 Mandaty Karne na łączną kwotę 98 600 zł., w tym za: wysypywanie śmieci w miejscu niedozwolonym 57 MK na kwotę 6450 zł; wykroczenia w ruchu drogowym 504 MK na kwotę 92 650 zł; spalanie śmieci 19 MK na kwotę 2200 zł; wylewanie nieczystości płynnych (szamba) 9 MK na kwotę 1700 zł; brak opieki nad zwierzętami 26 MK na kwotę 3600 zł; niszczenie zieleni 2 MK na kwotę 300 zł; zakłócanie porządku 1 MK na sumę 300 zł; wywołanie zgorszenia 18 MK na kwotę 2550 zł; brak porządku i czystości na terenie posesji 30 MK na kwotę 3900 zł; spożywanie alkoholu w miejscach publicznych 115 MK na kwotę 11500 zł; pompowanie wody na ulicę 3 MK na kwotę 700 zł; utrzymanie czystości na posesji 4 MK na sumę 300 zł. Strażnicy Miejscy przeprowadzali 2102 kontrole posesji pod kątem przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z utrzymania porządku i czystości w obrębie swoich posesji, jak i respektowania ustawy o odpadach. W wyniku tych kontroli w 4 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, za które nałożono Mandaty Karne oraz wystawiono 16 protokołów nakazujących właścicielom posesji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. W ramach swoich działań dokonano na zasadach wielokrotności 1145 kontroli w punktach sprzedaży detalicznej alkoholu, pod kątem przestrzegania zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 1482 kontroli placów zabaw usytuowanych na terenie Gminy oraz 1514 kontroli terenów szkół.

Strażnicy Miejscy 37 razy uczestniczyli w zabezpieczeniach różnych uroczystości oraz w konwojach. W okresie roku szkolnego w godzinach rannych w rejonach szkół zabezpieczano przejścia dla pieszych w Łomiankach, Dziekanowie Polskim i Dziekanowi Leśnym.

W 2010 roku przeprowadzono łącznie 1193 interwencji na prośbę mieszkańców oraz 80 interwencji własnych, w wyniku których wylegitymowano 1952 osoby, a 1421 osób pouczono. Podejmowane interwencje dotyczyły m.in.: spożywanie alkoholu w miejscach publicznych; zakłócenia ciszy nocnej; braku opieki nad psami; spalania odpadów i śmieci; sporów międzysąsiedzkich; wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych; niszczenia mienia; bezpańskich psów; pijanych leżących na ulicach. Ponadto Straż Miejska w Łomiankach, w ramach realizacji ustawowych zadań ukierunkowanych na zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, w 2011 roku przeprowadziła – z inicjatywy własnej i przy współudziale Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Dyrektorów Szkół Podstawowych i Przedszkoli – szereg spotkań z dziećmi, tematem których były zasady bezpiecznego zachowania się w szkole, przedszkolu i w domu. W trakcie tych spotkań prezentowano m.in. fi lmy, na których dzieci mogły zobaczyć prawidłowe zachowania, rozdawano dzieciom elementy odblaskowe i broszurki promujące prawidłowe zachowania. W celu podniesienia poziomu edukacji uczniów szkół podstawowych w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze przeprowadzono szereg prelekcji na ten temat. Zwięczeniem powyższego było przeprowadzenie przy współudziale nauczycieli egzaminów na kartę rowerową we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie Gminy.

W pierwszym kwartale 2012 roku Straż Miejska w Łomiankach prowadziła wzmożone kontrole posesji pod kątem utrzymania czystości i respektowania postanowień Uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach Nr. XVII/95/2007 dot. zawierania umów na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

Kontroli poddano posesje mieszczące się przy ulicy: Kasprzaka, Malarskiej, Osiedlowej, Osikowej, Równej, Szkolnej, Śliskiej, Wąskiej, Wiślanej, Włościańskiej, Wołodyjowskiego i Wyboistej. Skontrolowano łącznie 268 posesji, w 9 przypadkach sporządzono protokoły ze stwierdzonych nieprawidłowości, a w 2 przypadkach ukarano właścicieli nieruchomości Mandatami Karnymi za brak zawartych umów.

Opracowano: Straż Miejska w Łomiankach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.
NIEZALOGOWANY: #Mieszkaniec IP: 83.19.5.*
2013-01-08, 09:53    
Szkoda tylko że strażnicy chwalą się wynikami a nie pochwalą się tym że przez ich głupotę codziennie na warszawskiej są korki.
Panowie Strażnicy, jak już pilnujecie żeby dzieci bezpiecznie chodziły do szkoły to róbcie to sensownie : zbierzcie grupkę, i dopiero wstrzymajcie ruch, bo teraz co się tam pod szkołą dzieje to istny cyrk.. na głównej drodze Łomianek gdzie masa ludzi jedzie do pracy wy wstrzymujecie nie umiejętnie ruch, nauczcie dzieci cierpliwości a wyjdzie to nam, wam i dzieciom na dobre.

Pozdrawiam,
Mieszkaniec.
NIEZALOGOWANY: #zakorkowany IP: 83.6.243.*
2013-07-24, 22:44    
W cywilizowanych krajach szkoły podstawowe przenosi się na obrzeża. Można by i u nas?
DODAWANIE NOWYCH KOMENTARZY CZASOWO NIEDOSTĘPNE
Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT