LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

poniedziałek, 21.10.2019


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIBurmistrz w sprawie osiedla Prochownia
2012-04-18

KOMENTARZE: 0

Ja informuje UM Łomianki...Zgodnie z wcze¶niejszymi deklaracjami z mojej strony, po konsultacjach z przewodnicz±cym Gminnej Komisji Urbanistycznej, dr inż. Andrzejem Romiszewskim, a także po rozmowach z mieszkańcami Łomianek oraz podmiotami, które złożyły wniosek o wydanie warunków zabudowy, 17 kwietnia 2012 roku zawiesiłem postępowania w sprawie zabudowy wielorodzinnej w osiedlu Prochownia. Moje decyzje wstrzymuj± wydanie warunków zabudowy na 9 miesięcy, a więc na maksymalny ustawowy termin.

Zgodnie z moimi deklaracjami i uchwał± Rady Miejskiej nr XXIII/147/2012 z dnia 20.03.2012 r. w sprawie przyst±pienia do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Prochownia, przygotowałem projekt uchwały budżetowej na najbliższ± sesję, w której zabezpieczyłem ¶rodki w kwocie 40.000,00 zł na wyłonienie w trybie przetargowym firmy, która opracuje MPZP Prochownia. Tym samym chciałbym uspokoić mieszkańców Łomianek zaniepokojonych niepełnymi informacjami prasowymi na ten temat. Zgodnie z postulatami mieszkańców, zabudowa wielorodzinna na tym terenie została przeze mnie wstrzymana.

Chciałbym także podj±ć publiczn± dyskusję na temat zagospodarowania terenu dawnych „Zakładów Drzewnych”. W zwi±zku z przedstawionym w urzędzie projektem zagospodarowania terenu po MPPD w Łomiankach przez firmę Arch Magic, zaproponowałem przeprowadzenie konsultacji społecznych. Chciałbym poznać Państwa opinię w tej sprawie. Tym samym zapoznać mieszkańców naszej gminy, szczególnie małych i ¶rednich przedsiębiorców, z wizj± rozbudowy tego obszaru, która zakłada - zamiast obecnej starej i zniszczonej zabudowy na tym terenie - powstanie kilkudziesięciu niewielkich nowoczesnych pawilonów handlowych w dobrym i nowoczesnym standardzie na miarę XXI wieku. Według uzyskanych informacji, stoiska handlowe byłyby dostępne także dla mieszkańców naszej gminy. Zagospodarowanie tego obszaru będzie zgodne ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego naszej gminy obowi±zuj±cym od 2006 roku.

Zapraszam 9 maja 2012 na godz. 18. wszystkich zainteresowanych mieszkańców Łomianek na spotkanie w tej sprawie do ICDS-u, ul. Staszica 2.

Burmistrz Łomianek, Tomasz D±browski
Ľródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. B±dĽ pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jeste¶ "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałe¶ się z regulaminem


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT


Helios Travel biuro podróży Łomianki


Szybkie pożyczki Takto Finanse


Pożyczki na raty Ferratum