LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

sobota, 25.3.2023


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIPLEBANIA? TRANSPORT? STOŁÓWKA?
2011-08-12

KOMENTARZE: 0

27 lipca 2011 r. odbyło się Zebranie Wiejskie w budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym, którego tematem była m.in. planowana rozbudowa budynku szkoły w Dziekanowie Leśnym i związana z nią zmiana w organizacji roku szkolnego dla dzieci z klas 0-3...[...] Wśród zaproszonych gości w Zebraniu uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Łomiankach: Pan Arkadiusz Sidorzak – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Pan Wojciech Tarnawski – Kierownik Inwestycji. Na zebranie przybyli również radni Łomianek: Pani Elżbieta Podolska, Pan Henryk Staniak, Pan Krzysztof Wawer, Pan Marek Zielski oraz przedstawiciele władz szkolnych: Pani Dyrektor Anna Kajszczak oraz Pani Wicedyrektor Aleksandra Michalak. Na zebranie nie przybył Burmistrz Łomianek pan Tomasz Dąbrowski.

Spośród spraw, które zostały omówione na zebraniu największe zainteresowanie wzbudził temat rozbudowy szkoły w Dziekanowie Leśnym. Mieszkańcy, pracownicy Urzędu oraz przedstawiciele oświaty prowadzili ożywioną dyskusję trwająca prawie trzy godziny.

Pan Wojciech Tarnawski- kierownik Referatu Inwestycji szczegółowo przybliżył poszczególne etapy prac związanych z rozbudową szkoły. Rozbudowa będzie obejmowała budynek „starej szkoły” przez nadbudowę kondygnacji i dobudowy części budynku z nową klatką schodową i windą dla niepełnosprawnych wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Inwestycja obejmować będzie ocieplenie budynku oraz wykonaniu instalacji zewnętrznej odprowadzenia wód opadowych poprzez system komór drenażowych. Wstępne prace powinny rozpocząć się w tym roku.

Mieszkańcy zwrócili uwagę pracownikom urzędu oraz dyrekcji szkoły na kwestie dotyczące miedzy innymi bezpieczeństwa dzieci w okresie przebudowy szkoły tj. problem transportu dzieci z plebanii (tymczasowe miejsce nauki) po zakończonych lekcjach do szkoły na świetlicę, oraz braku ujęcia stołówki w planach rozbudowy szkoły.

W związku z tak dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Dziekanowa Leśnego, ale również licznie zebranych mieszkańców Dziekanowa Bajkowego, Sadowy oraz Kiełpina wszyscy uczestnicy wyrazili potrzebę zorganizowania kolejnego zebrania na którym mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje o organizacji działalności szkoły w czasie trwania rozbudowy. Termin kolejnego zebrania wstępnie ustalono na 15 września br. (czwartek) na godzinę 18.00

Kończąc, chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom za przybycie. Mam nadzieję że każde następne spotkanie będzie też tak samo liczne (a może i liczniejsze) i bogate w merytoryczne dyskusje. To od nas zależy jak ma wyglądać nasze wspólne dobro jakim są Łomianki.

Kamil Kaczyński – Radny Rady Miejskiej, sołtys Dziekanów Leśny

[...] Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, iż w wyniku postępowania przetargowego wyłaniany jest obecnie inwestor. Zgodnie z deklaracją Kierownika Referatu Inwestycji, Pana Tarnawskiego – w ciągu 2-3 tygodni sprawy zostaną sfinalizowane. Prace przygotowawcze mają się rozpocząć pod koniec b.r. a właściwy remont ruszyć ma najpóźniej 16 stycznia. Na ten czas tzw. stara część szkoły zostanie całkowicie wyłączona z użytku po to, by wykonawca mógł prowadzić prace. Rodzice 5, 6 i 7-mio latków z niepokojem przyjęli wiadomość, iż niezależnie od planowanej rozbudowy, szkoła już w tej chwili nie posiada wystarczającej ilości miejsc na świetlicy, wobec czego konieczne jest, by przez cały rok szkolny, już od września, zajęcia klas 0-1 odbywały się poza budynkiem szkoły. Na cały rok, na cele dydaktyczne, swoich sal użyczy szkole Parafia w Dziekanowie Leśnym. Jak zapewnia dyrekcja szkoły, zajęcia będą odbywały się w warunkach komfortowych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, by pamiętano, aby w sposób właściwy zabezpieczony został teren budowy kościoła, który jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku parafii.

Na spotkaniu dowiedzieliśmy się także, iż dzieci nasze nie będą miały zapewnionego transportu pomiędzy szkołą (świetlicą) a plebanią. „Na uspokojenie” dodano jednak, iż odprowadzane będą pod opieką nauczyciela. Plany te spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem rodziców, którzy w trosce o ich pociechy nie dopuszczają myśli, iż dzieci ich w najgorszych pogodowo miesiącach roku będą musiały pieszo pokonywać dystans niemal 1,5 kilometra. Ze zdumieniem przyjęłam wypowiedź radnego Marka Zielskiego, który nie znając najwyraźniej panujących na naszym terenie realiów, wyraził zdziwienie, iż nikt z radnych sprawą dowozu dzieci się nie interesuje. Otóż, informuję pana radnego, iż radny Marcin Etienne wielokrotnie poruszał problem dowozu dzieci na sesjach rady miejskiej. Wiele razy występował też z wnioskami do burmistrza o zorganizowanie transportu. Sprawa jest w toku. A wszystkie pisma są do wglądu na stronie internetowej naszego sołectwa. Wystarczy wejść i zapoznać się z nimi.

Druga sprawa, która jest równie ważna to posiłki. Dyrektor szkoły, Pani Anna Kajszczak poinformowała zebranych, iż w szkole, od drugiego półrocza nie będą wydawane dzieciom zupy z powodu braku sali. W opinii rodziców jedna, czy nawet dwie kanapki to stanowczo za mało, by zapewnić dziecku dzienną rację żywnościową. Dlatego problem braku pomieszczenia, w trosce o kondycję i zdrowie naszych dzieci, nie powinien być w ogóle podnoszony.

Czy będą się odbywały zajęcia wychowania fizycznego? Mimo tego, iż do dyspozycji szkoły oddane zostaną jedynie 3 sale, pani Aleksandra Michalak, z-ca dyrektora szkoły poinformowała, że zajęcia z wf będą się odbywały. Trzymamy, panią dyrektor za słowo.

Temat rozbudowy szkoły w Dziekanowie Leśnym z pewnością nieraz jeszcze będzie przedmiotem ostrych dyskusji. Niezależnie uważam, iż inwestycja ta jest potrzebna. Musi być jedynie prowadzona z porozumieniem i współpracą wszystkich stron.

Anna Rawska – Dziekanów Bajkowy

[C] www.lomianki.info


KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

DODAWANIE NOWYCH KOMENTARZY CZASOWO NIEDOSTĘPNE
Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT