LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

sobota, 25.3.2023


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIProblemy łomiankowskich szkół
2011-08-12

KOMENTARZE: 0

Od początku kadencji, czyli od grudnia 2010 r. radni działający w Komisji Społecznej aktywnie wypełniają swoje obowiązki. Zajmujemy się sprawami oświaty, zdrowia, pomocy społecznej, współpracą z radami osiedlowymi i sołectwami oraz organizacjami pozarządowymi. Opiniujemy projekty uchwał przygotowywane przez burmistrza. Staramy się wsłuchiwać w głosy różnych środowisk. Niestety często jesteśmy zaskakiwani zgłaszanymi projektami, a czasem odnoszę wrażenie, że urząd nie chce korzystać z możliwości dyskusji z radnymi nad niektórymi pomysłami.

W czerwcu odbyły się dwa spotkania Komisji dotyczące oświaty (zobacz na www.video.lomianki.info). Ich celem było omówienie strategii rozwoju edukacji w Łomiankach. Przy czym nie chodziło nam o strategię w formie dokumentu, a raczej o wizję rozwoju, głownie w części dotyczącej potrzeb inwestycyjnych, opartą o zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania, aspiracje mieszkańców oraz uzależnioną od realnych, posiadanych i planowanych środków, jakimi gmina może dysponować.

W spotkaniu uczestniczył zastępca burmistrza do spraw społecznych Piotr Rusiecki, kierownik Referatu Oświaty i Kultury Fizycznej Hanna Kołakowska oraz dyrektorzy szkół: Joanna Cackowska (Sadowa), Anna Kajszczak (Dziekanów Leśny), Małgorzata Korulczyk (Dziekanów Polski), Wiesława Kulawik-Raczyńska (Gimnazjum nr 1 w Łomiankach) i Marek Lis (Szkoła podstawowa nr 1 w Łomiankach). Dyrektorzy przedstawili nam problemy swoich szkół oraz najważniejsze potrzeby inwestycyjne. A są one ogromne. Łomianki to gmina ludzi młodych – każdego roku wprowadzają się tutaj nowe, młode rodziny, w których dzieci albo już są uczniami czy przedszkolakami, albo niebawem rozpoczną naukę w szkołach.

Pytanie tylko... w których: warszawskich czy łomiankowskich? Podczas spotkania usłyszeliśmy to, czego w zasadzie byliśmy świadomi. Szkoła podstawowa nr 1 w Łomiankach powinna jak najszybciej odzyskać pomieszczenia zajmowane dotychczas przez urząd gminy i powiat. Pomimo tego, że w poprzedniej kadencji oddano część pomieszczeń, nadal niezbędne jest odzyskanie sal i korytarza, co zapobiegnie w niedługiej przyszłości wprowadzeniu systemu zmianowego. Zespół szkół w Dziekanowie Leśnym oczekuje na rozpoczęcie rozbudowy, co wymaga przeniesienia części dzieci na ten okres do innego budynku. Szkoły w Sadowej i Dziekanowie Polskim w trybie pilnym wymagają modernizacji – w XXI wieku dzieci nie powinny ćwiczyć na korytarzu. W gimnazjum sala plastyczna nie jest wykorzystywana w odpowiedni sposób z uwagi na brak systemu klimatyzacji (w miesiącach wiosenno – letnich jest w niej zbyt duszno, a zimą za zimno). Jednocześnie dyrektorzy gimnazjum i liceum zlokalizowanych w ICDS zgłaszali pilną potrzebę uregulowania relacji z ICDS.

Jako, że spotkanie odbyło się 6 miesięcy po wyborach, wydawało się, że nowe władze Łomianek przedstawią nam swój pomysł na to jak powinna wyglądać i rozwijać się infrastruktura oświatowa w Łomiankach, a także rzeczowo odniosą się do zgłaszanych problemów i propozycji inwestycyjnych. Bo to właśnie pierwszy rok rządów powinien wyznaczać kierunki pracy przez całą kadencję. Niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na prawie żadne z pytań zgłaszanych przez radnych. Burmistrz nie przedstawił swojej wizji, poza stwierdzeniem o konieczności przygotowania pisemnej strategii rozwoju edukacji, która wykaże, co jest niezbędne i na co należy zwracać uwagę.

Nie spodziewałam się tak mało konkretnej dyskusji z przedstawicielami władz. Gmina będąca organem prowadzącym szkoły ma przecież obowiązek umożliwić dzieciom naukę we właściwych warunkach, co wiąże się z prowadzeniem remontów i modernizacji budynków oświatowych, zapewnieniem pomocy dydaktycznych, sprzętu niezbędnego do pracy nauczyciela, oraz organizacją obsługi finansowej, merytorycznej i każdej innej, jakiej wymaga placówka dla jej sprawnego i efektywnego działania. Te wszystkie obowiązki są oczywiście kosztowne. Łomianki od lat przeznaczają na oświatę ponad 20 mln zł, co stanowi około 25% rocznego budżetu. Dlatego ważne jest odpowiedzialne, perspektywiczne planowanie, uwzględniające potrzeby społeczności lokalnej i możliwości finansowych gminy. Spotkanie pokazało, że pomimo wielu zapowiedzi wyborczych dotyczących inwestycji w edukację (pamiętam obietnice budowy szkoły, przedszkoli), nadal brak jest wizji gminnej polityki oświatowej, co uniemożliwia również Radzie podejmowanie decyzji dot. konkretnych pomysłów. Jednym z nich jest np. ostatnio zgłoszona do Komisji propozycja zwiększenia opłaty za pobyt w przedszkolach publicznych. Poza projektem uchwały zawierającym nową opłatę, radni nie otrzymali żadnego merytorycznego uzasadnienia dla podwyższenia stawek. Słusznie więc postanowili wstrzymać się z decyzją i zaproponować zdjęcie projektu uchwały z porządku lipcowej Sesji Rady.

Sylwia Maksim-Wójcicka
Przewodnicząca Komisji Społecznej
Rady Miejskiej w Łomiankach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

DODAWANIE NOWYCH KOMENTARZY CZASOWO NIEDOSTĘPNE
Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT