LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

wtorek, 4.10.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIIX Sesja Rady Miejskiej - VIDEO
2011-07-11

KOMENTARZE: 0

28 czerwca 2011 roku odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Berger. Na sali obecnych było 18 radnych.

Porządek obrad przewidywał:

I. Otwarcie obrad
Ustalenie porządku dziennego.
Głos zabrali: burmistrz Tomasz Dąbrowski, radna Maria Zalewska.


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - część 01
II. Przyjęcie protokułu z VIII Sesji Rady Miejskiej
Głosowanie: 16 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się od głosu

III. Przyjęcie uchwał w sprawie
1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok.
2. Absolutorium dla Burmistrz Łomianek za 2010 rok.
Głos zabrała: radna Ewa Sidorzak w imieniu Komisji Rewizyjnej.


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - część 02

Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski w imieniu Komisji Technicznej, radny Marek Zielski, sekretarz Beata Kosiorek-Duch, radna Sylwia Maksim-Wójcicka w imieniu Komisji Społecznej.
Przewodniczący Wojciech Berger ogłosił przerwę.


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - część 03

Poprzerwie głos zabrali: radna Maria Zalewska w imieniu Komisji Budżetowej, radny Tomasz Rusinek w imieniu Komisji Planowania..., radny Grzegorz Porowski, sekretarz Beata Kosiorek-Duch,
Głosowanie: uchwała przyjęto jednogłoścnie.

Burmistrz Dąbrowski podziękował za udzielenie absolutorium burmistrzowi, podziękował poprzedniej radzie i poprzedniemu burmistrzowi za realizację budżetu w 2010 roku. Przewodniczący Wojcicecc Berger w iminiu radnych zadeklarował, że swoją działalnością i inicjatywami będą się starali zasłużyć na uznanie wyborców.


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - część 04
III. Przyjęcie uchwał w sprawie
3. Wyrażenie zgody na wnisienie dopłaty przez Gminę łomianki na kapitał zapasowy Spółki "Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach" Sp. z o.o. w latach 2012-2014.
Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski w imieniu komisji Technicznej.
Głosowanie: 19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się od głosu


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - część 05
III. Przyjęcie uchwał w sprawie
4. Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
Głos zabrali: radna Sylwia Maksim-Wójcicka w imieniu Komisji Społecznej, radny Grzegorz Porowski, sekretarz Beata Kosiorek-Duch, burmistrz Piotr Rusiecki, radny Wojciech Berger, radny Marek Zielski,
Głosowanie radnego Grzegorza Porowskiego: 13 za, 4 przeciw, 2 wstrzymujących się.

Głosowanie uchwały: przyjęto jednogłośnie.


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - część 06
III. Przyjęcie uchwał w sprawie
5. Ustalenie opłat za popbyt w publicznch przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomianki.
Głos zabrali: radna Sylwia Maksim-Wójcicka, sekretarz Beata Kosiorek-Duch, radny Marek Zielski, radny Tadeusz Krystecki, przewodniczący Wojciech Berger
Punkt przesunięto do dalszych prac w komisjach.


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - część 07
III. Przyjęcie uchwał w sprawie
6. Sfinansowanie pobytu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na wschodzie.
Głos zabrali: radny jan Grądzki, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, kierownik Referatu Oświaty UM Hanna Kołakowska, radny Grzegorz Porowski, wiceburmistrz Piotr Rusiecki,
Głosowanie chwały: 19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się od głosu


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - część 08
III. Przyjęcie uchwał w sprawie
7. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łomianki.
8. Zmian w Uchwale Budżetowej.
Głos zabrali: skarbnik UM Łomianki, radna Maria Zalewska, wiceburmistrz Bogdan Kłódkiewicz, radnu Marcin Etienne, dyrektor ICDS Tadeusz Brach, radny Grzegorz Porowski, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Marek Zielski, radny Tadeusz Krystecki, radny Jan Grądzki, przewodniczący Wojciech Berger
Głosowano wniosek radne Krysteckiego dotyczący analizy kosztów ICDS w latach 2006-2010: 17 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się od głosu.
Glosowano wniosek radnego Etienne docztyczący analizy kosztów ICDS w 2011 roku: 19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się od głosu.


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - część 09

Głos zabrali: sekretarz Beata Kosiorek-Duch, radny Marek Zielski, radny Grzegorz Porowski, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, wiceburmistrz Piotr Rusiecki, radny Piotr Wolanin, skarnik UM Łomianki,

Głosowanie uchwał: 15 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujący się od głosu


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - część 10
IV. Sprawozdanie burmistrz Łomianek z wykonania zadań między sesjami.
Głos zabrali: radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Grzegorz Porowski, wiceburmistrz Bogdan Kłódkiewicz, radny Henryk Staniak,
Głosowanie chwały: 19 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się od głosu


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - część 11
V. Interpelacje i wolne wnioski.


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - część 12


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - część 13


IX Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach - część 14

cdn...


redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT