LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

sobota, 20.10.2018


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIVII Sesja Rady Miejskiej
2011-06-07

KOMENTARZE: 0

19 maja 2011 roku odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Zapraszamy do obejrzenia video-relacji.

Obrady rozpoczął Przewodniczący Wojciech Berger.

Porządek obrad przewidywał:

I. Otwarcie obrad
Ustalenie porządku dziennego.
Głos zabrali: radna Maria Zalewska, radna Sylwia Makim-Wójcicka, radny Tomasz Rusinek, Przewodniczący WOjciech Berger w imieniu Piotra Ceryngera, burmistrz Tomasz Dąbrowski, radny tadeusz Krystecki.

II. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej.
Głos zabrali: radny Jan Grądzki, radny Grzegorz Porowski, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Marek Zielski, radny Tadeusz Krystecki.


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część I


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część II
III. Przyjęcie uchwał w sprawie:

1. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej
Głos zabrali: radny Marek Zielski, radna Ewa Sidorzak, radny Tadeusz Krystecki, radny Grzegorz Porowski, Rady Jan Mazan, radny Krzysztof Wawer, radny Jan Grądzki, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, Sekretarz UM Łomianki, Prawnik UM Łomianki.
Głosowanie: Za: 15, Przeciw: 2, Wstrzymało sie: 2.

2. Nadanie nazwy ulicy Zapomiana.
Głos zabrali: radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Grzegorz Porowski.
Głosowanie: Za: 5, Przeciw: 12, Wstrzymało się: 2

3. Wyrażenie zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości gruntowej oraz zamianą nieruchomości...
Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski, radny Wojciech Berger, radny Tadeusz Krystecki.
Głosowanie: Za: 17, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 2

4. Wyrażenie zgody na zamianę nierucomości
Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski.
Głosowanie: Za: 13, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 6


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część III
5. Zatwierdzenie regulaminu przyznawania dofinansowania w 2011 roku na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest...
Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Krzysztof Wawer, radny Marek Zielski, radna Elżbieta Podolska Skarbnik UM Łomianki.
Głosowanie: Za: jednogłośnie


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część IV
6. Udzielene pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu-Zachdniemu na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Wiślana, Dolan, Zachodnia - Budowa ronda...
Głos zabrali: radny Grzegorz Porowski.
Głosowanie: Za: jednogłośnie

7. Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łomianki.
Głos zabrali: radna Maria Zalewska, radny Tadeusz Krystecki.
Głosowanie: Za: 14, Przeciw: 0, Wstrzymało się: 3.


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część V
8. Ustalenie wysokości diet dla radnych
Głos zabrali: radny Henryk Staniak, radny Grzegorz Porowski, radna Ewa Sidorzak, radna Katarzyna Kućkowska, radny Krzysztof Wawer, radny Tadeusz Krystecki..
Głosowanie: Za: 10, Przeciw: 2, Wstrzymało się: 7.


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część VI
8. Poręczenie przez gminę Łomianki pożyczek z WFOŚiGW udzielonej ZWiK Łomianki na zadania inwestycyjne...
Głos zabrali: Prezes ZWiK, Skarbnik UM Łomianki, radny Grzegorz Porowski, radny Tadeusz Krystecki,
Głosowanie: Za: jednogłośnie.


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część VII
9.Zmiana w Uchwale Budżetowej na rok 2011.
Głos zabrali: Skarbnik UM Łomianki, radna Maria Zalewska, radny Jan Grądzki, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, burmistrz Piotr Rusiecki, radny Marcin Etienne, radny Marek Zielski, Paweł Rozdżestwieński, radny Grzegorz Porowski, Kierownik Inwestycji Wojciech Tarnawski, radny Krzysztof Wawer, burmistrz Tomasz Dąbrowski.

Dyskusja głównie dotyczyła tzw. Inscenizacji Szarży i potrzeby przesunięcia środków w budżecie na realizaję tej imprezy.
radny Jan Grądzki złożył wniosek o przesunięcie przewidzianych środków na tzw, inscenizacje na inwestycje w Szkole Podstawowej w Sadowej.
Za: 12, Przeciw: 4, Wstrzymujących się: 3.

Głosowanie dotyczące całej uchwały zmianijącej uchwałę budżetową - Za: 15, Przciw: 0, Wstrzymujących się: 4

Głosowanie doityczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finsnsowej Gminy łomianki - Za: 15. Przeciw: 0, Wstrzyumujących się: 3


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część VIII

VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część IX
10. Sprawozdanie burmistrza z wykonania zadań między sesjami.
Głos zabrali: radny Grezgorz Porowski, burmistzr Piotr Rusiecki, Sekretarz Beata Kosiorek-Duch, radna Sylwia Maksim-Wójcicka, radny Krzysztof Wawer, Przewodniczący RM Wojciech Berger


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część X
11. Interpelacja i wolne wnioski
Główne tematy:
- powołanie klubu "Twoje Łomianki",
- skarga radnej Magdaleny Wójcickiej na zachowanie radnego Tadeusza Krysteckiego,
- dowóz dzieci z Łomianek Dolnych,
- remont ulicy 11 listopada.
Część radnych opuściła salę obrad podczas wystąpienia radnego Tadeusza Krysteckiego.


VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część XI
Główne tematy:
- koncesja/sprzedaż alkoholu w barze Tawerna,
- zachowanie radnego Tadeusza Krysteckiego,
- przedstawiciel "Twoch Łomianek" przeprosił za zachowanie radnego Tadeusza Krysteckiego,
- przegląd gwarancyjny ulicy Warszawskiej i... co wróble ćwierkają - czyli ploty i ploteczki :),
- manifest - Kocham to miasto, to jest nasze miasto...,
- Stowarzyszenie Między Wisłą i Kampinosem,
- koszenie trawników,
- przejazdy autobusów PKS przez ulicę Rolniczą,
- pustostan przy Szkole w Dziekanowie Leśnym,
- zaproszenie na imprezy organizowane przez Urząd.VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część XII

VII sesja Rady Miejskiej VI Kadencji w Łomiankach - część XIII
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2013   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT


Helios Travel biuro podróży Łomianki


Szybkie pożyczki Takto Finanse


Pożyczki na raty Ferratum