LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

czwartek, 19.5.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIStraż Miejska w 2010 roku
2011-02-26

KOMENTARZE: 0

Funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili działania w zakresie ochrony ładu i porządku publicznego wynikającego z przepisów Ustawy z dn 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz.U.nr.123.779 z póź.zm.) oraz realizowali zadania stałe i zlecone przez władze Urzędu Miejskiego w Łomiankach. Realizując powyższe w 2010 roku funkcjonariusze SM uzyskali następujące wyniki:

1. Zatrzymano na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu 7 sprawców przestępstw, zatrzymano i przekazano Policji 3 nietrzeźwych kierujących pojazdami samochodowymi, którzy stwarzali zagrożenie w ruchu drogowym oraz 7 osób poszukiwanych listami gończymi. Strażnicy dokonali zatrzymania 351 sprawców wykroczeń.

2. 80 osób w stanie upojenia alkoholowego odwieziono do miejsca zamieszkania na terenie gminy.

3. Skierowano 140 wniosków o ukaranie do Sądu.

4. Funkcjonariusze Straży Miejskiej nałożyli ogółem 721 Mandatów Karnych na kwotę 116 000 zł., w tym za: wysypywanie śmieci w miejscu niedozwolonym 36 MK na kwotę 2650 zł; wykroczenia w ruchu drogowym 504 MK – 92650 zł; spalanie śmieci 12 MK – 2300 zł; wylewanie nieczystości płynnych (szamba) 5 MK – 700 zł; brak opieki nad zwierzętami 29 MK – 5700 zł; niszczenie zieleni 2 MK – 150 zł; zakłócanie porządku 19 MK – 3100 zł; nieobyczajne zachowanie 3 MK – 500 zł; brak porządku i czystości na terenie posesji 30 MK – 3900 zł; spożywanie alkoholu w miejscach publicznych 68 MK – 6700 zł; inne wykroczenia 12 MK na sumę 1750 zł.

Strażnicy Miejscy przeprowadzali 1002 kontrole posesji pod kątem przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z utrzymania porządku i czystości w obrębie swoich posesji, jaki respektowania ustawy o odpadach. W wyniku tych kontroli w 74 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, za które nałożono 42 MK oraz wystawiono 32 protokoły nakazujące właścicielom posesji usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

W ramach swoich działań dokonano na zasadach wielokrotności 1796 kontroli w punktach sprzedaży detalicznej alkoholu, pod kątem przestrzegania zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 3001 kontroli placów zabaw usytuowanych na terenie Gminy oraz 1610 kontroli terenów szkół.

Strażnicy Miejscy 57 razy uczestniczyli w zabezpieczeniach różnych uroczystości oraz w konwojach. W okresie roku szkolnego w godzinach rannych w rejonach szkół zabezpieczano przejścia dla pieszych w Łomiankach, Dziekanowie Polskim i Leśnym.

W 2010 roku przeprowadzono łącznie 2407 interwencji na prośbę mieszkańców oraz 261 interwencji własnych w wyniku, których wylegitymowano 2479 osób a 722 osoby pouczono. Podejmowane interwencje dotyczyły m.in.: spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócenia ciszy nocnej, braku opieki nad psami, spalania odpadów i śmieci, sporów międzysąsiedzkich, wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych, niszczenia mienia, bezpańskich psów, pijanych leżących na ulicach.

W okresie od 20 maja do 29 maja oraz od 06 czerwca do 12 czerwca 2010 roku w związku z ogłoszonymi w tym okresie przez wojewodę mazowieckiego alarmami przeciwpowodziowymi na terenie Gminy Łomianki cały stan osobowy Straży Miejskiej w Łomiankach jak i Komisariatu Policji w Łomiankach oraz siły wsparcia z Komendy Stołecznej Policji i KPP Warszawa-Zachód uczestniczyli czynnie w podejmowanych działaniach związanych z przemieszczającą się przez teren gminy falą powodziową na rzece Wiśle. Do głównych zadań należało zabezpieczenie miejsc prowadzonych działań ratowniczych, pilotaż samochodów ciężarowych wożących piach, patrolowanie wałów przeciwpowodziowych.

Ponadto Straż Miejska w Łomiankach w ramach realizacji ustawowych zadań ukierunkowanych na zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym w 2010 roku przeprowadziła z inicjatywy własnej i przy współudziale Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Dyrektorów Szkół Podstawowych i Przedszkoli, szereg spotkań z dziećmi tematem, których były zasady bezpiecznego zachowania się w szkole, przedszkolu w domu. W trakcie tych spotkań prezentowano m.in. filmy, na których dzieci mogły zobaczyć prawidłowe zachowania, rozdawano dzieciom elementy odblaskowe i broszurki promujące prawidłowe zachowania.

W celu podniesienia poziomu edukacji uczniów szkół podstawowych w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze przeprowadzono szereg prelekcji na ten temat. Zwięczeniem powyższego było przeprowadzenie przy współudziale nauczycieli egzaminów na kartę rowerową we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie Gminy. W ramach przeprowadzonego Festynu z okazji Dnia Dziecka i Pikniku w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na Rodzinę” przeprowadzono konkurs „Bezpiecznie na rowerze”. Ponadto przeprowadzono konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły”. W konkursach tych uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych wraz z rodzicami z terenu Gminy.

SM Łomianki posiada 21 etatów. Zatrudnionych jest 18 strażników w tym 3 strażniczki. Jednostka posiada 3 vacaty.

Jacek Piłkowski – Komendant Straży Miejskiej w Łomiankach

MIESIĘCZNIK LOMIANKI.INFO - 2/2011

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT