LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

sobota, 25.3.2023


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIWystarczy jeden klik...
2011-02-27

KOMENTARZE: 0

Nowoczesna szkoła to prestiż. Prestiż dla rodzica, prestiż dla nauczyciela i dyrektora. Wreszcie – prestiż dla gminy, w której funkcjonują szkoły „nowoczesne”. Nowoczesna szkoła to szkoła wykorzystująca w swych metodach dydaktycznych nowoczesne narzędzia. Dziś komputer działający lokalnie to jedynie maszyna do pisania i kalkulator. W połączeniu z Siecią może stanowić potężne narzędzie wspomagające realizację programu profilaktyki i programu wychowawczego szkoły.

W zeszłym roku wszystkie szkoły w naszej gminie wyposażone zostały w sprzęt komputerowy. Każda ze szkół otrzymała po kilkanaście notebooków wraz z dostępem do Internetu. Warto skorzystać z tych narzędzi, by poznać ich prawdziwą moc!

W dniu 31. stycznia w auli widowiskowej ICDS odbyła się prezentacja Systemu Kontroli Frekwencji i Wyników w Nauce, tzw. „elektronicznego dziennika”. Na prezentację zaproszeni zostali dyrektorzy szkół wraz z nauczycielami. Z zaproszenia skorzystali również Pani Hanna Kołakowska – kierownik Referatu Oświaty oraz radna Rady Miejskiej w Łomiankach Pani Sylwia Maksim-Wójcicka.

Koniec z papierowym dziennikiem? Czemu nie. Dla każdego coś… ważnego.
Rodzice – e-dziennik umożliwia wgląd w aktualny plan lekcji, sprawdzanie frekwencji własnych pociech oraz kontrolę ich osiągnięć z poszczególnych przedmiotów. Dzięki możliwości stałego kontaktu ze szkołą, system pozwala na skuteczne przeciwdziałanie problemom wychowawczym oraz problemom w nauce.
Nauczyciele – mogą nie tylko wprowadzać oceny, ale również odnotowywać spóźnienia i nieobecności, umieszczać komunikaty i uwagi o zachowaniu ucznia dodawać informacje o sprawdzianach i pracach klasowych. Mogą zarządzać wydarzeniami takimi jak wycieczki, wyjazdy, zebrania. System umożliwia stały kontakt z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze. Nauczyciel otrzymuje narzędzie, motywujące ucznia do systematycznego uczestniczenia w lekcji i przygotowywania się do zajęć. E-dziennik ponadto umożliwia generowanie zestawień ocen i frekwencji, tworzenie statystyk postępów w nauce oraz wszystkich innych danych przygotowywanych do tej pory przez nauczyciela po godzinach pracy. Dyrektor otrzymuje znakomite narzędzie w skutecznym ograniczaniu nadmiaru biurokracji, usprawnieniu przepływu informacji oraz możliwość szybkiej i pełnej analizy danych. Uczniom e-dziennik zapewnia stały dostęp do własnych ocen, śledzenie informacji o wydarzeniach szkolnych oraz zaplanowanych sprawdzianach. Uczeń ma możliwość skorzystania z wbudowanych narzędzi, które umożliwiają rozsyłanie przez nauczyciela pomocy dydaktycznych w formie multimedialnych testów i ćwiczeń.

Dziennik elektroniczny działa od 4 lat w Szkole Podstawowej w Sadowej zarządzanej przez Panią dyrektor Joannę Cackowską. Brawo Pani dyrektor! Od drugiego semestru tego roku pilotażowo w klasach czwartych planowane jest wdrożenie e-dziennika w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach, szkole kierowanej przez Pana dyrektora Marka Lisa. Panie dyrektorze – dziękuję już dziś za ten pierwszy krok! Jako inicjator i zdeklarowany propagator wprowadzenia w naszej Gminie e-dziennika, czyli elektronicznego Systemu Kontroli Frekwencji i Wyników w Nauce, jako orędownik szkoły nowoczesnej, otwartej na nowe idee, przyjaznej uczniom i rodzicom – wierzę, że do wymienionych szkół dołączą wkrótce pozostałe: Gimnazjum w Łomiankach, Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim oraz Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym."Internetowy Dziennik Lekcyjny, który posiadamy od 4 lat pozyskaliśmy z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Jest to prosty w obsłudze system, którego głównym zadaniem jest publikowanie ocen, oraz szybka komunikacja pomiędzy nauczycielem a rodzicem, rodzicami i uczniami między sobą za pomocą internetu. Posiada on wbudowane funkcje przydatne w pracy nauczycieli np: notatnik, sumowanie i wyliczanie frekwencji, wydruki ocen cząstkowych na comiesięczne zebrania, ocen półrocznych i rocznych. Rodzice mogą w każdej chwili obejrzeć oceny swoich podopiecznych, sprawdzić plan lekcji, frekwencję, lub przeczytać najnowsze informacje od nauczycieli..."
Joanna Cackowska, Dyrektor SP w Sadowej
Marcin Etienne, radny Rady Miejskiej w Łomiankach

MIESIĘCZNIK LOMIANKI.INFO - 2/2011

[C] www.lomianki.info


KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

DODAWANIE NOWYCH KOMENTARZY CZASOWO NIEDOSTĘPNE
Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT