LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

sobota, 25.3.2023


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIWIELKA WODA
2011-01-22

KOMENTARZE: 0

Okresowe wylewy rzek i sporadyczne powodzie wpisane były do tej pory w rytm życia przyrody. Niestety, wyjątkowo wysokie opady deszczu i śniegu w 2010 roku stały się przyczyną rozległych podtopień i niemal kryzysowej sytuacji w wielu gospodarstwach położonych w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Dziennie do dyrekcji parku w Izabelinie dzwoni kilka osób z prośbą o pomoc. Tymczasem tego typu zdarzenia zgłaszać należy do właściwych dla naszego miejsca zamieszkania gmin. To nie park, a warunki atmosferyczne winne są zaistniałej sytuacji.

KPN chroni rozległe tereny Puszczy Kampinoskiej w pradolinie Wisły, zajmując tarasy nadzalewowe, które tworzą dwa pasy bagienne i dwa pasy wydmowe. Na północ od nich położone są dwa pasy tarasów zalewowych i współczesne koryto Wisły ograniczone wałami przeciwpowodziowymi. Pierwotnie na obszarze Puszczy nie było większych rzek. Odpływ wód odbywał się małymi strumykami do Bzury, a jedyne cieki zaznaczone na mapie z 1850-57 to Łasiczka płynąca przez południowy pas bagienny, do której wpada strumyk ze środkowego pasa bagiennego. W połowie XIX wieku bagna Puszczy Kampinoskiej zaczęto sukcesywnie osuszać, co trwało do lat 70. XX wieku.

Obecnie park przecina sieć kanałów, z których największym, odwadniającym północny pas bagienny, jest Łasica. Wpadają do niej kanały – Zaborowski, Olszowiecki i Ł-9. Północny skrawek Puszczy odwadniany jest przez Kanał Kromnowski. Cieki te zbierają wody z obszaru o powierzchni 600 km2, który obejmuje zarówno Kampinoski Park Narodowy, jak i przedmieścia Warszawy oraz Równinę Łowicko-Błońską. Kanały skutecznie przyczyniły się do osuszenia bagien. Systematycznie prowadzone pomiary wód wykazały, że ich zwierciadło obniżyło się w ciągu ostatniego półwiecza. Oznaczało to zmianę warunków życia roślinności bagiennej, która wymaga lustra wody powyżej powierzchni ziemi na wiosnę i tuż pod powierzchnią jesienią. Ubytek wody stał się więc jednym z głównych zagrożeń dla przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego. Tegoroczne opady, które są przyczyną dużej ilości podtopień gospodarstw znajdujących się w gminach, nie są zagrożeniem dla przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego.

– Wieloletnie pomiary wielkości opadów pokazują, że na terenie Puszczy Kampinoskiej średnio rocznie spada od 500 do 600 mm (l/m2) opadu. W poszczególnych latach opady są jednak bardzo zróżnicowane i na ogół notuje się na zmianę sekwencje lat mokrych i suchych. Szczegółowe pomiary opadu w miejscowości Granica prowadzone są od 1988 r. i rozszerzone w 2001 roku o 8 kolejnych punktów pomiarowych.
Na przykładzie posterunku opadowego znajdującego się w Dziekanowie Leśnym można stwierdzić, że lata 2001- 2006 należały niewątpliwie do okresu suchego, z najsuchszym rokiem 2006, w którym odnotowano zaledwie 482 mm opadu. Począwszy od roku 2007 rozpoczęła się sekwencja lat wilgotnych. W roku 2010 zanotowano najwyższe opady od początku pomiarów. W Dziekanowie Leśnym spadło 906 mm (l/m2). Jeszcze większe opady zanotowano w Izabelinie (932 mm). Stosunkowo niższe w zachodniej części Kampinoskiego Parku – 633 mm w Miszorach. W poszczególnych miesiącach wielkość opadu była nierównomierna, jednak niemal we wszystkich przekraczała średnie miesięczne wielkości z wielolecia. Niezwykle wysokimi opadami charakteryzowały się maj i listopad. W maju suma opadu wyniosła 162 mm. Wyjątkowy był 30 maja, kiedy to spadło w ciągu jednego dnia w Dziekanowie Leśnym 62 mm opadu, czyli niemal dokładnie wielkość przeciętnego opadu majowego z całego miesiąca. To właśnie po tych majowych opadach wystąpiły w Polsce powodzie. W następnych miesiącach woda opadała bardzo powoli, a w wielu od dawna suchych miejscach utrzymywała się na powierzchni przez całe lato. Kolejnym miesiącem o niezwykle wysokich opadach był listopad. W Dziekanowie Leśnym zanotowano 156 mm opadu. W tym całym miesiącu nie wystąpiły tak spektakularne jednodniowe opady, jednak tylko siedem dni było bez opadów.
Tegoroczna zima przyszła bardzo szybko. Już 25 listopada zanotowano średnią dobową temperaturę poniżej 0°, wtedy też spadł pierwszy śnieg. W grudniu śniegu szybko przybywało, pokrywa śnieżna dochodziła do 36 cm, co po roztopieniu dało 67 mm. Styczeń 2011 roku przywitał nas kolejnymi opadami, najpierw śniegu, a potem roztopami i deszczem. To spowodowało kolejne znaczne podniesienie poziomu wód podziemnych i zagrożenie powodzią
– mówi kierownik działu Nauki i Monitoringu przyrody w KPN Anna Andrzejewska.

Obecnie wielu mieszkańców żali się, że ich piwnice toną w wodzie i upatrują się w tym winy parku. Należy podkreślić, że przeplatające się sekwencje lat z dużymi i niskimi opadami są zjawiskiem naturalnym. KPN ubolewa nad sytuacją wielu rodzin, których piwnice i posesje zostały zalane. Z punktu widzenia ochrony przyrody cała ta sytuacja jest jednak jak najbardziej naturalna. Puszcza wraca do swojego stanu pierwotnego, kiedy większość pasów bagiennych była przez cały rok podmokła.

Magdalena Kamińska, Kampinoski Park Narodowy

MIESIĘCZNIK LOMIANKI.INFO - 1/2011

[C] www.lomianki.info


KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

DODAWANIE NOWYCH KOMENTARZY CZASOWO NIEDOSTĘPNE
Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT