LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

sobota, 25.3.2023


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIS7 - KIEDY ZBUDUJĄ?
2011-01-22

KOMENTARZE: 1

W grudniu do Ministerstwa Infrastruktury ogłosiło publicznie projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Oficjalnym powodem stworzenia nowego programu są trudności fi nansowe kraju i konieczność przeprowadzenia cięć wydatków na inwestycje drogowe w Polsce. Rząd też mówi o konieczności urealnienia programu budowy dróg krajowych, który został stworzony przez PiS jeszcze w 2007 roku i opierał się na całkowicie nierealnych założeniach inwestycyjno-fi nansowych. Niestety w nowym programie drogowym cięcia nie ominęły inwestycji realizowanych w Warszawie i okolicach. W tym też zakłada się, że realizacja drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa – Płońsk będzie rozpoczęta po 2013 roku (bez podania konkretnej daty - może więc to być rok 2014, 2015 lub później). Co to oznacza dla Łomianek? Czy jest szansa na rozpoczęcie budowy S7 wcześniej?

Łomianki potrzebują S7

Jakie problemy komunikacyjne mają obecnie mieszkańcy Łomianek, nie trzeba nikomu wyjaśniać. Łomianki są silnie związane z Warszawą, która większości mieszkańców daje zatrudnienie. Istniejące drogowe połączenie ze stolicą opiera się praktycznie na jednej drodze krajowej nr 7, która straciła przepustowość już prawie dwie dekady temu. Zbudowanie wysokiej klasy nowej trasy wlotowej do Warszawy, wpisującej się w system warszawskich obwodnic, w znacznym stopniu opróżniłoby ciąg ulic Kolejowa-Pułkowa, co z kolei dałoby szansę na zwiększenie roli komunikacji publicznej w dojazdach do węzła przesiadkowego „Młociny” i skróciło ogólny czas przejazdu dla pracujących lub uczących się w Warszawie.

Aktualna procedura dla budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Bemowo-Czosnów, rozpoczęła się w 2006 roku. W maju 2009 roku została wydana decyzja środowiskowa dla trasy w wariancie wykorzystującym rezerwę terenu przy granicy z Puszczą Kampinoską. Decyzja ta w tej chwili jest ostateczna w trybie administracyjnym.

Jeszcze w 2009 roku rozpoczęło się tworzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

W lipcu 2010 r. odbyły się wstępne konsultacje społeczne we wszystkich zainteresowanych gminach podwarszawskich i dzielnicach Warszawy, podczas których prezentowane były konkretne już rozwiązania projektowe dla drogi. Mieszkańcy Łomianek aktywnie w nich uczestniczyli, składając kilka merytorycznych uwag do projektu.

W połowie 2011 roku projekt budowlany, wraz z ponowną oceną oddziaływania na środowisko, miał być skończony i rozpoczęta procedura uzyskiwania decyzji realizacyjnej dla drogi. Szacowany czas uzyskania tej decyzji to przełom 2011 i 2012 roku. Sama budowa drogi mogłaby ruszyć późną jesienią 2012 od wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym, a oddanie do ruchu odcinka S7 pomiędzy Trasą AK na Bemowie a Czosnowem mogłoby się dokonać pod koniec 2014 roku.

Problemem są pieniądze

Podane wyżej terminy zakładają bezproblemowe przeprowadzenie całej dalszej procedury inwestycyjnej i otrzymanie gwarancji fi nansowania inwestycji przez Państwo. Istnieje jednak realne zagrożenie, powstania wieloletnich opóźnień z powodu braku funduszy. S7 pomiędzy Warszawą a Czosnowem to m.in. dwa tunele drogowe na Bemowie i Chomiczówce, osiem węzłów drogowych i wiele innych obiektów inżynierskich. Szacowany koszt budowy może wynieść 4 miliardy złotych. Istnieje możliwość etapowania budowy, jednak tylko w ograniczonym zakresie. Inwestycję można podzielić na dwa etapy: od węzła „Kolejowa” do węzła „NS” (z Trasą AK) i od Czosnowa do węzła „Kolejowa”. Pierwszy etap stworzyłby już obwodnicę Łomianek, jednak i tak koszty jego budowy byłyby znaczne, przekraczające 3 mld. zł. Czy Państwo znajdzie potrzebne fundusze na tą inwestycję? Odpowiedź jest prosta – Państwo nie ma innego wyjścia. Nie wiadomo tylko kiedy rozpocznie się budowa S7.

W szykowanym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 droga S7 została potraktowana jako jedna inwestycja pomiędzy Warszawą a Płońskiem i przeznaczona do realizacji po 2013 roku. Mieszkańcy Łomianek masowo wysyłali wnioski do Ministerstwa Infrastruktury by podzielić tą inwestycję na dwa niezależne zadania: Płońsk-Czosnów i Czosnów-Warszawa. Jest to całkiem logiczne, gdyż te inwestycje były do tej pory traktowane niezależnie w procedurze środowiskowej i są na różnym etapie projektowania. Po wydzieleniu S7 pomiędzy Czosnowem a Warszawą, można ten odcinek zacząć budować przed 2013 rokiem. Jak się okazało, w czasie trwania konsultacji dla nowego programu drogowego wpłynęło około 3 tys. wniosków, z czego najwięcej dotyczyło właśnie podziału S7 na dwa zadania i przesunięcia odcinka Czosnów-Warszawa do działu „możliwego rozpoczęcia realizacji przed 2013 rokiem”.

Nowy program drogowy zostanie przyjęty przez Radę Ministrów na przełomie stycznia i lutego 2011. Czy zostaną uwzględnione uwagi składane masowo przez mieszkańców i władze Łomianek? Tego dziś nie wiadomo. Jednak Rada Ministrów będzie musiała odnieść się do wszystkich wniosków i ich przyjęcie lub odrzucenie uzasadnić.

Argumenty są po naszej stronie

Natężenie ruchu na projektowanej S7 będzie na tyle duże, że gwarantuje wysoką efektywność ekonomiczną inwestycji. Droga ma duże znaczenie strategiczne dla Warszawy jako łącznik komunikacyjny do budowanego właśnie lotniska w Modlinie. Jest też na tak zaawansowanym etapie procedury inwestycyjnej, że możliwe jest rozpoczęcie budowy pod koniec 2012 roku. Praktycznie jedyny problem, to znalezienie funduszy w budżecie centralnym.

Stowarzyszenie SISKOM, które aktywnie od lat wspiera Łomianki w dążeniu do budowy S7, nie tylko wnioskowało o rozpoczęcie budowy tej drogi przed 2013 rokiem, ale też przeanalizowało cały program budowy dróg krajowych i znalazło fundusze na realizację obwodnicy Łomianek.

Okazało się, że w konsultowanym programie znalazło się wiele inwestycji drogowych przeznaczonych do rozpoczęcia budowy przed 2013 rokiem, a nie posiadających nawet decyzji środowiskowych. To między innymi droga S6, tzw. Trasa Kaszubska, pomiędzy Gdańskiem a Lęborkiem. Szacowany koszt tej inwestycji wynosi ponad 4 miliardy złotych, a brak decyzji środowiskowej oznacza, że trasa ta jest zapóźniona już w tej chwili o ponad półtora roku w stosunku do łomiankowskiego odcinka S7. Gdyby nawet dziś została wydana decyzja środowiskowa na Trasę Kaszubską, to jej budowa ruszy najwcześniej w połowie 2014 roku. Rzeczą oczywistą jest, że w takim przypadku planowanie rozpoczęcia budowy S6 przed 2013 rokiem (a przekładanie budowy obwodnicy Łomianek na „po 2013”) jest nieporozumieniem.

11 stycznia 2011 roku ukazała się informacja o unieważnieniu decyzji środowiskowej dla obwodnicy Janek i Raszyna (tzw. Trasy Salomea-Wolica). W związku z tym realizacja południowego wylotu z Warszawy na Katowice, będzie możliwa dopiero po 2014 roku. Trasa Salomea-Wolica była planowana do rozpoczęcia budowy przed 2013 rokiem. Siłą rzeczy ta inwestycja będzie musiała ustąpić miejsca innej, i najlogiczniejsze byłoby gdyby na zwolnione miejsce przez jedną z warszawskich wylotówek, wskoczyła inna. Co prawda koszt obwodnicy Raszyna to niecałe 2 mld. jednak SISKOM, analizując program budowy dróg krajowych, znalazł kilka inwestycji bez ważnych decyzji środowiskowych, przeznaczonych do realizacji przed 2013. Łączny koszt tych przedsięwzięć przekracza 8 miliardów złotych. Żadna z tych inwestycji nie ma szans na rozpoczęcie budowy przed końcem 2013 roku.

Pieniądze na budowę S7 można więc znaleźć a to, czy się one rzeczywiście znajdą, zależy jedynie od decyzji politycznych polskiego rządu. Zależy też od tego, jak władze i mieszkańcy Łomianek oraz Warszawy będą naciskać na rząd, by dokonał kilku oczywistych przesunięć w inwestycjach i nadał drodze S7 większy priorytet. Póki co Łomianki spisują się znakomicie, co było widać po ilości złożonych wniosków w konsultacjach do nowego programu drogowego.


Kiedy pojedziemy drogą S7 pomiędzy Łomiankami a Trasą AK?

WARIANT OPTYMISTYCZNY: koniec 2014 / początek 2015
WARIANT RZĄDOWY: pomiędzy 2016 a 2020
WARIANT PESYMISTYCZNY: najwcześniej około 2020 - jeżeli ważność utraci decyzja środowiskowa

Robert Chwiałkowski
Wiceprezes SISKOM – Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji

MIESIĘCZNIK LOMIANKI.INFO - 1/2011

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.
NIEZALOGOWANY: #m044 IP: 178.255.44.*
2017-12-02, 03:06    
Cześć, jestem Maria z Łodzi Polska, dostałem 100 000 PLN pożyczki od Chris Barry Finance w zeszłym tygodniu możesz również skontaktować się z nimi za pożyczkę, tutaj jest ich kontaktowy adres e-mail: chrisbarryfinance@gmail.com
DODAWANIE NOWYCH KOMENTARZY CZASOWO NIEDOSTĘPNE
Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT