LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

środa, 18.5.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIOdśnieżanie w Łomiankach
2010-11-30

KOMENTARZE: 0

Jak informuje UM Łomianki:

W ramach utrzymania dróg, chodników i parkingów gminnych prowadzone są intensywne działania zmierzające do doprowadzenia ich do standardu umożliwiającego ich użytkowanie i korzystanie w bezpieczny sposób.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządca drogi ma obowiązek zimowego utrzymania dróg we właściwym stanie. W przypadku dróg gminnych obowiązek ten ciąży na Gminie. Mając powyższe na uwadze wyznaczono ulice gminne przeznaczone do zimowego utrzymania w ramach zlecenia specjalistycznej firmie. Wykaz powstał w oparciu o doświadczenia lat ubiegłych oraz sugestie mieszkańców i obejmuje główne ciągi komunikacyjne z wyłączeniem drogi krajowej Warszawa-Gdańsk i dróg powiatowych, których zimowe utrzymanie zapewniają zarządy tych dróg. W wykazie znalazły się główne drogi zbiorcze, ulice o specjalnym znaczeniu (prowadzące do obiektów użyteczności publicznej, w tym szkół, przedszkoli, rzędów itp.) oraz drogi z których korzysta duża liczba mieszkańców (do których dochodzi duża liczba mniejszych dróg bocznych). Wykaz obejmuje drogi gminne o łącznej długości 44,9 km. Należy podkreślić, że stopniowo wykaz jest rozszerzany.

Wykonawcą prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg objętych ww. wykazem jest wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma ,,BYŚ" Wojciech Byśkiniewicz z Warszawy. Umowa obejmuje sezon 2010-2011 i obowiązuje do 15.04.2011 r. W ramach umowy przewidziano zimowe utrzymanie wszystkich dróg z wykazu (44,.9 km) oraz działania interwencyjne wg wskazań gminy (w zależności od bieżących potrzeb możliwość wskazania dodatkowych ulic o łącznej długości średnio 4,5 km dróg). Należy podkreślić, że zakres ulic objętych zimowym utrzymaniem przez specjalistyczną firmę, stopniowo i sukcesywnie ulega zwiększeniu (dla porównania w sezonie zimowym 2009-2010 przewidziano utrzymanie dróg o łącznej długości 34,7 km i nie przewidziano wskazań interwencyjnych).

W zakres zimowego utrzymania dróg wchodzi: odśnieżanie dróg i ulic przy użyciu pługosolarek oraz zwalczanie śliskości pośniegowej i gołoledzi przy użyciu pługosolarki z zastosowaniem niezbędnych środków chemicznych.

Tak jak w poprzednich latach, niezależnie od zimowego utrzymania ulic prowadzonego przez firmę specjalistyczną w zimowym utrzymaniu ulice będą brały również udział jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomiankach, które powinny zapewnić utrzymanie pozostałych dróg gminnych, nie objętych wykazem.

W przypadku przystanków i chodników gminnych - obowiązek ich zimowego utrzymania ciąży na gminie, zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (nie dotyczy to chodników przylegających do posesji, których odśnieżanie należy do obowiązku właściciela posesji). Realizując powyższy obowiązek zawarto umowę z firmą SITA POLSKA Sp. z o.o. wyłonioną w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Umowa obejmowała sezon zimowy 2009-2010 i obejmuje aktualny sezon 2010-2011. Niezależnie od obowiązku zimowego utrzymania przystanków i chodników wynikającego z ww. ustawy, dodatkowo w ww. umowie przewidziano również zimowe utrzymanie parkingów przy ul. Warszawskiej. Ponadto mając na uwadze wyjątkowe warunki pogodowe, które wystąpiły ostatniej zimy oraz budowę nowych chodników i parkingów, zawarto również dodatkową umowę z ww. firmą na realizację interwencyjnych zleceń wg wskazań gminy, zależnie od bieżących potrzeb.

Wzorem lat ubiegłych ,,akcją zima" koordynuje oraz zapewnia nadzór nad jej prowadzeniem Straż Miejska w Łomiankach. Bezpośrednie decyzje odnośnie uruchomienia akcji odśnieżania lub zwalczania gołoledzi podejmuje dyżurny Straży Miejskiej w Łomiankach, ul. Warszawska 87 pełniący całodobowy dyżur pod tel. 022 751 35 03, gdzie można również zgłaszać uwagi i wnioski odnośnie zimowego utrzymania. Zgłoszenia te będą na bieżąco weryfikowane i podejmowane będą odpowiednie działania.

Ostatnie dni są sprawdzianem sprawności i wytrzymałości kondycji zarówno dla specjalistycznych firm i sił własnych prowadzących utrzymanie zimowe dróg, chodników przystanków i parkingów, jak również cierpliwości mieszkańców. Intensywne opady śniegu spowodowały istny paraliż drogowy nie tylko na terenie Gminy Łomianki, ale w całej Polsce. Zasypane zostały ulice, chodniki i przystanki. Działania w celu likwidacji tych skutków prowadzone są w sposób ciągły i maksymalnie zintensyfikowany sukcesywnie zmierzający do pełnej realizacji wymaganych standardów.

Na zakończenie apelujemy do mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość. Natychmiastowe i jednoczesne doprowadzenie do właściwego stanu obiektów objętych zimowym utrzymaniem nie jest możliwe i wymaga czasu. Tym bardziej w warunkach długotrwałych, ekstremalnych opadów śniegu. Równocześnie, w celu usprawnienia odśnieżania dróg prosimy właścicieli aut o parkowanie samochodów, w sposób jak najmniej utrudniający pracę służb odśnieżających.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy rozumiejąc trudną sytuację aktywnie pomagają w opanowaniu skutków zimy i z własnej inicjatywy odśnieżają teren przed własną posesją, częstokroć.

Wszelkich informacji na temat akcji odśnieżania można zasięgnąć pod numerem telefonu 22 751 3503 - Straż Miejska w Łomiankach.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT