LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

czwartek, 24.9.2020


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIPSZCZÓŁKOWSKI WIESŁAW
- kandydat na Burmistrza Łomianek


KOMENTARZE: 0

Burmistrz Łomianek od 2006 roku. Jestem absolwentem Magisterskich Studiów Menedżerskich Wydziału Zarządzania UW. Mam 51 lat. Przed objęciem funkcji burmistrza – w kadencji 2003-2006 pełniłem mandat radnego Rady Miejskiej w Łomiankach. Z samorządem jestem związany od 2001 roku. Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej od chwili jej powstania.

W tym roku mija 28 lat od zawarcia związku małżeńskiego i zamieszkania w Łomiankach. Mamy 2 dorosłe, wykształcone córki. Moja żona, Maria Pszczółkowska jest magistrem administracji i również od wielu lat pracuje w sferze samorządowej.


Do istotnych osiągnięć swojej kadencji zaliczam:
 • wyraźne zmniejszenie zadłużenia naszej gminy oraz powiększenie dochodów budżetu. Nasz wspólny budżet rósł systematycznie z roku na rok. Oprócz tego, uzyskaliśmy ponad 16 milionów zł z programów UE, budżetu państwa i budżetu wojewódzkiego.
 • wielość wykonanych zadań infrastrukturalnych i społecznych, na które składają się:
  - przyspieszenie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej – nakłady w latach 2007-2010 sięgnęły ponad 31 milionów zł. Położono 30 km wodociągów, ponad 14 km sieci kanalizacyjnej.
  - liczne remonty i modernizacje naszych dróg i ulic. Łącznie kompleksowe remonty objęły 16 km sieci ulicznej, w tym mieści się także duży remont ul. Warszawskiej, zdecydowanie poprawiający jej jakość. Wymierne efekty w postaci poprawy warunków ruchu przyniosła budowa skrzyżowania ul. Warszawskiej i Brukowej na rondo. Dodatkowo ułożono jeszcze 5 km chodników i 7 km nakładek asfaltowych.
  - zakup jedenastu nowych i nowoczesnych autobusów dla pasażerów Komunikacji Miejskiej Łomianki oraz objęcie Łomianek wspólnym biletem z Warszawą.
  - ukończenie budowy bardzo potrzebnego budynku komunalnego z 31 mieszkaniami.
  - liczne remonty i ulepszenia w placówkach oświatowych wraz z budową boisk sportowych, sześciu nowych placów zabaw, odnowienie wszystkich pomników i miejsc pamięci narodowej.
 • wśród poniesionych wydatków poniesionych znajdują się również takie, które będą owocować w przyszłości. Są to między innymi:
  - współfinansowanie przez gminę długo oczekiwanej rozbudowy Ośrodka Zdrowia – docelową kwotą 4 milionów zł,
  - dofinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej remontu wałów przeciwpowodziowych na kwotę 400 tys. zł.


Ubiegam się dziś o ponowny wybór na funkcję burmistrza naszej małej Ojczyzny - Łomianek. Przemawiają za mną znajomość problemów Łomianek, spraw do rozwiązania, a przede wszystkim – konkretne osiągnięcia, a nie tylko obietnice. Zrealizowałem je dzięki współpracy z dużą grupą odpowiedzialnych radnych oraz dzięki wsparciu mieszkańców.

Deklaruję, że w następnej kadencji dołożę – tak jak dotychczas - wszelkich starań i wysiłków, by kontynuować zapoczątkowane prace.

Moje plany na najbliższe lata to m.in.:
 • dalsza budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z intensyfikacją starań o środki zewnętrzne na ten cel,
 • kontynuowanie remontów dróg i ulic we wszystkich osiedlach i sołectwach, w tym przebudowa następnego odcinka ul. Warszawskiej,
 • rozwój placówek oświatowych, kulturalnych i infrastruktury sportowej,
 • budowa następnego budynku komunalnego,
 • dbałość o dobre funkcjonowanie KMŁ oraz uruchomienie wewnętrznej komunikacji autobusowej, łączącej poszczególne osiedla,
 • stały nacisk na doprowadzenie do modernizacji wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczających Łomianki. Jest to obowiązek należący do Samorządu Województwa Mazowieckiego i Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Tak jak byłem odpowiedzialny przed mieszkańcami za obronę Łomianek przed powodzią zagrażającą nam w maju tego roku, tak też biorę odpowiedzialność, by organa te wypełniły ów obowiązek.

Szczegółowe informacje o programie na najbliższe lata znajdą Państwo w ulotce Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP, który trafił do Państwa wraz z moją ulotką oraz z ulotkami kandydatów na radnych.

Dziękuję za każdy oddany na mnie głos.

[C] www.lomianki.info


KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT