LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 19.8.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIWyprawka szkolna - dofinansowanie
2010-07-20

KOMENTARZE: 0

Referat Oświaty, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Łomiankach informuje, że można już składać wnioski o dofinansowanie w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – Wyprawka szkolna.

Miejscem zbierania wniosków od rodziców uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy jest sekretariat szkoły, do której będzie uczęszczało dziecko w roku szkolnym 2010/2011.

Pomoc skierowana jest do uczniów:
- w klasach I-III szkoły podstawowej
- w klasie II gimnazjum
- słabo widzących,
- niesłyszących,
- z upośledzeniami umysłowym w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
- posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać tylko ze względu na jedno z dwóch wymienionych kryteriów, tj. ze względu na:
1) kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł netto)
2) przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, poza kryterium dochodowym, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (w tym zdarzenia losowe, sytuacje kryzysowe, klęski żywiołowe lub ekologiczne), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
- dla uczniów klas I-III szkół podstawowych - do kwoty 170 zł
- dla uczniów klas II gimnazjów - do kwoty 310 zł

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT