LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

czwartek, 9.7.2020


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGILomianki.info pytają - Ministerstwo odpowiada
2010-03-18

KOMENTARZE: 0

W zwiążku z informacją o wstrzymaniu ogłoszenia kolejnego konkursu w ramach Funduszu Spójności oś I działanie Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. - w dniu 12.03.2010 r. poprosiliśmy Biuro Prasowe Ministerstwa Ochrony Środowiska o odpowiedź na dwa zasadnicze dla Łomianek pytania:

1. Dlaczego nie planuje się ogłaszania kolejnych konkursów w 2010 roku?
2. Czy konkursy w ramach tego programu będą jeszcze kiedykolwiek prowadzone. Jeżeli tak to kiedy?


Odpowiedź następującej treści otrzymaliśmy - dziś - 16.03.2010 roku.W nawiązaniu do Pana pytań, przesyłamy informacje przygotowane przez Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

AD 1.
W ramach procedury konkursowej dla działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM ogłoszono dotychczas 6 naborów wniosków. W ramach ostatniego naboru (nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009) złożono 83 wnioski, spośród których 59 pozytywnie przeszło ocenę formalną oraz uzyskało przynajmniej 60% punktów w wyniku oceny wg kryteriów merytorycznych I stopnia.
Z uwagi na fakt, iż suma wnioskowanego dofinansowania przez projekty, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną I stopnia przekracza dostępną alokację, projekty na liście rankingowej zostały podzielone na podstawowe i rezerwowe.
W roku bieżącym nie przewiduje się rozpoczęcia kolejnej procedury naboru wniosków. Powyższa sytuacja wynika z faktu, iż dostępna dla przedmiotowego działania alokacja została wykorzystana w ramach procedury konkursowej oraz na realizację projektów indywidualnych.
Ewentualne oszczędności zostaną przeznaczone na projekty rezerwowe znajdujące się liście rankingowej VI konkursu POIiŚ zatwierdzonej przez Wiceministra Środowiska, Stanisława Gawłowskiego w dniu 21 stycznia br.

AD 2.
Ewentualne kolejne konkursy zostaną prowadzone w przypadku:
a) uzyskania oszczędności w projektach zatwierdzonych w ramach wcześniejszych naborów (np. ze względu na niższe niż planowano koszty realizacji projektów);
b) przesunięcia dodatkowych środków finansowych na działania związane z gospodarką wodno-ściekową z innych priorytetów środowiskowych;
c) Przesunięcia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dodatkowych środków finansowych na priorytet I.

Należy jednak podkreślić, że w pierwszej kolejności ewentualne kwoty uzyskane w ramach w/w warunków, zostaną przeznaczone na realizację projektów rezerwowych zgłoszonych w ramach VI konkursu 1.1 POIiŚ. Dopiero w momencie, gdy dostępna alokacja pozwoli zarówno na realizację w/w projektów, jak i umożliwi realizację nowych projektów, Instytucja Pośrednicząca podejmie decyzję o ogłoszeniu kolejnego naboru wniosków na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Mając na uwadze powyższe informacje w chwili obecnej nie jest możliwe określenie ewentualnego terminu ogłoszenia kolejnego naboru wniosków w ramach działania 1.1 POIiŚ.

Z poważaniem
Biuro Prasowe Ministerstwa ŚrodowiskaPrzypomijmy, że UM Łomianki nie złożył do tej pory wniosku o dofinansowanie... :(
Informacje o tym fakcie otrzytmaliśmy od Radnych Rady Miejskiej.

Rzecznika Prasowego prosiliśmy o komentarz całej sprawy. Jednak jak informuje Rzecznik (15.03.2010 roku) komentarz ma być opublikowany dopiero po informacjach, które Urząd uzyska z Ministerstwa dopiero pod koniec marca...

redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT


Helios Travel biuro podróży Łomianki


Szybkie pożyczki Takto Finanse


Pożyczki na raty Ferratum