LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

niedziela, 5.12.2021


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIKODEKS PRACY    (01.2010)
Od 1 stycznia 2010 r. prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego
2010-01-09

KOMENTARZE: 0

Kodeks pracy zapewnia pracownikom szczególne przywileje związane z rodzicielstwem (Dział ósmy Kp). Do takich uprawnień należy m.in. urlop macierzyński, możliwość połączenia tego zwolnienia z pracą na część etatu oraz gwarancja bezpiecznego powrotu do pracy.

Urlop macierzyński to okres płatnego zwolnienia od świadczenia pracy z tytułu urodzenia dziecka, którego celem jest ochrona zdrowia kobiety w ostatnim okresie jej ciąży, regeneracja sił po porodzie oraz zapewnienie jej możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem w pierwszych tygodniach jego życia. W okresie korzystania z tego zwolnienia przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 % podstawy jego wymiaru.

Warunkiem nabycia prawa do urlopu macierzyńskiego jest pozostawanie w stosunku pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę, a także kobiety wykonujące pracę nakładczą.).

Dzięki nowelizacji Kodeksu pracy (Dz.Ust. nr 237, poz. 1654) od 1 stycznia 2010 r. pracownicy będą mieli prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach macierzyńskiego (art. 1821 Kp). Jest to dodatkowy urlop macierzyński z którego pracownica może ale nie musi skorzystać po wykorzystaniu przysługującego jej podstawowego urlopu macierzyńskiego. Uprawnienie do dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje wszystkim ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu. Zatem, na skorzystanie z tego urlopu mogą także liczyć kobiety pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, np. umowy zlecenia czy o dzieło lub prowadzące działalność.

W 2010 r. i w 2011 r. będzie można skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:
- do 2 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
- do 3 tygodni, w przypadku porodu mnogiego.

W kolejnych latach wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie stopniowo wzrastał.
Co do zasady, z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może skorzystać pracownica - matka dziecka. Jednak w dwóch przypadkach uprawniony do skorzystania z takiego urlopu, jest także pracownik - ojciec wychowujący dziecko, jeżeli:
- pracownica zrezygnuje z urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu 14 tygodni, a z pozostałej części tego urlopu będzie korzystał pracownik-ojciec wychowujący dziecko;
- pracownica wykorzysta podstawowy urlop macierzyński i nie będzie zamierzała korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

W 2010 r. pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo skorzystać z urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia (art. 1823 Kp.).Wymiar urlopu ojcowskiego w 2011r. wyniesie także 1 tydzień, natomiast począwszy od 2012 r. - będą to 2 tygodnie. Urlop ojcowski będzie mógł być wykorzystany przez pracownika w każdym czasie, zatem również w trakcie korzystania przez pracownicę - matkę dziecka z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a także urlopu wychowawczego.

Jedynym ograniczeniem będzie wiek dziecka. Wykorzystanie urlopu ojcowskiego jest bowiem możliwe do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Za czas urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek uprawnionego pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu - pracodawca jest obowiązany uwzględnić taki wniosek. Złożenie przez pracownicę wniosku z krótszym niż z siedmiodniowym wyprzedzeniem nie wiąże pracodawcy, co oznacza, że matka może bezpowrotnie stracić prawo do dodatkowych tygodni opieki nad dzieckiem. Nie można ich bowiem wykorzystać w innym terminie niż bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim. We własnym interesie więc pracownica powinna pilnować terminu na złożenie wniosku. Nie ma jednak przeszkód, aby pracodawca uwzględnił taki wniosek, jeżeli będzie w stanie w krótkim czasie zorganizować pracę i znaleźć zastępstwo.

UWAGA ! Dodatkowy urlop musi być udzielony bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. "Bezpośrednio" oznacza tyle, co "bez dnia przerwy". A zatem pracownik, który powrócił już do pracy nie będzie miał prawa do skorzystania z dodatkowej części urlopu. Dodatkowy urlop będzie można połączyć z pracą u własnego szefa, ale w wymiarze nieprzekraczającym 1 pełnego wymiaru czasu pracy. Jeśli pracownik zdecyduje się na taki krok wówczas powinien na 7 dni przed przystąpieniem do pracy poinformować o tym pracodawcę. Urlopu dodatkowego nie da się też podzielić na części - trzeba go wykorzystać jednorazowo.

W 2010 r. i w 2011 r. będzie można skorzystać z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:
- do 2 tygodni - w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
- do 3 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka,
- 1 tygodnia - w przypadku przyjęcia na wychowanie dziecka starszego.

W kolejnych latach wymiar dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego będzie wzrastał.

Rodzice opiekujący się dzieckiem podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego udzielonego na prawach macierzyńskiego czy ojcowskiego, nie muszą się martwić o finanse. W czasie takich urlopów przysługuje im 100% zasiłek macierzyński na podstawie ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzystwa (Dz.Ust. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.). Także przez czas urlopu macierzyńskiego łączonego z pracą aktywna mama otrzyma zasiłek macierzyński i wynagrodzenie za pracę, odpowiednio do wielkości etatu. Zasiłek ten zmniejsza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Ponadto, w okresie korzystania z tych dodatkowych urlopów rodzicielskich pracownicy nie muszą się również obawiać utraty posady. Podlegają bowiem szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę na zasadach określonych w art. 177 Kodeksu pracy!

Warto może przypomnieć, że pracownicę powracającą po podstawowym urlopie macierzyńskim szef musi przyjąć na to samo lub równorzędne stanowisko, jakie zajmowała przed porodem. Gdyby to było niemożliwe, pracodawca jest zobowiązany zapewnić jej inną posadę odpowiadającą jej kwalifikacjom zawodowym. Zawsze jednak musi jej zapłacić wynagrodzenie, jakie otrzymywałaby, gdyby nie korzystała z urlopu. Takie same przywileje ma, gdy wraca po dodatkowym urlopie macierzyńskim. Tak samo chroniony jest ojciec, który przez tydzień opiekuje się dzieckiem podczas urlopu ojcowskiego, oraz matka, która jednocześnie pracuje na część etatu i ma dodatkowy urlop macierzyński.


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT