LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

poniedziałek, 6.12.2021


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIPodatek dochodowy    (01.2010)
Polityka rachunkowości
2010-01-09

KOMENTARZE: 0

Polityka rachunkowości to wybrane i stosowane przez przedsiębiorstwo rozwiązania dopuszczone ustawą o rachunkowości, w tym także określone w międzynarodowych standardach rachunkowości (MSR), zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Przyjęte rozwiązania muszą być opisane w polityce rachunkowości. Można je zmienić, ale tylko z początkiem każdego kolejnego roku obrotowego

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości każda firma prowadząca księgi rachunkowe powinna posiadać (w formie pisemnego dokumentu) dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, w szczególności dotyczące:
- określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru,
- sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: zakładowego planu kont, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady amortyzacji, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, opisu systemu przetwarzania danych, metod zabezpieczenia dostępu do danych, systemu ich przetwarzania, określenia wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, a także
- określenia systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

Brak dokumentacji w zakresie zasad rachunkowości może być przyczyną wielu przykrych konsekwencji, np. niezastosowanie jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości - zasady ciągłości, wiąże się z koniecznością dokonywania wielu korekt np. sprawozdania finansowego.

W małych firmach występuje dość często tendencja zmiany pracy przez księgowych, co przy nie spisanych zasadach rachunkowości powoduje, że nowo zatrudniona osoba rozpoczyna pracę od żmudnego badania, co poprzedni księgowy miał na myśli, dokonując takiego, czy innego księgowania - rezultat dociekań nie zawsze jest pozytywny. W takiej sytuacji "nowy" księgowy rozpoczyna swoją pracę od zera, dokonując porządkowania po poprzednim księgowym. Często, za kilka lub kilkanaście miesięcy - w innej obsadzie personalnej - rzecz się powtarza. Z tego też względu małym firmom należałoby zalecić korzystanie z usług biur rachunkowych, które wezmą na siebie odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowości, jak też rozwiążą trudne problemy księgowe czy podatkowe.

Niesporządzenie więc takiego dokumentu dla własnych potrzeb (a w szczególności dotyczy to zakładowego planu kont) powoduje wiele niejasności interpretacyjnych, niekonsekwencji w księgowaniu tych samych operacji gospodarczych, czy wręcz błędów, obniżając jednocześnie efektywność działania firmy i odsłaniając jej słabe elementy. Przedsiębiorca musi mieć świadomość, że nierzetelnie prowadzone księgi (włączając w to brak ustalonych w odpowiedniej formie zasad ich prowadzenia) może pociągnąć za sobą ich odrzucenie przez organy skarbowe i ustalenie dochodu na podstawie oszacowania przez przyjęcie sankcyjnej stawki podatku, nie wspominając już o przykrych konsekwencjach karnoskarbowych i karnych, wynikających z odpowiednich ustaw.


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT