LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

poniedziałek, 6.12.2021


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIPodatek dochodowy    (01.2010)
Ulga na dzieci w rozliczeniu rocznym za 2009 r. według nowych zasad
2010-01-09

KOMENTARZE: 0

1 stycznia 2009 r. weszły w życie przepisy, które rozszerzają krąg osób uprawnionych do odliczenia ulgi rodzinnej. Dotychczas prawo do tej preferencji przysługiwało osobom, które w danym roku podatkowym wychowywały własne lub przysposobione dzieci. W 2009 r. do rodziców biologicznych i adopcyjnych dołączyli również opiekunowie prawni i rodzice zastępczy, którzy nie mieli dotychczas możliwości odliczenia ulgi.

Odliczenie przysługuje w związku z wychowywaniem:
- dzieci małoletnich do 18. roku życia,
- dzieci do ukończenia 25. roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym, zarówno w Polsce, jak też i za granicą; nie mogą jednak w roku podatkowym uzyskać dochodów powyżej 3091 zł (wyjątkiem jest renta rodzinna),
- dzieci bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

UWAGA ! Ulgę odliczą też rodzice, których dzieci uczą się nie tylko w Polsce, ale też na zagranicznych uczelniach, aż do momentu ukończenia przez nie 25. roku życia. W razie wezwania urzędu skarbowego podatnik musi udowodnić prawo do ulgi. Dziecko musi więc otrzymać zaświadczenie zagranicznego uniwersytetu (szkoły), że tam studiuje, które powinno być przełożone na język polski przez tłumacza przysięgłego - to jednak oznacza dodatkowe koszty.

Należy pamiętać, że nie można odliczyć ulgi za dorosłe dziecko, jeśli ma ono własne dochody. Taka zasada obowiązuje od początku istnienia tej preferencji. Dziecko może bez problemu osiągnąć dochody jedynie w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. Zarówno w rozliczeniu za 2009 r., jak też za 2010 r. jest to kwota 3.091 zł - jeśli więc dziecko zarobi w ciągu roku więcej, to rodzice nie będą już mogli skorzystać z ulgi.

Ponadto od 2009 r. preferencja (ulga) przysługuje tylko za każdy miesiąc, w którym podatnik wychowywał dziecko, sprawował opiekę lub pełnił funkcję opiekuna prawnego. W rozliczeniu za 2009 r. obowiązuje nowy wzór załącznika PIT-O, w którym rodzice wpisują m.in. liczbę dzieci i czas, za który przysługuje im odliczenie. Będzie to albo cały rok, albo poszczególne miesiące. Jeśli ulga będzie dotyczyła kilku miesięcy, podatnik musi zaznaczyć odpowiadające im kwadraty załącznika. Nowością jest konieczność podawania w zeznaniu rocznym PESEL dziecka oraz jego danych osobowych.

Zgodnie z tymi zasadami rodzice, których dziecko urodzi się np. w lipcu 2009 r., odliczą tylko połowę ulgi za ten rok. Kwota ulgi przysługująca za jeden miesiąc wynosi 92,67 zł. (1.112,04 zł : 12 = 92,67 zł). Jeśli np. danej osobie przysługuje odliczenie ulgi za pięć miesięcy (92,67 zł x 5), to odliczy ona od podatku 463,35 zł. Dotychczas data urodzenia nie miała znaczenia, a preferencja przysługiwała za cały rok. Jeszcze w rozliczeniu za 2008 r. z pełnej kwoty ulgi skorzystali nawet rodzice tych dzieci, które przyszły na świat np. 31 grudnia 2008 r.

Ograniczenie w odliczaniu ulgi dotyczy też dorosłych dzieci, które zdecydują się na małżeństwo. Nawet jeśli spełniają one inne przesłanki pozwalające na odliczenie, np. studiują i nie mają własnych dochodów, to od momentu założenia własnej rodziny ulga już nie przysługuje (np. 23-letni syn, który jest studentem i nie ma własnych dochodów, w sierpniu 2009 r. zawarł związek małżeński - rodzice będą mogli odliczyć ulgę tylko za 6-miesięcy). Podobne ograniczenie obowiązuje w odniesieniu do pełnoletnich dzieci, które np. skończą studia lub przerwą naukę w trakcie roku.

UWAGA ! Od 2009 r. ustawa wprowadza inny mechanizm rozliczeń - odliczenie przysługuje podatnikowi za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym wykonywał on władzę rodzicielską, pełnił funkcję rodziny zastępczej lub sprawował opiekę nad dzieckiem. Przepisy mówią, że jeśli w tym samym miesiącu rodzice dzielili się ulgą (np. dziecko będzie przebywać przez dwa tygodnie u matki, a pozostałe dwa tygodnie u ojca), każdy odliczy 1/30 miesięcznej kwoty za jeden dzień. Najpierw będą musieli podzielić kwotę ulgi na 12 miesięcy, a następnie liczbę przypadającą na jeden miesiąc podzielić jeszcze na 30. W ten sposób otrzymają kwotę przypadającą na jeden dzień. Taką kwotę trzeba następnie pomnożyć przez liczbę dni w miesiącu, w których dana osoba zajmowała się dzieckiem. Zainteresowanych czeka więc więcej wyliczeń. Należy również pamiętać, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przysługującą im kwotę mogą odliczyć od podatku w równych częściach lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Warto jeszcze zaznaczyć, że w rozliczeniu dochodów za 2009 r. rodzice nie będą mogli liczyć na pomoc pracodawcy - jeśli chcą skorzystać z tej ulgi, muszą sami złożyć zeznanie roczne. Przypominam, że w 2009 r. ulga wynosi 1.112,04 zł. i odliczana jest od podatku (jest niższa niż w 2008 r, w którym rodzice mogli odliczyć 1.173,70 zł na każde dziecko).


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT