LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 21.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIUBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (12.2009)
Zmiany w ZUS od stycznia
2009-12-09

KOMENTARZE: 0

Od 2010 r. pracodawców czeka kilka zmian w rozliczeniach z ZUS, a mianowicie.
1. Składkę wypadkową będzie płacić za wszystkich zleceniobiorców objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym - bez względu na miejsce wykonywania umowy zlecenia oraz
2. Zaczną odprowadzać nową składkę - na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Składka ta powinna być opłacana za pracownika, który urodził się po 31 grudnia 1948 r. i wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.Ust. nr 237, poz. 1656) - pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w pełnym wymiarze czasu pracy. Tylko bowiem okres pracy wykonywanej w pełnym wymiarze czasu pracy może zostać zaliczony do wymaganego szczególnego stażu pracy, od którego zależy uzyskanie emerytury pomostowej.

Stopa składki na FEP wynosi 1,5 % podstawy wymiaru. Podstawa wymiaru składki na FEP jest taka sama jak składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, czyli przychód z zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez wynagrodzenia chorobowego, zasiłków oraz przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na podstawie rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowa składka powinna być odprowadzona także od wynagrodzenia za grudzień 2009 r. oraz innych wypłat (nagrody roczne, trzynastki) za poprzednie okresy, jeżeli tylko zostały one wypłacone lub postawione do dyspozycji pracownika po 31 grudnia 2009 r.

Podkreślenia zasługuje fakt, że obowiązek opłacania składek na FEP obejmuje wszystkich pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, nawet tych, którzy nie spełniają warunków do uzyskania emerytury pomostowej, np. nie wykonywali takich prac przed dniem 1 stycznia 1999 r. Ponadto od 1 stycznia 2010 r. płatnik składek ma obowiązek prowadzić wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, oraz ewidencję pracowników wykonujących takie prace.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na FEP stosuje się ograniczenie, o którym mowa w art. 19 ust.1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli 30-stokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone (kwota rocznego limitu ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT