LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 28.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIKODEKS PRACY    (12.2009)
W 2010 roku wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę
2009-12-09

KOMENTARZE: 0

Od 1 stycznia 2010 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta: w 2009 r. wynosi 1276 zł, a od nowego roku będzie to 1.317 zł (obwieszczenie prezesa Rady Ministrów z 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r., MP nr 48, poz. 709)

I w zasadzie to wszystkie zmiany, jakie czekają pracodawców od nowego roku. Nadal będzie obowiązywać taka sama skala podatkowa, czyli dwa progi podatkowe:
- 18 % przy podstawie opodatkowania do 85.528 zł, przy czym kwota zmniejszająca podatek wynosi 556,02 zł - tzw. ulga obniżająca zaliczkę na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej 46,34 zł (1/12 x 556,02 zł); stosuje się ją wtedy, gdy pracownik złożył PIT-2 (oświadczenie w celu zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy).
- 32 % przy podstawie opodatkowania przekraczającej 85.528 zł (podatek wynosi w tym wypadku 14.839,02 zł + 32 % nadwyżki ponad wskazaną wartość).

Nic się też nie zmieni, jeśli chodzi o koszty uzyskania przychodów:
- podstawowe koszty uzyskania przychodu 111,25 zł miesięcznie (gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej); limit roczny przy przychodach z jednego zakładu pracy to 1.335 zł, a z kilku 2.002,05 zł,
- podwyższone koszty uzyskania przychodu 139,06 zł miesięcznie (gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę); limit roczny przy przychodach z jednego zakładu pracy to 1.668,72 zł, a z kilku 2.502,56 zł, Również wysokość składek ZUS-owskich pozostaje bez zmian, a mianowicie:
- składka zdrowotna w wysokości 9 %, a odliczaną od podatku 7,75 % (art. 79 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.Ust. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm., oraz art. 27b updof)
- składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika w wysokości: 9,76 % emerytalna; 1,5 %, rentowa; 2,45 % chorobowa (art. 16 ust. 1b i art. 22 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.Ust. z 2009 r. nr 205, poz 1585 ze zm).

Tak więc, jak w poprzednim roku, tak i w 2010 roku pracodawca ustalając składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika może posłużyć się wskaźnikiem 13,71% (suma składek: 9,76% emerytalna, 1,5% - rentowa i 2,45% - chorobowa). Jeśli pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie, to potrącenia z racji płaconych przez niego składek ZUS, od nowego roku wynosić będą: 1.317 zł x 13,71% = 180,56 zł.

Zmianie, która wynika ze wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia, ulegnie dodatek za jedną godzinę realizacji zadań służbowych przypadająca między godzinami: 21 a 7 rano, czyli tzw. dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej od stycznia przyszłego roku będzie wynosił 1,65 zł (o 13 groszy więcej niż 2009 r.). Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 1518 § 1 k.p.) pracodawcy muszą płacić dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę - niezależnie od:
- przyjętego rozkładu czy systemu czasu pracy,
- wykonywania pracy w nocy; wykonywana stale lub doraźnie,
- zajmowanego przez pracownika stanowiska,
- wypłacania innych należności, np. dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Stawkę dodatku za godzinę pracy w nocy ustala się odrębnie dla każdego miesiąca, ponieważ różna jest liczba godzin pracy w poszczególnych miesiącach. Z tych samych przyczyn (wzrost minimalnego wynagrodzenia) od 1 stycznia wzrasta kwota wolna od potrąceń, czyli pracownik, z którego pensji komornik ściąga, np. niespłacony kredyt, musi otrzymać na rękę 984,15 zł (w 2009 r. była to kwota 954,96 zł) - ta nowa kwota wolna od potrąceń będzie obowiązywać, gdy pracownik ma podstawowe koszty uzyskania przychodów i złożył PIT-2.

Warto może przypomnieć, że Kodeks pracy nie pozostawia żadnej swobody przy tzw. potrąceniach obowiązkowych. W art. 87 wskazuje zarówno kolejność, jak i maksymalną wysokość potrąceń. I tak wolno pracodawcy potrącać z wynagrodzenia za pracę (po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy):
1) sumy egzekwowane na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych - do wysokości 3/5 wynagrodzenia; tyle samo wynosi granica przy zbiegu potrąceń,
2) inne należności niż świadczenia alimentacyjne, egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych - do wysokości połowy wynagrodzenia,
3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi - do wysokości połowy wynagrodzenia,
4) kary pieniężne, nakładane przez pracodawcę w związku z odpowiedzialnością porządkową pracownika, przewidziane w art. 108 k.p. - za jedno przekroczenie lub jeden dzień nieobecności nieusprawiedliwionej kara nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary nie mogą być wyższe niż dziesiąta część wynagrodzenia, po dokonaniu potrąceń sum wymienionych w poprzednich punktach.


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT