LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

poniedziałek, 6.12.2021


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIVAT    (12.2009)
Umowy z tytułu najmu - VAT płacony w ratach
2009-12-09

KOMENTARZE: 0

Obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług najmu (dzierżawy, leasingu) - zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o VAT, powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Zatem jeśli w ramach działalności gospodarczej świadczone są usługi najmu lub dzierżawy, można zminimalizować nakład pracy związany z koniecznością wielokrotnego wystawiania faktur VAT - wystarczy ustalić roczny okres rozliczeniowy, wystawiać faktury jednorazowo, a przychód podatkowy wykazywać na koniec roku.

W wypadku usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych przychód z działalności gospodarczej wykazuje się na specjalnych zasadach, tj. w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej jednak niż raz w roku (art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, art. 14 ust. 1e ustawy o PIT). Nie stosuje się ogólnej reguły, zgodnie z którą przychód powstaje w dniu wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności (art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, art. 14 ust. 1c ustawy o PIT). Wybór krótkich okresów rozliczeniowych jest kłopotliwy, choćby ze względu na konieczność comiesięcznego wystawiania faktur, zwłaszcza gdy jest wielu najemców. Można by zatem zalecać ustalenie z najemcami dłuższych okresów rozliczeniowych, np. rocznych. Na fakturze mogłyby być wyszczególnione rozłożone w czasie terminy płatności poszczególnych rat czynszowych. W takim przypadku nie będzie konieczna zapłata całości podatku VAT (za cały rok) w momencie wystawienia faktury. Jeśli wynajmujący otrzyma zapłatę za dany miesiąc (zgodnie z terminem płatności), obowiązek odprowadzenia należnego VAT do urzędu skarbowego powstanie w rozliczeniu za miesiąc, w którym wpłynie płatność. Natomiast gdyby wynajmujący nie otrzymał zapłaty czynszu przed wyznaczonym terminem, to obowiązek wykazania podatku VAT z tytułu najmu powstanie z upływem terminu płatności określonego na fakturze lub w umowie w stosunku do tej kwoty.

Przykład: Firma A, ustaliła w umowie z najemcami roczny okres rozliczenia czynszu najmu odpowiadający rokowi kalendarzowemu. Firma A wystawia faktury VAT z góry za cały okres, jednak określa miesięczne terminy płatności poszczególnych rat czynszu. Raty czynszu nie są przychodem podatkowym w dacie ich otrzymania. Przychód z najmu powstaje na koniec roku kalendarzowego.

Jest to sposób bardzo często stosowany, ale trzeba zaznaczyć, że nie jest całkowicie wolny od ryzyka. Bowiem przepisy dotyczące terminów wystawiania faktur przewidują, że m.in. z tytułu usług najmu podatnik powinien wystawić fakturę nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego. Faktura z tytułu najmu nie może być jednak wystawiona wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego (§ 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wystawiania faktur). Wystawienie przez wynajmującego faktury za cały rok kalendarzowy, ale z comiesięcznymi terminami płatności może więc skutkować tym, że organy podatkowe uznają ją za wystawioną przedwcześnie (obowiązek podatkowy w stosunku do większej części należności z tytułu najmu (dzierżawy) powstawałby po 30 dniach od daty wystawienia faktury), co należy uznać jako błąd mniejszej wagi. Ważne jednak jest, że przepisy ustawy o VAT nie uzależniają prawa do odliczenia od posiadania faktury wystawionej w ustawowo przewidzianym terminie.

Jeśli zaś chodzi o nabywcę usługi najmu (dzierżawy), który otrzymał fakturę z tytułu najmu z góry za cały rok, to ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego z niej wynikającego w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał tę fakturę albo w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 10 - 11 ustawy o VAT). W przypadku faktur wystawionych z tytułu usług najmu (dzierżawy) przepisy nie uzależniają prawa do odliczenia VAT naliczonego od wykonania usługi (art. 86 ust. 12 ustawy o VAT).


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT