LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 21.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIVAT    (10.2009)
Zaliczka na towar a obowiązek podatkowy
2009-10-17

KOMENTARZE: 0

Często się zdarza, że aby mieć pewność z wywiązania się z umowy przedsiębiorcy żądają wpłacenia zaliczki (Istotną kwestią jest uważne i staranne uregulowanie kwestii zaliczek w umowach pomiędzy kontrahentami.) Ustawodawcy przewidując tego typu postępowanie zastosowali odpowiednie zapisy w przepisach podatkowych. W podatku dochodowym od osób fizycznych moment otrzymania zaliczki nie jest traktowany jako przychód z działalności gospodarczej.

Jeśli zaś chodzi o podatek VAT - regułą jest, że obowiązek podatkowy powstaje w chwili wydania towaru lub wykonania usługi. Jednakże w przypadku wcześniejszego otrzymania zaliczki (także przedpłaty zadatku lub raty) wówczas (zgodnie z art. 19 ust.11 ustawy o VAT) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tej zaliczki (UWAGA ! nie ma żadnego znaczenia jej wysokość, powstaje on zarówno od zaliczki wynoszącej zarówno 5% jak i 90%). Po otrzymaniu zaliczki przedsiębiorca musi wystawić fakturę VAT w miesiącu, w którym ją otrzymał. Podobnie musi postąpić przy otrzymaniu kolejnej zaliczki.

Podatnik musi jednak pamiętać, że choć na wystawienie faktury na otrzymaną zaliczkę ma 7 dni to obowiązek podatkowy w takim przypadku powstaje zawsze w dniu otrzymania zaliczki. (Przykład: 31 października firma A przyjęła zaliczkę w kwocie 500 zł na poczet dostawy towarów, która ma się dokonać dopiero w połowie grudnia. Bez względu na to, czy firma A wystawi fakturę dokumentującą otrzymanie zaliczki 31 października, czy dopiero 7 listopada - obowiązek podatkowy powstanie ostatniego października, czyli w dniu otrzymania zaliczki.).

Faktura dokumentująca pobranie zaliczki zawiera te same elementy co zwykła faktura, z tym że:
- w przypadku wystawienia kolejnej faktury dokumentującej zaliczkę otrzymaną w związku z daną sprzedażą, powinna również zawierać: dane dotyczące zamówienia lub umowy, daty i numery poprzednich faktur oraz sumę kwot pobranych wcześniej zaliczek brutto,
- sumę wartości towarów (usług) należy pomniejszyć o wartość pobranych zaliczek,
- kwotę podatku należy pomniejszyć o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie zaliczek,
- na fakturze końcowej należy wykazać jedynie pozostałą (niezapłaconą) część należności - bez wyszczególniania pełnej kwoty należnej za towar lub wykonaną usługę.

Pamiętać jedynie należy, aby podać informację o wcześniej wystawionych fakturach zaliczkowych (numery tych faktur).

Może się zdarzyć, że mimo iż przedsiębiorca otrzymał zaliczkę, to jednak transakcja nie doszła do skutku. Wówczas - w zależności od postanowień pomiędzy kontrahentami - zaliczka może być zwrócona bądź też zatrzymana przez kontrahenta, jako np. kara umowna. Co w takim przypadku należy zrobić - czy wystawiać fakturę korygującą ? Otóż, zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia MF regulującego zasady wystawiania faktur - jeżeli po wystawieniu faktury podatnik dokona zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu, powinien wystawić fakturę korygującą. Będzie ona podstawą do obniżenia VAT należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym podatnik otrzyma potwierdzenie odbioru tej faktury korygującej przez kontrahenta.

Reasumując: W zakresie podatków dochodowych otrzymanie lub wpłacenie zaliczki nie rodzi żadnych skutków podatkowych. Do przychodów nie zalicza się bowiem pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Faktury "zaliczkowej" nie ujmuje się także w księdze przychodów i rozchodów. Tylko w przypadku, gdy podatnik jest watowcem, to aby odliczyć lub naliczyć z faktury zaliczkowej VAT, pomimo, że nie wpisuje jej do księgi to wpisuje ją do ewidencji sprzedaży lub zakupu (w miesiącu, którego ona dotyczy).


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT