LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 28.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIVAT    (09.2009)
Czy każde szkolenie jest zwolnione z VAT?
2009-09-24

KOMENTARZE: 0

Często spotykamy się z tego rodzaju pytaniem. W zasadzie usługi w zakresie edukacji są zwolnione z podatku, ale w praktyce jest wiele problemów.

Ustawa o VAT, opierając się na unijnych regulacjach (obecnie 112 dyrektywie), wprowadza wiele zwolnień dotyczących usług. Podstawowy katalog usług zwolnionych z tego podatku zawarty jest w załączniku nr 4 ustawy o VAT. W poz. 7 tego załącznika wymienione są usługi w zakresie edukacji - symbol w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ex 80 (wyróżnik "ex" oznacza, że zwolnienie dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania, lecz w zasadzie nie wiadomo, co ustawodawca miał w tym wypadku na myśli, ponieważ cała grupa 80 według PKWiU to właśnie usługi w zakresie edukacji).

Zwolnienie z podatku usług edukacyjnych w przepisach wspólnotowych wynika z art. 132 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu państwa członkowskie stosują zwolnienie do usług kształcenia dzieci lub młodzieży, kształcenia powszechnego lub wyższego, kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzonych przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie. Tak więc przepisy wspólnotowe wprowadzają ograniczenie podmiotowe w zakresie usług edukacyjnych. Zwolnione z VAT na podstawie tego przepisu pozostają bowiem jedynie usługi świadczone przez podmioty działające według przepisów prawa publicznego. Zwykle w zakresie zwolnienia będą mieściły się zatem usługi świadczone przez państwowe lub prywatne szkoły wyższe, szkoły średnie lub szczebla podstawowego, akademie nauk i tym podobne instytucje. Ze zwolnienia nie mogą jednak korzystać podmioty prowadzące komercyjne szkolenia nastawione na generowanie zysku. Usługi wykonywane przez te podmioty powinny być opodatkowane stawką podstawową.

Takiego ograniczenia nie wprowadzają polskie przepisy, które zwalniają z VAT generalnie usługi edukacyjne. Przez co - zdaniem wielu ekspertów - są niezgodne z dyrektywą, która przewiduje ograniczenia. Co prawda, pierwotny projekt ustawy o VAT wprowadzonej w 2004 r. zawierał ograniczenie zakresu podmiotów, które mogą korzystać z omawianego zwolnienia, ale ograniczenie to zostało wykreślone podczas dalszych prac nad ustawą.

Naszym zdaniem (ocenę tę potwierdza wielu znawców tematu) - nie ma wątpliwości, że do usług edukacyjnych, które powinny być objęte zwolnieniem, należy zaliczyć usługi świadczone przez placówki oświatowe, jakimi są: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, jak również szkoły wyższe. Działają one bowiem na podstawie przepisów ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.Ust. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) lub ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.Ust. nr 164, poz. 1365 ze zm.). Natomiast zwolnienie z VAT nie powinno dotyczyć szkoleń prowadzonych przez komercyjne firmy, np. w zakresie obsługi oprogramowania komputerowego albo kursów przygotowujących do egzaminów na studia. Usługi te nie są bowiem wykonywane przez podmioty działające na podstawie prawa publicznego.

Gdy usługi szkoleniowe są świadczone jako część innej usługi, stosowana jest stawka przewidziana dla usługi zasadniczej. Zatem skoro usługa zasadnicza objęta jest 22% stawką VAT usługi towarzyszące tej usłudze (usługi szkoleniowe) będą również objęte stawką 22%. Fakturę w takich przypadkach wystawia się osobno na usługę zasadniczą a osobno na usługę towarzyszącą szkoleniową, nie zapominając jednakże o wpisaniu do faktury stawki oraz zaznaczenia "usługa zasadnicza" oraz "usługa szkoleniowa".

Z reguły więc, usługi szkoleniowe nie będą zwolnione z VAT w sytuacji, gdy stanowią część pewnej dostawy towarów czy też usługi. W przypadku gdy pełnią rolę pomocniczą do zasadniczej usługi czy też dostawy towarów, objęte będą taką, jak ona stawką podatku VAT (ewentualnie zwolnieniem). Zgodnie z metodologią klasyfikacji statystycznych, jeśli dana usługa objęta jest częścią większego kontraktu, należy określać dominujący charakter czynności i to on będzie wyznacznikiem tego, z jaką usługą faktycznie mamy do czynienia.

Przykładowo, zwolnienie z podatku VAT nie wystąpi, gdy firma sprzedająca kompletne systemy informatyczne przeprowadza w ramach zawieranych umów szkolenia z ich obsługi. Wówczas szkolenia takie (nawet jeśli byłyby odrębnie fakturowane) powinny być opodatkowane stawką podstawową 22%. W takim wypadku oczywiście firmie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z przeprowadzeniem szkolenia.

Usługa może być opodatkowana także wtedy, gdy elementy przekazywanej wiedzy należy potraktować jako doradztwo. W tym jednak przypadku, odróżnienie doradztwa od typowej usługi edukacyjnej nie jest proste i może być przedmiotem sporów z organami podatkowymi. Mimo, że formalnie można by taką usługę traktować jako doradztwo podatkowe, w praktyce takie zamknięte szkolenia (spotkania) uznawane są za usługi edukacyjne zwolnione z VAT.


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT