LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 21.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIVAT    (09.2009)
Problemy ze skorzystaniem z ulgi na złe długi
2009-09-23

KOMENTARZE: 0

Aby podatnik mógł skorzystać z ulgi na złe długi obowiązany jest do wypełnienia szeregu warunków, o których mówi art. 89a ustawy o VAT. Jeśli wystawca faktury dowiedzie, że kwota faktury jest nieściągalna (nieściągalność ta została uprawdopodobniona), może skorygować swój podatek VAT. Aby jednak to zrobić przepisy nakładają na wierzyciela (wystawca faktury) obowiązek, aby poinformował dłużnika o korekcie (zasada: wierzyciel obniża podatek należny, natomiast dłużnik ma obowiązek obniżenia odliczonego wcześniej VAT naliczonego, czyli musi go zapłacić). Jest to tzw. metoda ostatniej szansy. Jeżeli w ciągu 14 dni od zawiadomienia dłużnika o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnej wierzyciel ureguluje daną należność, wówczas korekta rozliczenia staje się bezprzedmiotowa (u obu kontrahentów). Jeśli dłużnik po otrzymaniu zawiadomienia od wierzyciela o odpisaniu przez niego wierzytelności jako nieściągalnych nie ureguluje należności w ciągu 14 dni (liczy się od dnia otrzymania tego zawiadomienia), będzie musiał pomniejszyć podatek naliczony podlegający odliczeniu (lub w razie jego braku powiększyć kwotę podatku należnego) o kwotę podatku wynikającą z nieuregulowanych faktur. Robi to poprzez korektę deklaracji za okres, w którym dokonał odliczenia lub w którym otrzymał te faktury. W razie częściowego uregulowania należności przed upływem wspomnianego terminu korekta dotyczyć będzie podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

Metoda ostatniej szansy to wymóg, jaki wprowadziła 1 grudnia 2008 r. nowelizacja ustawy o VAT. Miała ułatwić podatnikom korzystanie z ulgi i zapobiec negatywnym skutkom pogłębiających się w czasie kryzysu zatorów płatniczych. Metoda ta wywołuje jednak odwrotne skutki, wystarczy bowiem, że nierzetelny kontrahent nie przyjmuje korespondencji i są problemy, bo żeby można było skorzystać z ulgi na złe długi, kontrahent musi potwierdzić odbiór zawiadomienia o zamiarze korekty. Bez takiego potwierdzenia nie da się odzyskać podatku.

Przypominamy zatem, że aby sprzedawca mógł skorygować podatek należny, muszą być spełnione powyższe warunki (mówi o nich art. 89a ustawy o VAT), a ponadto od daty wystawienia faktury, będącej podstawą do odpisania wierzytelności jako nieściągalnych, nie może upłynąć 2 lata, licząc od początku roku, w którym została wystawiona. Musi być również spełniony warunek, że wierzyciel zawiadomił dłużnika o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnych, a dłużnik w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiejkolwiek formie. Trzeba również zawiadomić urząd skarbowy. Podatnicy muszą też pamiętać o innych warunkach ulgi na złe długi. Można z niej skorzystać, gdy należność nie zostanie uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze - nieuregulowanie należności w tym terminie spełnia warunek uprawdopodobnienia nieściągalności.

Ponadto VAT można odzyskać tylko z faktury dokumentującej sprzedaż zarejestrowanemu, czynnemu podatnikowi VAT. Nie skorzysta się zatem z ulgi, jeśli interesy robione były z przedsiębiorcą zwolnionym z VAT bądź towar sprzedano osobom fizycznym, które nie są podatnikami.


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT