LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 21.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGI



VAT    (08.2009)
Prezenty o wartości ponad 100 zł opodatkowane w całości
2009-09-16

KOMENTARZE: 0

Jak wynika z art. 7 ust. 3 ustawy o VAT przekazanie próbek i prezentów o małej wartości nie jest odpłatną dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu VAT. Ustęp 4 pkt 1 tego artykułu precyzuje, że prezent o małej wartości, to towary o łącznej wartości nieprzekraczającej w ciągu roku 100 zł przekazane jednej osobie, pod warunkiem że firma prowadziła szczegółową ewidencję takich upominków pozwalającą na ustalenie tożsamości osób, które otrzymały prezenty. Jeśli nie ma takiej ewidencji, wówczas nieopodatkowane są prezenty, których wartość nabycia nie przekracza 10 zł - chodzi tu o kwotę netto (czyli bez VAT).

Zatem ustawa definiując pojęcie prezentu małej wartości określa jednoczenie jak gdyby dwie kategorie takich towarów:
1. pierwsza kategoria prezentów wyłącza z opodatkowania VAT te nieodpłatne przekazania towarów, które nie przekraczają kwoty 100 zł (dla jednej osoby) w roku podatkowym. Warunkiem tego jest jednak obowiązek prowadzenia przez podatnika ewidencji, z której wynikałaby tożsamość osób, którym zostały wydane owe towary.
2. Druga kategoria prezentów wyłącza z opodatkowania przekazanie towarów, których wartość przekazana jednej osobie nie przekracza kwoty 10 zł - w tym przypadku nie określono żadnych dodatkowych warunków, np. prowadzenia ewidencji. Limit kwotowy prezentów małej wartości, których nie trzeba ujmować w ewidencji wartościowo-osobowej, został przez ustawodawcę podwyższony od 1 stycznia 2009 r. Poprzednio wynosił on 5 zł.

Można więc śmiało powiedzieć, że ważna jest nie wartość pojedynczego prezentu, ale suma wartości wszystkich prezentów przekazywanych w ciągu roku podatkowego jednej osobie, wynikająca z ewidencji, bo jeśli wartość przekracza 100 zł, to nie mamy do czynienia z nieopodatkowanym prezentem o małej wartości, lecz z odpłatną dostawą towaru opodatkowaną VAT.

Dla celów opodatkowania ważne jest jeszcze, w jaki sposób liczyć owe 100 zł, czyli jaką wartość brać pod uwagę. Otóż zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT podstawą do opodatkowania jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów, czyli cena, jaką zapłaciłby podatnik za dane dobro w dniu jego przekazania (chodzi tu o cenę netto).

Zatem: co do zasady, przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzenia podatku VAT, gdy dokona odpłatnej dostawy, czyli przekaże należące do niego towary na cele inne, niż te, które związane są z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca zwolniony jest z płacenia podatku od towarów i usług jedynie, gdy przekazuje prezenty o małej wartości. Do takich zaliczane są towary, których łączna wartość nie przekracza 100 zł w roku podatkowym. Zwolnienie z VAT takiego przekazania uwarunkowane jest prowadzeniem przez przedsiębiorcę ewidencji wydawanych towarów, która pozwala na ustalenie tożsamości obdarowanych. Przedsiębiorca nie musi prowadzić ewidencji wydanych towarów jedynie wtedy, gdy wartość jednostkowego prezentu nie przekracza 10 zł, która rozumiana jest jako cena nabycia lub wytworzenia towaru netto. Przekazanie przez podatnika prezentów na cele związane z prowadzeniem jego przedsiębiorstwa (np. cele reprezentacji lub reklamy ) bez względu na ich wartość nabycia i wytworzenia oraz prowadzenie ewidencji ich przekazania od 1 czerwca 2005 r. nie podlega VAT. Tak więc przy przekazaniu takich towarów przedsiębiorca nie będzie musiał wykazywać VAT należnego (wystawiać faktury wewnętrznej), a jednocześnie będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich wytwarzaniu lub przy zakupie. Obowiązek opodatkowania podatkiem VAT prezentów o wartości powyżej 100 zł (czyli nie spełniających kryteriów prezentu małej wartości) dotyczy wyłącznie wtedy, gdy ich przekazanie jest na cele nie związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, a przekazującemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przy ich zakupie. Warto przypomnieć, że od 1 stycznia br. zwolnione z VAT jest nieodpłatne przekazanie produktów spożywczych (innych niż napoje alkoholowe) przez ich producentów, jeśli obdarowanym są organizacje pożytku publicznego wykorzystujące te towary na cele działalności charytatywnej. Przepis ten dotyczy tylko producentów i tylko wtedy, gdy prowadzą szczegółową dokumentację tego przekazania. Nie będą natomiast zwolnieni z podatku sprzedawcy, którzy produktów tych nie wytwarzają, ale nimi handlują. Na szczęście zwolnienie tych dostaw z VAT nie powoduje ryzyka zakwestionowania prawa do odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do towarów wykorzystywanych do produkcji przekazywanych wyrobów spożywczych (art. 86 ust. 8 pkt 3 ustawy o VAT). Zatem podatnik-producent, który przekazał organizacji pożytku publicznego swoje produkty spożywcze ma prawo odliczyć kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów, które posłużyły do wyprodukowania darowanych produktów. Może nie powinnam psuć "dobrego nastroju", ale powyższy przepis budzi istotne wątpliwości co do jego zgodność z prawem wspólnotowym, który nie przewiduje zwolnień od podatku z tego rodzaju tytułów ani prawa do odliczeń VAT w przypadku dostawy zwolnionej z VAT.


Zapraszamy do archiwum





KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:



Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem




KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT