LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 21.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIVAT    (08.2009)
Agroturystyka - 7 % VAT jak dla hoteli
2009-09-16

KOMENTARZE: 0

Zarówno rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną, jak i inne osoby udostępniające pokoje letnikom, podobnie jak właściciele większych pensjonatów i hoteli, są podatnikami VAT z tytułu świadczonych przez siebie usług. Jest to bowiem działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT. Inaczej niż w podatku dochodowym, nie ma tu znaczenia liczba wynajmowanych pokoi, nieistotna jest też liczba przyjmowanych gości. Ale jeśli będzie prowadzona na niewielką skalę, może być z VAT zwolniona. Decyduje wielkość uzyskanych w ciągu roku wpływów ze sprzedaży towarów i usług. Ponadto wszyscy podatnicy prowadzący działalność hotelarską ( w tym agroturystyczną), bez względu na to czy korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też ze zwolnienia podmiotowego od VAT zobowiązani są do prowadzenia ewidencji sprzedaży. Jej brak grozi oszacowaniem i ustaleniem podatku przy zastosowaniu 22-procentowej stawki VAT.

Zwolnienie z VAT przysługuje podatnikom, których roczna sprzedaż mieści się w limicie 50 tys. zł. Jeśli ktoś rozpoczyna działalność w trakcie roku, kwotę tę ustala się w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży. W latach następnych osoba taka będzie uprawniona do zwolnienia, gdy jej sprzedaż za rok ubiegły nie przekroczyła limitu. Osoby prowadzące działalność agroturystyczną mogą zrezygnować ze zwolnienia od VAT. W tym celu osoba taka zobowiązana jest pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje ze zwolnienia, składając formularz VAT-7. Otrzymuje wówczas z urzędu skarbowego informację o nadaniu NIP, którym to należy się posługiwać wypisując faktury, składając deklaracje VAT-7 oraz w korespondencji z urzędem. Także w przypadku przekroczenia limitu 50 tys. zł podatnik ma obowiązek dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VAT. Czyni to również na formularzu VAT-R. Od tego też momentu osoba taka staje się podatnikiem VAT, który dokonując sprzedaży nalicza odpowiednią stawkę VAT (wypisując fakturę musi również pamiętać o wpisaniu odpowiedniego symbolu klasyfikacji PKWiU, któremu odpowiada sprzedawany towar lub wykonana usługa).

Wynajem przez rolników pokoi, połączony z wydawaniem posiłków domowych i świadczeniem innych usług związanych z pobytem turystów wliczonych w cenę noclegu, jest świadczeniem usług sklasyfikowanych w dziale 55 PKWiU - Usługi hoteli i restauracji, w grupowaniu 55.23.13. - Usługi wynajmu umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania.

Podlegają one VAT według stawki 7 % (poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy o VAT), podobnie jak typowe usługi hotelarskie czy wynajem pokoi w pensjonatach i domkach letniskowych.

Gdy oprócz zakwaterowania i wydawania posiłków świadczone są przez wynajmującego pokoje jeszcze inne usługi - niewliczone w cenę noclegu - np. wynajem sprzętu (kajaków, rowerów), to są one opodatkowane stawką właściwą dla tych usług (z reguły 22 %).

Usługi gastronomiczne są opodatkowane stawką 7 %, ale w przypadku, gdy prowadzący kemping, pensjonat, hotel lub gospodarstwo agroturystyczne sprzedaje również kawę i herbatę (wraz z dodatkami), napoje bezalkoholowe gazowane, wódę mineralną, a także sprzedaje w stanie nieprzetworzonym inne towary to sprzedaż ta opodatkowana jest stawką 22 % (art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o VAT). Jeśli rolnik sprzedaje turystom produkty rolne pochodzące z własnego gospodarstwa (np. mleko, miód, warzywa, owoce, mięso) i jest jednocześnie tzw. rolnikiem ryczałtowym, to sprzedaż ta jest zwolniona z VAT.

Jeśli chodzi o wystawianie faktur, to tylko osoby, które zarejestrowały się jako podatnicy VAT mogą wystawiać faktury VAT. Osoba zwolniona z VAT nie może wystawiać faktur VAT - ani dla firm, ani dla indywidualnych turystów. Jednak - na żądanie - powinna wystawiać zwykłe rachunki. Ich kopie trzeba przechowywać (uporządkowane według kolejności ich wystawienia) do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (z reguły przez 6 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione). Z art. 87 § 1 ordynacji podatkowej wynika bowiem, że obowiązanymi do wystawiania rachunków - na żądanie klientów - są co do zasady wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą. A działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 3 pkt 9 tej ustawy jest każda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każda inna działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają jej do działalności gospodarczej, lub osoby ją wykonującej - do przedsiębiorców. Zatem, prawo a zarazem obowiązek wystawiania rachunków mają również rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne (w tym także korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego). Jedynie sprzedaż letnikom produktów roślinnych i zwierzęcych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli i nieprzerobionych sposobem przemysłowym, nie musi być dokumentowana takim rachunkiem. Jeśli turysta zażąda rachunku przed wykonaniem usługi, trzeba go wystawić najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia jej wykonania, jeśli żądanie zgłosi po wykonaniu usługi - to wystawienie rachunku powinno nastąpić w ciągu 7 dni od tego zgłoszenia. Jednak nie ma obowiązku wystawiania rachunku, gdy żądanie zostanie zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wykonania usługi.


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT