LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 21.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIKODEKS PRACY    (06.2009)
Urlop wypoczynkowy w dniach i godzinach
2009-06-20

KOMENTARZE: 0

Pracodawca - wystawiając świadectwo pracy - podaje urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku kalendarzowym w dniach i godzinach. Taki sposób wskazują wyjaśnienia do ust. 4 wzoru świadectwa pracy, zamieszczone w załączniku do rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.Ust. nr 60, poz. 282). Chodzi tu o urlop wykorzystywany w naturze lub za który przysługuje pieniężny ekwiwalent urlopowy. Odrębnie trzeba jedynie wpisać liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy, na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy (tj. urlop na żądanie).

Trzeba wiedzieć, że jeden dzień urlopu odpowiada - także w przypadku osób zatrudnionych na niepełnym etacie, ośmiu godzinom pracy (art. 1542 § 2 Kp). Przy jego wykorzystywaniu rocznej puli godzinowej odlicza się taką liczbę godzin, jaką pracownik miałby do przepracowania w dniu, w którym wziął urlop, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. (np. w świadectwie pracy ust. 4 pkt. 1 powinien brzmieć następująco: wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze ...4 dni tj. 32 godziny) Przypominam, że pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. na 1 etatu) mają prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru czasu ich pracy. Podstawą obliczeń jest podany w art. 154 Kp wymiar urlopu, czyli 20 dni przy okresie zatrudnienia mniejszym niż 10 lat i 26 dni przy stażu pracy powyżej 10 lat. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się zawsze w górę do pełnego dnia. Należy pamiętać, że tak ustalony wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć przysługującego pracownikowi podstawowego wymiaru urlopu. Urlopu udziela się w dni robocze pracownika, tzn. w dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (u pracowników dla których praca w niedziele i święta jest dozwolona - do wymiaru urlopu wliczane są również i te dni). Poza tym musimy pamiętać, że zgodnie z obecnymi przepisami jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Przykład: Pracownik jest zatrudniony na 1 etatu - pracuje 5 dni w tygodniu po dwie godziny. Nabył prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku. Oto jak należy mu obliczyć dni należnego urlopu.
- Zatrudnionemu na 1 etatu przysługuje
1 x 26 dni = 6,5 dnia, a po zaokrągleniu 7 dni urlopu
- Teraz trzeba wyliczyć, ile pracownik otrzyma godzin urlopu
7 dni x 8 godz. = 56 godzin urlopu
- Następnie należy ustalić, w jakie dni pracownik pracuje (bo urlopu udziela się tylko na dni jego pracy i tylko na tyle godzin, ile tego dnia musiałby pracować) Jeśli więc pracownik (pracujący codziennie po 2 godziny) poprosi np. o 5 dni urlopu wypoczynkowego, to z jego puli pracodawca odpisuje 10 godzin (2 godziny x 5 dni). Pracownikowi pozostanie do wykorzystania jeszcze 46 godzin urlopu.
- Jeśli natomiast ten sam pracownik pracowałby tylko przez dwa dni w tygodniu, ale po 5 godzin, wówczas na pięć dni urlopu pracodawca odpisuje mu 25 godzin (5 godzin pracy x 5 dni urlopu), co spowoduje, że pracownik biorąc 5 dni urlopu wypoczynkowego faktycznie w pracy nie będzie ponad dwa tygodnie, a jeśli chciałby od razu wykorzystać cały urlop, wówczas nie byłoby go pracy prawie półtora miesiąca.Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT