LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 21.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIPodatek dochodowy    (06.2009)
Kto nie złożył zeznania rocznego w terminie - czynny żal
2009-06-20

KOMENTARZE: 0

Już trochę czasu upłynęło od momentu ostatecznego rozliczenia dochodów uzyskanych przez podatnika w poprzednim roku (30 kwietnia 2009 r.) i okazuje się, że niektórzy nie zdążyli w porę złożyć w urzędzie skarbowym stosownego zeznania. Niezłożenie zeznania podatkowego w terminie jest wykroczeniem i osobie takiej grożą sankcje karno skarbowe. Samo niezłożenie zeznania podatkowego czy innej deklaracji podatkowej (np. VAT) w terminie jest wykroczeniem. Grozi za nie kara grzywny (art. 56 § 4 kodeksu karnego skarbowego). Grzywna kwotowa może być wymierzona w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (aktualnie 1.126 zł). Nie oznacza to jednak, że każdy spóźnialski zapłaci grzywnę. Praktyka urzędów skarbowych jest z reguły taka, że za opóźnienia stosunkowo niewielkie, a także zdarzające się podatnikowi wyjątkowo czy sporadycznie spraw karnych skarbowych się nie wszczyna. Prawo karne zasadniczo wyłącza karanie za czyny nie mające szkodliwości społecznej o znikomym stopniu tej szkodliwości. Z reguły wykroczenia polegające na opóźnieniu w rozliczeniach z fiskusem karane są w trybie tzw. postępowania mandatowego. Karę w formie mandatu wymierza urząd skarbowy, a nie może ona być wyższa niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia. Na taką formę ukarania podatnik musi się zgodzić. Jeśli zgody nie wyrazi, sprawa trafia do sądu.

Znacznie wyższe kary grożą, jeśli niezłożenie deklaracji ma na celu uchylenie się od podatku lub jego uszczuplenie. Najwyższa kara to grzywna do 720 stawek dziennych i kara pozbawienia wolności, a najniższa - to grzywna kwotowa ustalana w stawkach dziennych nie niższa niż 10 tych stawek.

Aby uniknąć tej kary podatnik musi skorzystać z instytucji czynnego żalu, czyli ...donosu na samego siebie. Nie można ukarać podatnika, który wyrazi tzw. czynny żal ! Zgodnie bowiem z art. 16 § 1 kodeksu karno skarbowego - nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Zatem, aby uniknąć kary, należy jak najszybciej wysłać zeznanie do urzędu, dołączając do niego wniosek o zastosowanie czynnego żalu. Trzeba się śpieszyć, gdyż z przywileju tego można skorzystać tylko, jeśli urząd skarbowy sam jeszcze nie odkrył, że doszło do wykroczenia, jakim jest złożenie deklaracji nawet jeden dzień po terminie. Urzędnicy często korzystają z wymówki, że wiedzieli o niezłożeniu deklaracji przez podatnika, ponieważ termin już minął, a formularz nie wpłynął do urzędu. Jednak fakt, że deklaracja nie wpłynęła do urzędu, nie może od razu przesądzić, że podatnik nie złożył jej w terminie. Bowiem, zgodnie z przewidzianym przez ordynację podatkową sposobem składania pism, mogła być wysłana do innego urzędu, oddana np. kapitanowi statku bądź w polskim konsulacie, albo po prostu przeleżała na poczcie. Dopiero w sytuacji, gdy podatnik dostanie wezwanie do wyjaśnienia powodów braku zeznania, można mieć pewność, że urząd już to sprawdził i już na pewno wie o niezłożeniu zeznania lub deklaracji.

Czynny żal składamy z reguły pisemnie. Przepisy nie przewidują żadnej szczególnej formy, wystarczy więc krótkie pismo wskazujące okoliczności spóźnienia. Powołujemy się w nim na art. 16 kodeksu karnego skarbowego.

Sankcji karnych skarbowych nie muszą się też obawiać osoby, które w złożonym zeznaniu odkryją błąd, same go skorygują i niezwłocznie dopłacą podatek (jeśli oczywiście będzie to konieczne). Wtedy dodatkowe pismo o zastosowanie czynnego żalu nie jest już potrzebne. Jeśli natomiast popełniony został błąd w deklaracji, to kary również można uniknąć, jeśli dokonamy jej korekty i uregulujemy ewentualną zaległość - tak wynika z art. 16a kks. Wraz z korektą należy złożyć pisemne uzasadnienie, czyli wyjaśnienie, dlaczego poprawiamy deklarację.

Niestety nie wszyscy podatnicy tak łatwo mogą naprawić spóźnienie. Osoby, które chciały rozliczyć się z mężem lub na zasadach przewidzianych dla samotnych rodziców, mogły to zrobić tylko wtedy, gdy złożyły zeznanie w terminie. W takiej sytuacji muszą złożyć zeznania samodzielnie. Zatem, jeżeli zaniedbały termin, może je to kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Bo o tyle nawet może się różnić podatek wyliczony na preferencyjnych zasadach od ustalonego zgodnie z ogólnymi regułami. Niestety tego błędu nie da się już naprawić. Przepisy nie przewidują bowiem możliwości przywrócenia terminu złożenia deklaracji.

Kłopotów nie muszą natomiast obawiać się osoby, które złożyły deklaracje w terminie, ale kilka dni spóźnią się z wpłatą podatku (pod warunkiem, że nie robią tego notorycznie), bowiem wykroczeniem skarbowym jest jedynie uporczywe niewpłacanie podatków w terminie. Spóźnienie będzie jednak powodowało konieczność zapłaty odsetek za zwłokę. Dziś wynoszą one 10,5 proc. Nie nalicza się ich jednak, jeśli nie przekraczałyby 6,60 zł.


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT