LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 21.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIUBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (07.2009)
Zawieszenie działalności bez wizyty w ZUS (teoretycznie)
2009-07-06

KOMENTARZE: 0

Zgodnie z oświadczeniem Przemysława Przybylskiego, rzecznika ZUS: Gdy zawiesza działalność gospodarczą osoba fizyczna, to wystarczy, że zgłosi ten fakt w organie ewidencyjnym, który następnie przekaże ZUS kopię wpisu o zawieszeniu. Na tej podstawie ZUS sporządza dokumenty ubezpieczeniowe: wyrejestrowanie płatnika składek (ZUS ZWPA), wyrejestrowanie z ubezpieczeń osoby prowadzącej działalność gospodarczą (ZUS ZWUA), członków rodziny osoby ubezpieczonej (ZUS ZCNA), osób współpracujących (ZUS ZWUA) i członków rodzin osób współpracujących (ZUS ZCNA).

Inna jest sytuacja tych, którzy podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Zawieszająca działalność spółka dodatkowo wypełnia ZUS ZWPA wyrejestrowując ją jako płatnika składek, co przekaże do ZUS sąd rejestrowy. Natomiast wspólnicy spółek: komandytowej, jawnej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o., składają do ZUS wyrejestrowanie siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenia na formularzu ZUS ZWPA i jako osoby ubezpieczonej na ZUS ZWUA oraz zgłoszonych przez siebie członków rodziny na ZUS ZCNA. Mogą tego też dokonać za pośrednictwem sądu rejestrowego.

Przy wznowieniu działalności obowiązują podobne procedury jak przy zawieszaniu. Zainteresowany musi przyjść do gminy i zgłosić ten fakt. Gmina przekaże dokumenty do ZUS, a ten ponownie zarejestruje firmę. Należy pamiętać, że płatnik musi złożyć dokumenty zgłoszeniowe za wszystkie wyrejestrowane osoby podlegające ubezpieczeniom (np. za osoby współpracujące - ZUS ZUA lub ZUS ZZA), i członków rodziny - ZUS ZCNA, a także dokumenty rozliczeniowe (deklaracje ZUS DRA lub imienne raporty miesięczne). Gdy spółka zgłasza wznowienie działalności w KRS, dodatkowo wypełnia ona ZUS ZPA zgłaszający ją jako płatnika składek. Sąd przekaże go ZUS.

Jeżeli w okresie zawieszenia działalności wystąpiły zmiany, które pociągnęły za sobą zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom lub kodu jego tytułu (np. w okresie zawieszenia podejmie on pracę), to do złożenia dokumentów zgłoszeniowych zobowiązany jest nowy płatnik składek. Po poinformowaniu organu ewidencyjnego o wznowieniu działalności zainteresowany powinien zgłosić się do ZUS i złożyć odpowiednio formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

UWAGA ! Po 30 dniach od zawieszenia działalności gospodarczej osoba ją prowadząca traci prawo do bezpłatnej opieki lekarskiej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez 30 dni od daty ustania tytułu do tego ubezpieczenia. Oznacza to, że po 30 dniach od zawieszenia wykonywania działalności nie będzie mogła korzystać ze świadczeń z tego ubezpieczenia - dotyczy to także zgłoszonych przez niego członków rodziny. Jeżeli przerwa w działalności gospodarczej trwa dłużej - to aby korzystać ze świadczeń opieki społecznej, należy ubezpieczyć się dobrowolnie lub skorzystać z ubezpieczenia pracującego współmałżonka, który zgłosi go do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny (o czym pisałam na początku biuletynu).

Nie ma możliwości, aby w okresie zawieszenia przedsiębiorca mógł się zarejestrować jako bezrobotny i z tego tytułu korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie bowiem z aktualnym stanowiskiem MPiPS zawieszający nie może się zarejestrować jako bezrobotny, gdyż pozostaje w ewidencji działalności. Jeśli przedsiębiorca chciałby uzyskać taki status (co da mu nie tylko ubezpieczenie, ale w wielu wypadkach także zasiłek), musi najpierw wyrejestrować swoją działalność gospodarczą.

Warto jeszcze wspomnieć, że od 7 marca zmieniły się zasady podlegania ubezpieczeniom osoby, która zamierza zawiesić działalność gospodarczą. Płaci ona na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do czasu, jaki faktycznie prowadziła działalność. Natomiast składkę zdrowotną odprowadzić musi za każdy miesiąc, w którym choć przez jeden dzień firma funkcjonowała. Ta składka jest bowiem niepodzielna. Lepiej więc unikać zawieszania, a także odwieszenia działalności w trakcie miesiąca. Jeśli przykładowo przedsiębiorca zawiesi działalność od 10 czerwca do 20 września, to za dziewięć dni czerwca i dziesięć dni września musi odprowadzić proporcjonalnie składki społeczne i całą składkę zdrowotną.

Przepis o zawieszeniu działalności zapewne przyjmą z entuzjazmem przedsiębiorcy, szczególnie sezonowi, będą mieć wybór, czy w okresie zawieszenia działalności płacić składki, czy nie. Należy jednak przestrzec przed pochopną rezygnacją z płacenia składki - nieodprowadzenie składek może się zemścić w razie choroby i gdy przyjdzie do obliczania emerytury.


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT