LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 21.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIKODEKS PRACY    (07.2009)
Pakiety medyczne bez podatku
2009-07-06

KOMENTARZE: 0

Od dłuższego czasu trwa dyskusja na temat opodatkowania pakietów medycznych. Minister finansów oraz organa podatkowe uważają, że obojętnie w jaki sposób finansowany przez pracodawcę pakiet medyczny (oprócz obowiązkowych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych) powinien być opodatkowanym świadczeniem pracowniczym. Ich zdaniem już samo wykupienie abonamentu dla pracownika oznacza, że uzyskał on przychód.

Ostatni wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 czerwca 2009 r. (sygn. III SA/Wa 225/09) mam nadzieję, ukróci zapędy urzędów skarbowych. Wynika z niego bowiem, iż pracownik, któremu pracodawca finansuje abonament umożliwiający korzystanie ze świadczeń medycznych, nie uzyskuje dzięki temu przychodu. Wcześniej, w wyroku z 2 kwietnia 2009 r. (III SA/Wa 3521/08) WSA w Warszawie wydał podobne orzeczenie, korzystne dla podatników. Stwierdził, że gdy opłata za świadczenia medyczne wnoszona jest ryczałtowo, nie ma podstaw, by ustalić pracownikowi przychód.

Sąd wskazał, że pracodawca zakupuje świadczenia medyczne, za które ponosi opłatę ryczałtowo. Na jej wysokość nie ma zatem wpływu fakt, czy pracownicy korzystali z usług. Świadczenia medyczne zostały jedynie postawione do dyspozycji pracowników. Nie ma natomiast żadnych informacji, czy dany pracownik z nich skorzystał. Tymczasem z brzmienia art. 11 ust. 1 ustawy o PIT bezwzględnie wynika, że tylko otrzymanie nieodpłatnego świadczenia powoduje powstanie przychodu. O przychodzie pracownika można by więc mówić, gdyby korzystał z postawionych do dyspozycji świadczeń medycznych, a ponadto możliwe byłoby ustalenie wartości tego świadczenia. Obowiązują tu bowiem inne reguły niż przy świadczeniach pieniężnych w przypadku których, samo postawienie do dyspozycji podatnika powoduje powstanie przychodu. Innymi słowy, aby pieniądze i wartości pieniężne mogły być traktowane jako przychód, wystarczy, by były one postawione do dyspozycji podatnika, natomiast ażeby świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia były uznane za przychód, konieczne jest ich otrzymanie.

Zdaniem WSA - zarówno interpretacja dokonana przez ministra finansów, jak i przez ograny skarbowe jest niedopuszczalna. W przypadku bowiem świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania.

"W konsekwencji, wbrew stanowisku ministra finansów, o przychodzie pracownika można by mówić, gdyby korzystał z postawionych do dyspozycji usług medycznych i jednocześnie możliwe byłoby ustalenie wartości tego świadczenia według metod określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych" - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Sąd więc potwierdził naszą opinię, że w obecnym stanie prawnym nie ma podstaw do tego, aby pracodawca inwestujący w zdrowie pracowników nie mógł sfinansować świadczeń zdrowotnych na ich rzecz i to nie tylko tych obowiązkowych, a wydatki z tym związane może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Warunkiem jednak jest, aby pracodawca podpisał umowę z firmą medyczną świadczącą usługi dla jego pracowników, a wynagrodzenie za te usługi ustalane było ryczałtowo - bez względu na to, czy zatrudnieni w firmie skorzystali z przysługujących im wizyt i badań lekarskich, czy też nie. Obojętnie, jak to nazwiemy - pakiet medyczny, czy abonament - to obejmuje on określoną grupę pracowników, ale nie zależy od liczby faktycznie wykonanych usług. Jest przy tym płacony bez względu na korzystanie przez pracowników z opieki lekarskiej. W konsekwencji cena zakupu usług medycznych dla poszczególnego pracownika nie jest znana, a więc niemożliwe jest określenie wartości świadczenia na niego przypadającego.

Jeśli zaś chodzi o cenę zakupu nieobowiązkowych usług medycznych kupionych przez pracodawcę dla członków rodziny podwładnego, to organy podatkowe są zgodne, że będzie to przychód pracownika. Świadczą o tym wydawane interpretacje podatkowe. Przykładem są pisma Izby Skarbowej w Katowicach z 10 lutego 2009 r. (IBPBII/1/415-65/08/MCZ) oraz z 29 stycznia 2009 r. (IBPBII/1/415-67/08/MCZ), a także Izby Skarbowej w Warszawie z 6 stycznia 2009 r. (IPPB2/415-1425/08-4/MG) i z 19 grudnia 2008 r. (IPPB2/415-1364/08-4/JK).

UWAGA ! W dalszym ciągu - wszelkie wydatki związane z leczeniem pracodawcy (właściciela firmy) muszą być ponoszone przez niego samego - wydatki te nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT