LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 21.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIDziałalność gospodarcza    (07.2009)
Sprawozdanie z emisji spalin
2009-07-06

KOMENTARZE: 0

Przypominamy, że do 31 lipca 2009 r. przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczyć tzw. opłaty środowiskowe (np. za spaliny wprowadzane przez używane do prowadzenia działalności gospodarczej środki transportu, za pobór wody jak i za odprowadzanie ścieków itp.). Wywiązaniem się z tego obowiązku jest sporządzanie (na podstawie prowadzonej ewidencji) i składanie co pół roku Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania i wykazu zawierającego informacje oraz dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza, a także o ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej oraz informacji o ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, oraz uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza, jeżeli półroczna wysokość przekroczy 400 zł (poniżej tej kwoty opłata nie jest wymagana).

UWAGA ! Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.Ust. z 2008 r. nr 196, poz. 1217), które wprowadza nowe wzory formularzy potrzebne do sporządzenia sprawozdań. Zawiera ono również m.in. ryczałtowe stawki dla pojazdów spełniających wysokie normy ekologiczne: EURO 4 i EURO 5. Ryczałtami zostały też objęte łodzie i statki (w żegludze śródlądowej) oraz motocykle i motorowery), a także stawki ryczałtowe dla pojazdów wolnobieżnych oraz maszyn i urządzeń napędzanych gazem propanbutan. Ponadto minister środowiska podpisał już odpowiednie rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Ma ono zacząć obowiązywać w ciągu tygodnia od publikacji w Dzienniku Ustaw - rozporządzenie to ma obowiązywać od 1 lipca br., zatem sprawozdanie za pierwsze półrocze 2009 r. przedsiębiorcy rozliczą już na nowych drukach, niestety też zapłacą więcej niż w ubiegłym roku.

Zgodnie z zapowiedzią, najwięcej zmian czeka właścicieli firmowych samochodów i innych stosowanych w firmach urządzeń spalinowych (np. wózków widłowych na gaz), bowiem wykazy dla rozliczeń emisji spalin z pojazdów silnikowych są znacznie bardziej rozbudowane. Ale podobno wypełniać trzeba tylko te rubryki, które dotyczą konkretnego przedsiębiorcy. Dla firm korzystających z urządzeń silnikowych, dla których nie ma stawek ryczałtowych, rozporządzenie w sprawie opłat podaje szczegółowy sposób obliczania należności za spaliny w tych pojazdach (wcześniej przedsiębiorcy mieli z tym kłopoty).

Ponadto przedsiębiorcy muszą się też liczyć ze wzrostem ekoopłat. Ich stawki zwiększyły się w porównaniu z ubiegłorocznymi o 2,5% (czyli o poziom inflacji). Są też większe podwyżki, np. za wprowadzanie do atmosfery gazów cieplarnianych. Znaczący wzrost dotyczy również odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach, a także odpadów segregowanych.


Zapraszamy do archiwum

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT