LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

sobota, 25.3.2023


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIUrząd Miejski w Łomiankach


KOMENTARZE: 5

BURMISTRZ ŁOMIANEK Małgorzata Żebrowska-Piotrak
tel. 22 768 63 01
email: sekretariat@lomianki.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA DS. TECHNICZNYCH Paweł Bohdziewicz
tel. 22 768 63 01
email: sekretariat@lomianki.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA DS. SPOŁECZNYCH Witold Gawda
tel. 22 768 63 01
email: sekretariat@lomianki.pl

SEKRETARZ Artur Gajowniczek
tel. 22 768 63 01
email: sekretarz@poczta.lomianki.pl

SKARBNIK Hanna Dąbrowska
tel. 22 768 63 01
email: sekretariat@lomianki.plUrząd Miejski, ul. Warszawska 115

Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Naczelnik - Judyta Niedźwiedź
tel. 22 768 63 28
email: judyta.niedzwiedz@lomianki.pl

Referat Spraw Obywatelskich
Kierownik - Grażyna Tymieniecka
tel. 22 768 63 10, 768 63 32
email: grazyna.tymieniecka@lomianki.pl

Referat Kadr
Kierownik - Edyta Pełka
tel. 22 768 63 25
email: edyta.pelka@lomianki.pl

Biuro Rady Miejskiej
Magdalena Kowalska, Justyna Wichowska
tel. 22 768 63 41
email: magdalena.kowalska@poczta.lomianki.pl, justyna.wichowska@poczta.lomianki.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik - Jadwiga Choroś
tel. 22 768 63 22
email: jadwiga.choros@lomianki.pl

Wydział Rozliczeń Finansowych Budżetu
Naczelnik - Elżbieta Kilińska
tel. 22 768 63 16, 22 768 63 15
email: elzbieta.kilinska@lomianki.pl

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Naczelnik - Małgorzata Kępa
tel. 22 768 63 17
tel. 22 768 63 08, 22 768 63 45 - wymiar podatków lokalnych od osób fizycznych (informacje/decyzje)
tel. 22 768 63 17 - wymiar podatków lokalnych od osób prawnych (deklaracje)
tel. 22 768 63 14 - księgowość podatków lokalnych (płatności)
tel. 22 768 63 18 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (deklaracje /płatności)
email: malgorzata.kepa@lomianki.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Aneta Porębska
iod@poczta.lomianki.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Justyna Wichowska
iod@poczta.lomianki.plUrząd Miejski, ul. Warszawska 71
Wydział Inwestycji i Remontów
Naczelnik - Krzysztof Cyra
tel. 22 768 62 31, 22 768 62 32
email: krzysztof.cyra@poczta.lomianki.pl

Referat Funduszy Zewnętrznych
Kierownik - Aleksandra Jankowska
tel. 22 768 62 16
email: aleksandra.jankowska@lomianki.pl

Referat Zamówień Publicznych
Kierownik - Aneta Witkowska
tel. 22 768 62 09, fax 22 768 62 29
email: aneta.witkowska@lomianki.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Naczelnik - Piotr Kaczmarczyk
tel. 22 768 62 08, 22 768 62 24
tel. 22 768 62 25 - zgłoszenia i reklamacje odbioru odpadów
email: piotr.kaczmarczyk@poczta.lomianki.pl

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego
Naczelnik - Piotr Kowalski
tel. 22 768 62 33, 22 768 62 34 - zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym
tel. 22 768 62 05, 22 768 62 06 - zagadnienia związane z geodezją i gospodarką nieruchomościami
email: piotr.kowalski@lomianki.pl

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Główny Specjalista ds. obronnych - Henryk Łazarski
tel. 22 768 62 02
email: henryk.lazarski@lomianki.plUrząd Miejski, ul. Staszica 2

Wydział Edukacji
Naczelnik - Jadwiga Idziaszek
tel. 22 768 62 41, 22 768 62 19, 22 768 62 11, 22 768 62 12, 22 768 62 42
email: jadwiga.idziaszek@lomianki.pl

Wydział Komunikacji Zewnętrznej, Promocji i Mediów
Naczelnik - Monika Jakubiak-Rososzczuk
tel. 22 768 62 18, 22 768 62 15
email: monika.jakubiak-rososzczuk@poczta.lomianki.pl

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
tel. 22 768 62 10
email: mlapiedon@lomianki.pl
Urząd Miejski Świetlica Miejska w Burakowie, ul. Parkowa 2

Referat Spraw Społecznych
Kierownik - Agnieszka Bieniek
p.o. Kierownika - Jolanta Pająk
tel. 22 768 62 22, 22 768 62 21
tel. 516-768-500
email: jolanta.pajak@poczta.lomianki.plDODAWANIE NOWYCH KOMENTARZY CZASOWO NIEDOSTĘPNE
Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT