LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

środa, 17.10.2018


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIOcena budżetu Łomianek za 2007 rok (cz. V)
2008-07-17

KOMENTARZE: 0

Funkcjonowanie ICDS. Wynagrodzenia i pochodne 70 pracowników to kwota 2.164.701 zł, (śr.br. 2008 zł) w tym: tzw. „13”, umowy zlecenia i pochodne – 477.896 zł. W ramach umów zleceń wykonano malowanie pomieszczeń, prowadzono księgowość, wykonano sieć komputerową, zabezpieczono obsługę nagłośnienia imprez sportowych oraz obsługę instruktorską na basenie. ZFŚS, wpłata na PFRON, podatek VAT i koszty badań lekarskich – to kwota 77.893 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: zakupy materiałów, wyposażenia, środków czystości i innych niezbędnych do korzystania z basenu – 223.813 zł, energia – 521.907 zł, remonty i konserwacja (m.in.: wentylacji, windy, kotłowni) – 50.346 zł, monitoring, wywóz nieczystości, szkolenia, przeglądy okresowe itp – 118.456 zł, usługi internetowe – 1.433 zł, telefonii komórkowej i stacjonarnej – 18.218 zł, wykonanie analiz i ekspertyz (dot. wentylacji i kanalizacji) – 13.420 zł, koszty krajowych delegacji służbowych i ryczałtów samochodowych – 7.734 zł ubezpieczenie obiektu, systemu ESO, opłaty skarbowe i in. – 28.345 zł, zakup papieru do ksero – 1.134 zł.

ZZK w pozyskał do budżetu gminy wpływy w kwocie 1.368.778 zł. co stanowi 41% wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wykonanie – 1.428.597 zł (99,69%)
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury. Wykonanie – 68.597 zł (93,84%) przeznaczono na: programy z ochrony dziedzictwa narodowego prowadzone w trakcie kolonii dzieci w Zwierzyńcu, Zamościu i Janowie Podlaskim, uroczyste koncerty z okazji: 3. Maja i 11. Listopada oraz Dnia Edukacji Narodowej, akcja „Zima i Lato w mieście” – realizacja programów kulturalnych i rocznicowych, jak: uroczysty capstrzyk z okazji 68 rocznicy wybuchu II wojny światowej, 62 rocznica wyzwolenia Łomianek oraz Kiełpin 2007 r.,
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Wykonanie – 877.000 zł(100,00%
Przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury
Rozdział 92116 – Biblioteki. Wykonanie – 483.000 zł (100,00%) przekazano dotację na działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankach oraz dwóch filii: w Dziekanowie Nowym i w Dąbrowie

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport. Wykonanie – 204.118 zł (89,53%),wydatki bieżące. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe. Wykonanie – 16.736 zł (55,79%) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, związane z konserwacją płyty boiska, wałowaniem i areacją – 5.927 zł, zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, nawozy) – 9.017 zł, przeglądy traktora, kosiarki, wymiana drzwi w klubie KS Łomianki) – 1.792 zł.
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wykonanie – 160.619 zł (93,93%). Na organizowanie imprez sportowych poniesiono wydatki w kwocie 85.619. zł. w tym:
- koszty umów z nauczycielami na prowadzenie zawodów, rajdów, zimowisk i innych imprez sportowych – 26.560 zł,
- usługi przewozowe związane z transportem uczniów na zawody gminne, powiatowe, wojewódzkie i międzynarodowe (do: Babic, Błonia, Izabelina, Ożarowa, Nadarzyna oraz Francji), udział w programie międzynarodowym „Poussin” we Francji w piłce nożnej,
- „Lato w mieście” org. w ICDS oraz „Lato na wsi” z przez S P w Dziekanowie Polskim,
- organizacja „Mikołajek na sportowo” dla przedszkolaków,
- dwie edycje imprezy plenerowej „Polska biega”, współorganizacja Memoriału im. J Kusocińskiego, zakup pucharów, medali na zawody gminne w różnych dyscyplinach (pływanie, tenis stołowy, piłka nożna, siatkówka, koszykówka), i inne zawody sportowe,
- sfinansowanie doskonalenia umiejętności żeglarskich dla gimnazjalistów. Ponadto przekazano dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 75.000zł (100% planu).
Rozdział 92695 – Pozostała działalność. Wykonanie 26.763 zł (99,12%). Są to wydatki na zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć i wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe w ramach programu prowadzonego przez ministra sportu: „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów”.
Zadanie sfinansowane w pełni przez ministerstwo sportu.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE
Wydatki majątkowe na koniec 2007 r. zrealizowano w kwocie 12.347.096 zł, co stanowi 92,55% planu. W sprawozdaniu, w wydatkach majątkowych nieuwzględnione są środki przekazane do S-ki wod.-kan. na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Gdyby UG sam realizował powyższe zadania, wówczas wydatki majątkowe stanowiłyby kwotę 16.961.762 zł., co stanowi 28,54 % wydatków ogółem.
Wzrost wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne w 2007 r. (po 1 roku zarządzania obecnej władzy) w stosunku do lat ubiegłych obrazuje poniższy wykres.

W przedstawionych danych wartości zmniejszono o ICDS i zwiększono o wod.-kan.Wzrost nakładów na inwestycje drogowe w stosunku do lat ubiegłych obrazuje po-niższy wykres.

W stosunku do nakładów poniesionych w 2006 r. inwetycje drogowe zwiększono pra-wie 4-krotnie.

Materiał opracowany przez radną Ewę Sidorzak.
Gazeta Łomiankowska 14/2008

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2013   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT


Helios Travel biuro podróży Łomianki


Szybkie pożyczki Takto Finanse


Pożyczki na raty Ferratum