LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

wtorek, 25.6.2019


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIXXIII Sesja Rady Miejskiej
2008-05-21

KOMENTARZE: 0

25 kwietnia odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Łomiankach. Sesja szczególna, gdyż głównym punktem porządku obrad było udzielenie burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 r.

Przewodniczący Marek Zielski odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania burmistrza z wykonania budżetu. RIO podkreśliła, że budżet wykonano w 105%, tj. miał miejsce znaczący wzrost wpływów budżetowych. Co więcej, RIO uznała komplet dokumentów za jasny i przejrzysty.

Kolejne komisje przedstawiały swoje opinie w sprawie wykonania budżetu. I tak komisja rewizyjna, która jak zauważyła Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię… na podstawie dokładnej analizy sprawozdania z wykonania budżetu… podsumowała pozytywnie wykonanie budżetu. Radny Salwowski zaapelował o skuteczniejsze egzekwowanie należności na rzecz gminy, co pozwoliłoby uzyskać dodatkowe środki na realizację ważnych dla mieszkańców zadań. Swój protest dotyczący procedowania komisji rewizyjnej wnieśli radni Wawer i Krystecki.

Przewodniczący pozostałych komisji przedstawili opinie w sprawie sprawozdania budżetowego a układ głosów wyglądał następująco:
 komisja techniczna – 4 głosy za, 3 wstrzymało się,
 komisja do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego – 2 głosy za, 3 wstrzymało się,
 komisja statutowa – brak opinii wobec 3 głosów wstrzymujących się,
 komisja budżetowa – 1 głos za, 1 wstrzymał się.

Po przerwie radna E. Sidorzak przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą wykonania budżetu 2007 r. w aspekcie lat poprzednich w odniesieniu do realizacji zadań uznanych za priorytetowe.

Uwagi odnośnie budżetu skierowali kolejno radny B. Kłódkiewicz, T. Krystecki, P. Rusiecki.

Radny Kłódkiewicz zauważył, ze wzrost wydatków na inwestycje należy rozpatrywać w kontekście wysokiej inflacji, która doprowadziła do znaczących wzrostów cen materiałów budowlanych i robocizny. W efekcie, to samo zadanie inwestycyjne kosztuje znacznie więcej niż jeszcze rok wcześniej. Podkreślił również konieczność racjonalizacji wydatków na administrację. Radny T. Krystecki po raz kolejny podniósł sprawę nieegzekwowanych należności od firmy POL-BOT, a także bezumownego korzystania z gruntów gminnych. Radny P. Rusiecki zwrócił uwagę na zbyt dużą, według niego, liczbę etatów w urzędzie miejskim, w tym np. zbyt dużą liczbę radców prawnych. Przypomniał także o obietnicy przeprowadzenia zewnętrznego, płatnego audytu w oświacie, w której jego zdaniem, dochodzić może do nieprawidłowości.

Po udzieleniu wyczerpujących odpowiedzi przez burmistrza, doszło do głosowania nad uchwałą w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 r.

Uchwałę przyjęto w stosunku:
 9 głosów za
 1 głos przeciw
 4 wstrzymało się

Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Łomianki. Obie uchwały przyjęto zdecydowaną większością głosów.

Po zakończeniu głosowania radni przeszli do sprawozdania burmistrza z wykonania zadań między sesjami. Radny P. Rusiecki poruszył sprawę planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chopina, następnie radny T. Krystecki wniósł zapytanie o remont nawierzchni ul. Żwirowej, który, jak się okazało, właśnie się toczy.

Ostatnim już punktem porządku obrad były interpelacje i wolne wnioski. Głos zabrała mieszkanka Sadowej w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego. Potem interpelację wniósł radny M. Porowski, który zauważył, iż brak jest obiecanych spotkań mieszkańców Dąbrowy w sprawie planowanej budowy węzła przy Kolejowej, na co burmistrz odpowiedział, że takie spotkania się odbywają, a w ostatnim z nich uczestniczyła radna S. Maksim-Wójcicka.
Mieszkanka osiedla Baczyńskiego poruszyła kwestię nowych budynków i problemów z dostępem do wody w okresie letnim, a także kwestię braku odwodnienia. Potwierdziła także informację o utworzeniu Łomiankowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która obejmuje kilka budynków przy ul. Baczyńskiego. W odpowiedzi burmistrz poinformował zebranych o budowie zbiornika retencyjnego przy ul. Fabrycznej, która powinna się zakończyć do końca maja br. Całą sesję zakończyło wystąpienie radnego powiatowego M. Perlika, który odniósł się do budżetu gminy za 2007 r., a także poinformował o podjęciu dn. 24.04. br. uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Gazeta Łomiankowska nr 10/2008

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW www.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

Nie dodano jeszcze komentarzy do tego artykułu. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT


Helios Travel biuro podróży Łomianki


Szybkie pożyczki Takto Finanse


Pożyczki na raty Ferratum