LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

piątek, 21.1.2022


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGI2009-06-20
KODEKS PRACY    (06.2009)
Okres pracy, od którego zależy wymiar urlopu

Przypominam, że do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się następującą liczbę lat z tytułu ukończenia przez pracownika...

2009-06-20
KODEKS PRACY    (06.2009)
Odprawa emerytalna bez rozwiązywania umowy o pracę

Dotychczas osobie, która otrzymała decyzję przyznającą emeryturę, ale nie rozwiązała stosunku pracy, ZUS wstrzymywał jej wypłatę - bez względu na wysokość świadczenia. Pracownicy więc rozwiązywali umowy - choćby na dzień - aby dostać świadczenie.

2009-06-08
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (05.2009)
Niepracującą żonę nadal może ubezpieczyć zdrowotnie pracujący mąż

Do końca zeszłego roku z art. 66 ust. 2 ustawy zdrowotnej wynikało, że status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz członka rodziny będącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji zwalnia z obowiązku...

2009-05-08
Podatek dochodowy    (05.2009)
Nowe zasady rozliczeń w walutach obcych między polskimi firmami według prawa dewizowego i cywilnego

Polscy przedsiębiorcy mogą od 24 stycznia 2009 r. rozliczać się między sobą w walutach obcych bez konieczności uzyskiwania indywidualnego zezwolenia dewizowego w NBP. Jednak samo wskazanie w umowie ceny w walucie obcej nie gwarantuje jeszcze tego, że zapłata również nastąpi w tej walucie.

2009-05-08
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA    (05.2009)
Przechowywanie dokumentów

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca ma do czynienia z różnego rodzaju dokumentami, bardziej lub mniej ważnymi. Konieczna jest zatem ich klasyfikacja oraz odpowiednie przechowywanie. Dokumenty te stanowią bowiem podstawę prawidłowej księgowości; są to tzw. dowody księgowe.

2009-05-08
Podatek dochodowy    (05.2009)
Czy opodatkować abonamenty medyczne

Od 1 stycznia 2007 r. został uchylony art. 23 ust. 1 pkt 60 ustawy o PIT (art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy o CIT) - przepis, zgodnie z którym nie można było zaliczać do kosztów podatkowych wydatków związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez...

2009-05-08
Podatek dochodowy    (05.2009)
Odsetki od zaległości o niewielkiej wartości

Dla przypomnienia informujemy, że zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2003 r. nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa...

2009-05-08
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA    (05.2009)
Podatek od firmowych nieruchomości można zaliczyć do kosztów

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w i art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym...

2009-05-08
KODEKS PRACY    (05.2009)
Strażak w każdej firmie

W związku z ciągłym Państwa zainteresowaniem związanym z zatrudnieniem strażaka w firmie podajemy informację, którą ostatnio opublikowano w prasie.

2009-05-08
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (05.2009)
Wspólnicy spółki cywilnej składki ZUS płacą sami

Spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. Forma ta nie posiada osobowości prawnej, a jej funkcjonowanie reguluje prawo zobowiązań (art. 860-875 Kodeksu cywilnego).

2009-04-07
Kodeks Pracy    (04.2009)
Nie będzie strażaków w każdej firmie

Niefortunna nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie 18 stycznia tego roku, spowodowała obowiązek zatrudnienia w każdej firmie strażaka, który miałby, na nowych zasadach, zająć się ochroną przeciwpożarową. Absurdalność tego przepisu...

2009-04-07
Podatek dochodowy    (04.2009)
Znowu wracają tzw. małe zlecenia ryczałtowe!

Istotną nowością jest przywrócenie po kilku latach ryczałtu od tzw. małych zleceń. Od 1 stycznia 2009 r. obowiązują bowiem nowe zasady opodatkowania ryczałtem małych kwot otrzymywanych z tytułu działalności wykonywanej osobiście...

2009-04-07
Podatek dochodowy    (04.2009)
Duże zmiany dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Od 31.03.2009 r. wszedł w życie spory pakiet zmian, mających znaczenie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. W założeniu zmiany mają przyczynić się do uproszczenia procedur związanych z rozpoczęciem działalności - poprzez...

2009-04-07
VAT    (04.2009)
Sądy różnie interpretują wyrok ETS

VAT    Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o.o., w istotny sposób zmienił sytuację w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie paliwa...

2009-04-07
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (04.2009)
Składka zdrowotna przez cały rok w jednej wysokości

Ubezpieczenie zdrowotne - tak jak ubezpieczenie społeczne - będzie przez cały rok płacone w jednakowej wysokości, czyli już za marzec przedsiębiorca jest zobowiązany uiścić składkę w wysokości 224,24 zł i kwota ta nie zmieni się aż do grudnia.

2009-04-07
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (04.2009)
Od kwietnia przedsiębiorcy zapłacą niższe składki wypadkowe

1 kwietnia 2009 r. rozpoczyna się nowy rok składkowy, co dla niektórych płatników (ubezpieczających mniej niż dziesięciu pracowników) oznacza zmianę stopy procentowej opłacanej składki wypadkowej z dotychczasowej 1,8 % na 1,67%.

2009-04-07
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (04.2009)
Składki za pracowników na urlopie wychowawczym

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza zmianę w naliczaniu składek za pracowników korzystających z urlopów wychowawczych. Otóż...

2009-03-07
Ochrona środowiska    (03.2009)
Pół roku na zawiadomienie urzędu o otrzymaniu darowizny

Już od wielu lat niemal każdy przedsiębiorca, prowadząc firmę, ma różne ekologiczne obowiązki. Ich lista jest bardzo długa i wynika z wielu przepisów zarówno krajowych jak i unijnych. Mimo, że staramy się dość dokładnie informować Państwa...

2009-03-07
Podatek dochodowy    (03.2009)
Wydatki na cele rehabilitacyjne

Wydatki na cele rehabilitacyjne czyli wydatki ponoszone przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne - odliczane od dochodu...

2009-03-07
Podatek dochodowy    (03.2009)
Zawiadom urząd o zmianach

Osoba, która zmieniła adres, dowód osobisty, numer rachunku bankowego, nazwisko lub inne istotne dla urzędu skarbowego dane, musi go o tym zawiadomić. Jeśli jest podatnikiem VAT, to na dopełnienie tego obowiązku - od 31 marca 2009 r. - ma tylko 7 dni...

2009-03-07
Podatek dochodowy    (03.2009)
Jeszcze o uldze rodzinnej

Na temat tej ulgi już pisałam w poprzednich biuletynach, ale w związku z tym, że otrzymujemy od Państwa sporo telefonów w tej sprawie, postanowiłam w kilku zdaniach, jeszcze raz przedstawić tę - w zasadzie już jedyną ulgę (nie licząc ulgi na Internet).

2009-03-07
Spadki i darowizny    (03.2009)
Pół roku na zawiadomienie urzędu o otrzymaniu darowizny

Zgodnie z nowelizacją ustawy od spadków i darowizn od 1 stycznia br. najbliższa rodzina ma pół roku na powiadomienie urzędu skarbowego o otrzymanym spadku lub darowiźnie - dotychczas urząd trzeba było zawiadomić w przeciągu miesiąca.

2009-03-07
VAT    (03.2009)
VAT w usługach gastronomicznych i hotelowych

Zgodnie z obowiązującym do końca listopada 2008 r. przepisem art.88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosowało się m.in. do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem...

2009-02-12
VAT    (02.2009)
Transakcje zagraniczne od 1 grudnia 2008 r.

Jeżeli podatnik dokonuje eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, ma prawo do zastosowania preferencyjnej stawki VAT w wysokości 0%, pod warunkiem że posiada stosowne dokumenty potwierdzające dokonanie transakcji.

2009-02-12
Podatek dochodowy    (02.2009)
Skala podatkowa

Z uwagi na okres składania rocznych rozliczeń podatkowych, jeszcze raz przypominamy Państwu skalę podatkową na 2008 r.

2009-02-12
UBEZPIECZENIA OD PODSZEWKI    (02.2009)
Preferencyjne składki nowych przedsiębiorców

Dla osób, które korzystają z preferencji (rozpoczęły działalność gospodarczą po raz pierwszy i nie są samozatrudnieni u byłego pracodawcy), podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w całym 2009 r. nie może być...

2009-02-12
Podatek dochodowy    (02.2009)
Ulga rodzinna

Przypominam, że rodzice będą mogli odliczyć ulgę na dzieci na podobnych zasadach jak w poprzednim roku. Kwota ulgi za 2008 r. wynosi 1.173,70 zł za każde dziecko. Odejmuje się ją od podatku.

2009-02-12
VAT    (02.2009)
Jeśli zapłacisz część należności z faktury VAT-MP, podatek odliczysz tylko z tej części

Jak już pisałam w poprzednich biuletynach, nowelizacja ustawy o VAT daje podatnikom możliwość wyboru składania deklaracji VAT co kwartał (co prawda - podatnicy, którzy wybiorą kwartalną metodę składania deklaracji...

2009-02-12
VAT    (02.2009)
Jaki VAT płacimy przy sprzedaży nieruchomości

Nowelizacja ustawy o VAT od 1 stycznia 2009 r. wprowadziła bardzo istotne zmiany dotyczące opodatkowania dostawy nieruchomości.

2009-02-12
KODEKS PRACY    (02.2009)
Firmy będą krócej wypłacać chorobowe

Z dniem 1 lutego 2009 r. wchodzą w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (D.U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33).

2009-01-09
Podatek dochodowy    (01.2009)
Skala podatkowa

Z uwagi na okres składania rocznych rozliczeń podatkowych, jeszcze raz przypominamy Państwu skalę podatkową na 2008 r...

2009-01-08
Podatek dochodowy    (01.2009)
Ulga za Internet za 2008 r.

Tak jak w poprzednim roku – osoby korzystające w domu z Internetu mogą skorzystać z ulgi z tym związanej. Odlicza się ją od dochodu Odliczyć można wydatki na użytkowanie sieci w lokalu będącym miejscem zamieszkania – tj. zgodne z miejscem zamieszkania, jakie został...

2009-01-08
Kodeks pracy   (01.2009)
Minimalne wynagrodzenie w 2009 r.

Od 1 stycznia 2009 r., jak Państwo już zapewne wiecie, minimalne wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego na pełnym etacie wynosi 1.276 zł...

2009-01-08
Kodeks pracy   (01.2009)
Każda firma musi mieć inspektora ochrony przeciwpożarowej

Od 1 stycznia br. wchodzą w życie zmienione przepisy kodeksu pracy, które nakładają na firmy nowe obowiązki z zakresu bhp i p/poż...

2009-01-07
Podatek dochodowy    (01.2009)
Ulga odsetkowa

Z ulgi tej korzystają osoby, które w latach 2002 – 2006 zaciągnęły kredyt na własne potrzeby mieszkaniowe. Została ona co prawda uchylona w 2007 r., ale wiele osób może ją jeszcze stosować na zasadzie praw nabytych...

2009-01-07
VAT   (01.2009)
Limit liczony od dnia rozpoczęcia działalności

W 2009 r. limit obrotów uprawniających do zwolnienia podmiotowego z podatku VAT wynosi tak jak w 2008 r. 50.000 zł...

2009-01-07
Kodeks pracy   (01.2009)
Świadczenia z funduszu socjalnego a podatek dochodowy

Co prawda nie ma jeszcze danych do wyliczenia odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (najprędzej będą dopiero pod koniec lutego br.), ale często Państwo zwracacie się do nas z pytaniem...

2009-01-07
Podatek dochodowy    (01.2009)
Ulga rodzinna

Rodzice będą mogli odliczyć ulgę na dzieci na podobnych zasadach jak w poprzednim roku. Kwota ulgi za 2008 r. wynosi 1.173,70 zł za każde dziecko. Odejmuje się ją od podatku.

2009-01-07
Kodeks pracy   (01.2009)
Dłuższy urlop macierzyński

Główną zmianą w kodeksie pracy jest tzw. ustawa rodzinna wydłużająca od 1 stycznia 2009 r. urlop macierzyński z 18 do 20 tygodni. Z wypowiedzi przedstawicieli resortu pracy wynika, że z dłuższego urlopu skorzystają także osoby, które w dniu wejścia w życie tej ustawy będą na macierzyńskim...

2009-01-06
VAT   (01.2009)
Po wyroku ETS - zwrot VAT od pojazdów i paliwa

Polskie Ministerstwo Finansów opublikowało 12 stycznia br. komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ETS) z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie podatku VAT od pojazdów i paliwa do nich...

2009-01-06
VAT   (01.2009)
Sposób przeliczania walut na złote zgodny z przepisami podatku dochodowego

Problem związany z kursem walut w przypadku wystawianych faktur teoretycznie przestał istnieć, bowiem zasady przeliczania zostały ujednolicone. Nadal jednak trzeba będzie stosować różne kursy...

2009-01-06
VAT   (01.2009)
Bez homologacji i tak nie odliczysz VAT

Niejeden przedsiębiorca zadaje sobie dziś pytanie, czy niedawny wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sygn. C-414/07) dotyczy wyłącznie podatników, którzy chcieliby się ubiegać o zwrot nieodliczonego VAT za okres po 1 maja 2004 r. Zdaniem ETS, przystępując do Unii Europejskiej, Polska...

2009-01-06
Ubezpieczenia bez podszewki   (01.2009)
Przedsiębiorca w 2009 r. zapłaci składki w jednakowej wysokości

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (sus) z17 października 2008 r. podstawą wymiaru składek emerytalnych i rentowych dla prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących...

2008-12-17
Podatek dochodowy    (12.2008)
Jak uniknąć podatku przy organizowaniu wigilii

Grudzień to miesiąc szczególny nie tylko dla rodziny, ale również dla zakładów pracy. Jest to bowiem czas kiedy dekorujemy nie tylko nasze domy, ale także firmy, zapraszamy na wigilię, wręczamy paczki...

2008-12-16
VAT    (12.2008)
Zmiany w VAT

Obiecana nowelizacja ustawy o VAT już obowiązuje. Większość zmian weszła w życie już 1 grudnia br. inne obowiązywać będą od nowego roku. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami zmiany miały być rewolucyjne,

2008-12-15
Podatek dochodowy    (12.2008)
Zmiany w podatku dochodowym od 2009 r.

Jak już pisałam w poprzednim biuletynie, od 2009 r. będą obowiązywały dwie stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych, z jednym, dość wysokim, progiem. Osoby, których roczne dochody nie przekraczają 85,5 tys. zł, zapłacą 18 % podatku dochodowego.

2008-12-15
Podatek dochodowy    (12.2008)
Koncesja musi być opłacona w terminie

Nawet dzień opóźnienia w opłacie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych powoduje, że koncesja wygasa z mocy prawa Zwłoka w opłacie to jeden z głównych powodów utraty zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2008-11-15
Podatek dochodowy    (11.2008)
Niezapłacona faktura może powiększyć koszty firmy

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 października 2008 r. (II FSK 925/07) przedsiębiorca, który ma problemy ze ściągnięciem zapłaty od kontrahenta, może taką wierzytelność zaliczyć do kosztów, pod warunkiem że...

2008-11-15
VAT    (11.2008)
Ulga na złe długi szansą na odzyskanie VAT z niezapłaconych faktur

Omawiając na początku biuletynu temat niezapłaconej faktury, którą można zaliczyć w koszty, wspomniałam o uldze na tzw. złe długi. Otóż od 1 czerwca 2005 r. podatnik może odzyskać zapłacony VAT występując do urzędu skarbowego o jego zwrot.

2008-11-15
VAT    (11.2008)
Gdy transakcja nie podlega pod ustawę o VAT, płacimy PCC

Każdy z nas z pewnością nie raz w swoim życiu zobowiązany był do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych , tzw. PCC (kupując grunt, dom, mieszkanie, samochód itp.), warto więc posiadać chociażby ogólną wiedzę na temat tego podatku.

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT